УДК 502.74 + 639.2.03

pdf35

СУЧАСНИЙ СТАН ІХТІОФАУНИ БЕРЕКСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА, ЯКЕ ЕКСПЛУАТУЄТЬСЯ В РЕЖИМІ СТРГ

О. В. Титечко, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Наведено результати досліджень структурно-функціональних показників іхтіофауни Берекського водосховища Харківської області. Показано динаміку вселення та улову водних живих ресурсів за останні 4 роки

ЛІТЕРАТУРА
1. Товстик В.Ф. Рибництво. — Х.: Еспада, 2004. — 266 с.
2. Методика збору й обробки іхтіологічних та гідробіологічних матеріалів для визначення лімітів промислового добування риб з великих водосховищ і лиманів України. — К.: ІРГ УААН, 1998. — 47 с.
3. Рибництво: Навчальний посібник. — Харків: Еспада, 2004. — 272 с.
4. Справочник по рыбоводству и рыбной ловле/ авт.-сост. Г.А. Скляров, П.И. Ивашков, Г.В. Ви- кулина; под общей ред. Г.А. Склярова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. — 251 с.