УДК 597.1.044.371.52

pdf35

ВПЛИВ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ (ECHINACEA PURPUREA) НА ДЕЯКІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ОДНОРІЧОК КОРОПА (CYPRINUS CARPIO)

О. В. Дерень,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Досліджено вплив різних концентрацій спиртової настойки ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea) при введенні per os на гематологічні та біохімічні показники крові коропа (Cyprinus carpio). В усіх дослідних групах цей показник мав тенденцію до зростання, але найвищим виявився за концентрації ехінацеї 0,3 мл/кг живої маси риби.

ЛІТЕРАТУРА
1. Гершанович А.Д. Пути интенсификации роста рыб при выращивании // Рыбное хозяйство. Сер.: Рыбохозяйственное использование внутренних водоемов. — М., 1986. — № 1. — 65 с.
2. Вовк Д.М. Рослинні засоби у ветеринарній медицині. — К.: Урожай, 1966. — 200 с.
3. Мироненко E.И. Использование эхинацеи пурпурной в животноводстве // Изучение и ис- пользование эхинацеи: Материалы междунар. науч. конф., 21–24 сент. 1998 г. — Полтава, 1998. — С. 138–140.
4. Селезенко Л.В., Осетров В.Д. Виды рода эхинацея как иммуностимуляторы // Вторая Респу- бликанская конференция по медицинской ботанике: Тез. докл. — К., 1988. — С. 399–400.
5. Яковлева Н.Ю., Войтенко Г.М., Лисиця О.І. та ін. Фармакологічні властивості препаратів ехі- нацеї в експерименті та клініці (огляд літератури) // Ліки. — 1996. — № 2. — С. 118–123.
6. Чудак Р.А. Теоретичне та експериментальне обґрунтування використання фітобіотиків у годівлі сільськогосподарських тварин: автореф. дис. ... д. с.-г. н. — К., 2008. — 41 с.
7. Буркат В.П., Бегма А.А., Бегма Л.А. Новые препараты, созданные на основе эхинацеи пур- пурной, и их использование в животноводстве // Изучение и использование эхинацеи: Материалы междунар. науч. конф., 21–24 сент. 1998 г. — Полтава, 1998. — С. 105–107.
8. Иванова Н.Т. Атлас клеток крови рыб. — М., 1983. — 184 с.