УДК 597–152.6 : 597.554.3 (282.243.742)

pdf35

СУЧАСНИЙ СТАН ЗАПАСІВ МАРЕНИ КАРПАТСЬКОЇ (BARBUS CARPATHICUS) У РІЧКАХ ЗАКАРПАТТЯ З ОГЛЯДУ ЇЇ ПРИРОДООХОРОННОГО СТАТУСУ

І. Й. Великопольський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. В. Діденко,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Вивчено сучасний стан запасів марени карпатської (Barbus carpathicus Kotlik, Tsigenopoulos, Rab et Berrebi, 2002) у річках Закарпаття на основі даних контрольних і браконьєрських уловів, отриманих при використанні різних знарядь лову. Результати свідчать, що цей вид є достатньо численним і широко розповсюдженим у гірських і передгірських річках регіону і на даний час його стан не викликає занепокоєння.

ЛІТЕРАТУРА
1. Богуцкая Н.Г., Мовчан Ю.В., Фрайхоф Й. Находки усача Валецкого, Barbus waleckii (Cyprini- dae), в Украине с краткими замечаниями о видах рода Barbus, распространенных в бассейнах Днестра и Вислы // Вестн. зоологии. — 2004. — 38, № 2. — С. 87–92.
2. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / О.М. Арсан, О.А. Давидов, Т.М. Дьяченко та ін.; за ред. В.Д. Романенка. — НАН України. Ін-т гідробіології. — К.: ЛОГОС, 2006. — 408 с.
3. Мовчан Ю.В Современный видовой состав круглоротых и рыб бассейна реки Тисы в пределах Украины // Вопр. ихтиологии. — 2000. — 40, № 1. — С. 121–123.
4. Мовчан Ю.В До характеристики різноманіття іхтіофауни прісноводних водойм України (таксономічний склад, розподіл по річковим басейнам, сучасний стан) // Зб. праць Зоол. музею. — 2005. — № 37. — C. 70–82.
5. Мовчан Ю.В. Зауваження до складу іхтіофауни України (нечисленні, рідкісні, зниклі і нові види та сучасні зміни в номенклатурі її таксонів) // Зб. праць Зоол. музею. — 2006. — № 38. — С. 34–43.
6. Мрук А.І., Устич В.І., Маслянка І.І. Склад іхтіофауни річки Іршава // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 1(7). — С. 16–21.
7. Носаль А.Д О направленном формировании промысловой ихтиофауны водохранилища “Те- ребля — Рика” // Конференція по вивченню флори і фауни Карпат та прилеглої території. — К.: Вид-во АН УРСР, 1960. — С. 297–301.
8. Червона книга України. Тваринний світ / За ред. І.А. Акімова. — К.: Глобалконсалтінг, 2009. — 600 с.
9. Фауна України. Риби. Т. 8. — Вип. 2. Коропові. Ч. 1 / Мовчан Ю.В., Смірнов А.І. — К.: Наук. думка, 1981. — 428 с.
10. Amirowicz A., Kukula K Stream habitat conditions and fish fauna within the occurrence range of Walecki barbel, Barbus cyclolepis waleckii Rolik, 1970 (Teleostei: Cyprinidae) in Polish part of the Carpathian mts // Polish Journal of Ecology. — 2005. — 53(4). — P. 502–522.
11. EN 14011:2003 Water quality — Sampling of fish with electricity. — 2003. — 16 p.
12. EN 14962:2006 Water quality — Guidance on the scope and selection of fish sampling methods. — 2006. — 25 p.
13. Kosco J Changes of ichthyocenoses of the Torysa river basin with accent on threatened and invasive species // Natura Carpatica. — 2007. — № 48. — P. 127–141.
14. Kotlik P., Tsingenopoulos C., Rab P., Berrebi P. Two new Barbus species from the Danube River basin, with redescription of B. petenyi (Teleostei; Cyprinidae) // Folia Zool. — 2002. — 51, № 3. — P. 227–240.
15. Kottelat M., Freyhof J Handbook of European freshwater fishes. — Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, 2007. — 646 p.
16. Macura V., Skrinar A., Jalc ?kova M., Skrovinova M. Optimization of biotic parameters of some Slovak mountain streams for modeling by the IFIM method // Sustainable development and biocli- mate: Reviewed conference proceedings. Stara Lesna, SR, 5–8.10.2009. — Bratislava : Geofyzikalny ustav SAV, 2009. — P. 103–104.
17. Standard methods for sampling North American freshwater fishes / Bonar S.A., Hubert W.A., Willis editors. — Bethesda, Maryland: American Fisheries Society. — 2009. — 335 p.
18. Vasil’eva E.D. Main alterations in ichthyofauna of the largest rivers of the northern coast of the Black Sea in the last 50 years: A review // Folia Zool. — 2003. — 52(4). — P. 337–358.