УДК 639:87.002.6:612:577

pdf35

ОЦІНКА ВПЛИВУ РІЗНИХ СПОСОБІВ РИБАЛЬСТВА НА СТАН ІХТІОФАУНИ ВНУТРІШНІХ ВОДОЙМ УКРАЇНИ

С. В. Дудник, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ю. А. Глєбова, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Проаналізовано стан іхтіофауни Канівського водосховища і р. Десна за різних способів рибальства. Показано поширеність браконьєрського лову риби у внутрішніх водоймах та його негативний вплив на стан їх іхтіофауни. За результатами досліджень визначено пропозиції щодо збереження та відновлення запасів водних живих ресурсів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Геращенко Л.С Збірник законодавчих та нормативно-правових актів на допомогу працівникам органів рибоохорони / Л.С. Геращенко. — К.: Мінагрополітики, 2000. — 349 с.
2. Глєбова Ю.А Вплив регульованого використання гідробіоресурсів на їх запаси і структуру / Ю.А. Глєбова, О.А. Кучеренко // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. — 2009. — Вип. 62. — C. 134–140.
3. Екологічне законодавство України. — Харків: ТОВ “Одіссей”, 2002. — 928 с.
4. Зимбалевская Л.Н Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ / Л.Н. Зимбалевская, П.Г. Сухойван, М.И. Черногоренко. — К.: Наук. думка, 1989. — 248 с.
5. Кодекс України “Про адміністративні правопорушення”. — К.: Бастмаркет, 1997. — 143 с.
6. Кримінальний Кодекс України від 05.04 2001 р. — К.: Атака, 2001. — 160 с.
7. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1998 році / За ред. В. Шевчука. — Міністерство охорони навкол. природ. середовища та ядерної безпеки України. —К., 1998. — 161 с.
8. Романенко В.Д. Влияние рыбного хозяйства на биологическое разнообразие в бассейне р. Днепр / В.Д. Романенко, С.А. Афанасьев и др. — К.: Академпериодика, 2003. — 188 с.
9. Романенко В.Д Комплексна оцінка екологічного стану басейну Дніпра / В.Д. Романенко, М.Ю. Євтушенко, П.М. Ливник, О.М. Арсан та ін. — К.: Інститут гідробіології НАНУ, 2000. — 100 с.