UDC 556.52(477.7)

pdf35

ZOOPLANKTON OF THE STEPPE SMALL RIVERS IN THE NORTH EASTERN PONTIC REGION

O. Vasilkovskaja, The I. Schmalhausen Institute of Zoology of NAAS of Ukraine, Kyiv

The data resulting perennial investigations on zooplankton in the steppe small rivers of the North Eastern Pontic Region, mainly from the interflow area of Danube and Dniester are given. The plankton species are listed, and average indices of plankton development during vegetation period are shown to reach 722,01 mg per m3 for flow and 768,73 mg per m3 for delta portions of rivers.

REFERENCES
1. Поліщук В.В. Гідрофауна пониззя Дунаю в межах України. — К.: Наук. думка, 1974. — 419 с.
2. Коненко Г.Д., Підгайко М.Л., Радзимовський Д.О. Ставки лісостепових, степових та гірських районів України. — К.: Наук. думка, 1965. — 260 с.
3. Прендель О.Р., Стахорська Н.І. Гідробіологічна та рибогосподарча оцінка колгоспних ставків Одеської області і перспективи підвищення їхньої рибопродуктивності // Праці Одеського держуніверситету. — Сер. біол. — 1957.— Т. 147, вип. 8. — С. 115–121.
4. Прендель А.Р. Материалы к изучению пресноводной фауны окрестностей Одессы // Вісник Одеського Краєзнавства при УАН. — Одеса, 1925. — Ч. 2–3. — С. 17–22.
5. Поліщук В.В. Фауна струмків і джерел понизової ділянки басейну Дунаю // Проблеми малих річок України. — К.: Наук. думка, 1974. — С. 123–128.
6. Танфіл’єв В.Г., Макаров О.К., Знойко Д.В., Вайнштейн Е.Р., Прендель О.Р. Рослинність та фауна Грос-Лібентальської річки біля Одеси // Вісник Одеської комісії Краєзнавства при УАН. — Одеса, 1929. — Ч. 4–5. — С. 51–84.
7. Киселев И.А. Методы исследования планктона // Жизнь пресных вод. — М.: Изд-во АН СССР, 1956. — Т. 4, ч. 1. — С. 183–265.