УДК 639.311:631.86/.87:[597–153 :574.583]

pdf35

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПЛАНКТОНУ В СТАВАХ ЗЕРНОВОЮ БАРДОЮ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЦЬОГОЛІТОК КОРОПА В ПОЛІКУЛЬТУРІ

Н. І. Цьонь, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. В. Любінь
А. М. Базаєва,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,  Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Розглянуто одержані позитивні результати стимулювання розвитку зоопланктону та фітопланктону при вирощуванні цьоголіток коропа в полікультурі з рослиноїдними рибами відходами спиртової промисловості — зерновою бардою в кількості 2 т/га.

ЛІТЕРАТУРА
1. Хижняк М.І. Підвищення природної кормової бази ставів за випасного вирощування риби / За ред. С.І. Алимова // Рибне господарство України: стан і перспективи. — К.: Вища школа.
— 2003. — С. 266–274.
2. Харитонова Н.М. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства. — К.: Наук. думка, 1984. — 196 с.
3. Харитонова Н.М. Роль природного корму для коропа в інтенсивному рибництві і правомірність показника “кратність посадки” // Рыбн. х-во. — К.: Урожай, 1991. — Вып. 45. — С. 7–11; С. 165–192.
4. Богатова И.Б. Рыбоводная гидробиология. — М.: Пищ. промышленность. — 1980. — 168 с.
5. Цьонь Н.І., Тучапський Я.В., Добрянська Г.М., Ковальчук О.М., Гарайда В.М., Грех В.І., Ся- рий Б.Г. Формування полікультури цьоголіток у рибоводних ставах із залученням білого товстолоба // Наукові записки. Сер.: біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія / Терно- пільський педуніверситет ім. Володимира Гнатюка. — 2005, № 3 (26). — С. 469–471.
6. Шерман І.М., Гринжевський М.В., Желтов Ю.О., Пилипенко Ю.В., Воліченко М.І., Грициняк І.І.
Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб. — К.: Вища освіта, 2002. — С. 10.
7. Кражан С.А., Литвинова Т.Г. Природна кормова база вирощувальних та нагульних ставів і шляхи її покращення: Методичні рекомендації. — К., 1997. — С. 14–16.
8. Киселёв И.А. Методы исследования планктона // Жизнь пресных вод. — М., 1956. — Т. 4, Ч. 1. — С. 183–265.
9. Кражан С.А., Лупачева Л.И. Естественная кормовая база водоемов и методы ее определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства. — Львов: Областная типография, 1991. — 102 с.
10. Алекин О.А. Основы гидрохимии. — Л.: Гидрометеоиздат, 1970. — 412 с.
11. Соболев Ю.А. Выращивание рыбопосадочного материала при поликультуре // Вопросы рыб- ного хозяйства Белоруссии: Труды. — Минск: Урожай, 1973. — Т ІХ. — С. 37–45.
12. Telesh I.V. The effect of fish on planktonic rotifers // Hidrobiologia. — 1993. — V. 225/256. — P. 289–296.