УДК 639. 311: 628. 16

pdf35

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДУ З ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦЕОЛІТУ

А. П. Мельник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
З. О. Стецюк, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. І. Хижняк, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Досліджено вплив застосування цеоліту на очищення води вирощувальних ставів від органічних та мінеральних забруднювачів — підвищених концентрацій органічних речовин, біогенних елементів та важких металів. Визначена адсорбційна здатність цеоліту як фільтра у ємкостях порівняно з його розсипом у районі водонапуску ставів. Вивчений вплив використання цеоліту на розвиток природної кормової бази ставів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Алекин О.А. Основы гидрохимии. — Л.: Гидрометеоиздат, 1970. — 444 с.
2. Мур Дж., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах: Контроль и оценка влияния / Пер. с англ. — М.: Мир, 1987. — С. 115–250.
3. Никаноров Н.А., Жулидов А.В. Биомониторинг металлов в пресноводных экосистемах. — Л.: Гидрометеоиздат, 1991. — 312 с.
4. Брек Д.В. Цеолитовые молекулярные сита / Пер. с англ. — М., 1975.
5. Тарасевич Ю.И., Овчаренко Ф.Д. Адсорбция на глинистых минералах. — К.: Накова думка, 1975. — 352 с.
6. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми СОУ — 05.01. — 37 — 385:2006.
7. Алекин О.А.,Семенов А.Д.,Скопинцев Б.А. Руководство по химическому анализу вод суши. — Л.: Гидрометеоиздат, 1973. — 270 с.
8. Кражан С.А., Лупачева Л.И. Естественная кормовая база водоемов и методы ее определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства. — Львов: Областная типография, 1991. — 102 с.
9. Винберг Г.Г. Первичная продукция в одоемов. — Минск: Изд-в о АНБ ССР, 1960. — 329 с.
10. Хавезов И., Цалев Д. Атомно-абсорбционный анализ. — Л.: Химия, 1983. — 144 с.