УДК 639.371.2

pdf35

З ДОСВІДУ ВИРОЩУВАННЯ ТОВАРНОГО ВЕСЛОНОСА (POLYODON SPATHULA WALBAUM) В СТАВОВІЙ ПОЛІКУЛЬТУРІ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ

Б. О. Ганкевич, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Третяк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. В. Онученко, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. М. Базаєва, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. П. Чужма, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Досліджено вирощування товарної продукції представника осетроподібних риб — північноамериканського зоопланктофага веслоноса (Polyodon spathula) в полікультурі з короповими видами риб (короп, білий і строкатий товстолобики, білий амур) у ставах, розташованих у центральному регіоні України. Застосовувалась обмежена годівля коропа штучними кормами. Густота посадки веслоноса 1–3-річного віку середньою масою від 86,2 до 3345,0 г у стави площею 72–74 га змінювалась у межах 59–85 екз./га за загальної густоти посадки за всіма видами риб 1568–2402 екз./га. Умови середовища ставів у цілому відповідали біологічним вимогам досліджуваних об’єктів полікультури, середньосезонна біомаса зоопланктону перебувала в межах 3,9-5,8 г/м3. В результаті рибопродукція по веслоносу становила 48,6–224,3 кг/га за загальної рибопродукції ставів від 1067,1 до 1248,8 кг/га. Середньосезонні прирости веслоноса зростали з віком від 1,22 до 2,47 кг за середньої маси дволіток 1,31–2,14 кг, триліток — 4,26 кг, чотириліток — 5,82 кг.

ЛІТЕРАТУРА
1. Виноградов В.К., Мельченков Е.А., Архангельский В.В. Веслонос (Polyodon spathula) в России // Материалы. докл. II междунар.науч.-практ.конф. “Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития”. — Астрахань, 2001. — С. 89–92.
2. Виноградов В.К., Ерохина Л.В., Мельченков Е.А. Биологические основы разведения и выращи- вания веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum)). — М., ФГНУ “Росинформагротех”, 2003. — 344 с.
3. Онученко О.В., Третяк О.М., Кулешов О.В. Основи рибогосподарського освоєння веслоноса
Polyodon spathula (Walbaum). — К.: Вища освіта, 2003. — 111 с.
4. Архангельский В.В., Крупий В.А. Выращивание товарного веслоноса в прудах в поликультуре с осетровыми рыбами // Материалы совещ. “Состояние и перспективы науч.-практ. разра- боток в области марикультуры России”. — Ростов-на-Дону, 1996. — М.: ВНИРО, 1996. — С. 15–19.
5. Ведрашко А.И. Выращивание трехлеток веслоноса в прудовых условиях Приднестровского рыбхоза ССР Молдовы // Тез. докл. II съезда гидробиологов Молдовы (Кишинев, апрель 1991 г.). — Кишинев, 1991. — С. 16–17.
6. Медная Л.И. Выращивание товарного веслоноса в Астраханской области // Тез. докл. меж- дунар. симп. “Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре”, 21–24 окт. 1996 г. — Ад- лер–Краснодар, 1996. — С. 48.
7. Минияров Ф.Т., Щербатова Т.Г., Китанов А.А. Поликультура при товарном выращивании осетровых в прудах // Материалы докл. II междунар. науч.-практ. конф. “Аквакультура осе- тровых рыб: достижения и перспективы развития”. — Астрахань, 2001. — С. 105–106.
8. Третяк О.М., Грициняк І.І., Коцюба В.М., Ганкевич Б.О. Біологічна характеристика та техноло- гічні прийоми культивування додаткових і нетрадиційних об’єктів рибництва // Фермерське рибництво. — К.: Герб, 2008. — С. 333–361.
9. Alexander M. Tretyak, Alexander E. Onuchenko, Bogdan A. Gankevich. Results of paddlefish (Polyodon spathula (Walb.)) cultivation in central and northern regions of Ukraine //International scientific conference “Actual status and active protection fish populations endangered by extinction”. — Olsztyn, 2008. — P. 259–262.
10. Третяк О.М., Грициняк І.І. Методи підвищення біологічної продуктивності та поліпшення експлуатаційних характеристик ставів // Фермерське рибництво. — К.: Герб, 2008. — С. 142–173.