УДК 556.52(477.7)

pdf35

ЗООПЛАНКТОН МАЛИХ СТЕПОВИХ РІЧОК ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

О. Б. Васильковська, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ

Висвітлено результати досліджень зоопланктону малих степових річок Північно-Західного Причорномор’я, розміщених у зоні Дунай-Дністровського межиріччя. Середні показники розвитку зоопланктону за вегетаційний період для річкових умов становлять 722,01 мг/м3 і для дельтових ділянок — 768,73 мг/м3.

ЛІТЕРАТУРА
1. Поліщук В.В. Гідрофауна пониззя Дунаю в межах України. — К.: Наук. думка, 1974. — 419 с.
2. Коненко Г.Д., Підгайко М.Л., Радзимовський Д.О. Ставки лісостепових, степових та гірських районів України. — К.: Наук. думка, 1965. — 260 с.
3. Прендель О.Р., Стахорська Н.І. Гідробіологічна та рибогосподарча оцінка колгоспних ставків Одеської області і перспективи підвищення їхньої рибопродуктивності // Праці Одеського держуніверситету. — Сер. біол. — 1957.— Т. 147, вип. 8. — С. 115–121.
4. Прендель А.Р. Материалы к изучению пресноводной фауны окрестностей Одессы // Вісник Одеського Краєзнавства при УАН. — Одеса, 1925. — Ч. 2–3. — С. 17–22.
5. Поліщук В.В. Фауна струмків і джерел понизової ділянки басейну Дунаю // Проблеми малих річок України. — К.: Наук. думка, 1974. — С. 123–128.
6. Танфіл’єв В.Г., Макаров О.К., Знойко Д.В., Вайнштейн Е.Р., Прендель О.Р. Рослинність та фауна Грос-Лібентальської річки біля Одеси // Вісник Одеської комісії Краєзнавства при УАН. — Одеса, 1929. — Ч. 4–5. — С. 51–84.
7. Киселев И.А. Методы исследования планктона // Жизнь пресных вод. — М.: Изд-во АН СССР, 1956. — Т. 4, ч. 1. — С. 183–265.