Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 4(34): 100-126
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.100
УДК [639.3.043.13:636.087.73]:639.371.2

pdf35

ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВИХ ДРІЖДЖІВ У ГОДІВЛІ ОСЕТРОВИХ (ACIPENSERINAE) ВИДІВ РИБ (ОГЛЯД)

М. Ю. Симон, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати наукові джерела щодо використання препаратів кормових дріжджів у годівлі осетрових видів риб (Acipenserinae).

Результати. Огляд наукових праць показав, що в годівлі осетрових видів риб кормові дріжджі використовують як джерело вітамінів та повноцінного білку, поживність якого значно вища, ніж протеїнів рослинного походження, і наближається до протеїнів тваринного походження. При цьому одиниця маси протеїну дріжджів істотно нижча, ніж у кормів тваринного походження. Крім того, за вмістом вітамінів групи В кормові дріжджі, отримані з зерно-картопляної браги, перевершують рибне і м’ясо-кісткове борошно. У статті висвітлено особливості технологічного процесу отримання різних видів кормових дріжджів, амінокислотний та жирнокислотний склад їх препаратів, проаналізовано основні фізико-хімічні показники їх складу. Наведено приклади рецептур комбікормів для осетрових видів риб з використанням препаратів кормових дріжджів. Показано, що осетрові риби, особливо на ранніх стадіях онтогенезу, здатні ефективно використовувати нуклеотиди кормових дріжджів. Таким чином, останні можуть слугувати ефективним замінником живих організмів зоопланктону, що є загальновідомим оптимальним кормом для молоді осетрових видів риб. Хоча у 90-х роках ХХ-сторіччя через низку соціально-економічних причин на певний час було припинено випуск деяких препаратів кормових дріжджів (паприну, еприну), однак згодом була продовжена робота щодо виробництва їх повноцінних аналогів. Зараз тенденції розвитку світової аквакультури передбачають повернення до використання дріжджів у годівлі риб. Саме тому в останні кілька років зросла зацікавленість аграріїв України в дріжджах, а, отже, і споживання останніх в сільському господарстві збільшилось у 2–2,5 рази.

Практична значимість. Масив узагальненої інформації буде важливим для науковців, які досліджують особливості збалансування годівлі осетрових видів риб. Дані щодо використання дріжджів як джерела повноцінного білка в кормах є актуальним в умовах постійного пошуку найбільш ефективних компонентів раціону риб.

Ключові слова: осетрові види риб (Acipenserinae), кормові дріжджі, сухі кормові дріжджі, гідролізні дріжджі, білково-вітамінні концентрати, паприн, еприн, меприн, білотин, біотрин, біокорн, кліверолакт, провіт, пекарські дріжджі.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Технологии выращивания и кормления объектов аквакультуры юга России (справочное, учебное пособие) / [Пономарев С. В., Гамыгин Е. А., Никоноров С. И. и др.]. — Астрахань : Нова плюс, 2002. — 264 с.
 2. Технічна енциклопедія TechTrend. Кормові дріжджі [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=11420.
 3. Белково-витаминные добавки / [Чемодуров А. А., Рубцов Ю. А., Шевандина В. М., Бойко Л. Я.]. — Москва : Колос, 1977. — 96 с.
 4. Гатауліна Г. Дріжджі. Склад, властивості, застосування і види дріжджів. [Електронний ресурс] / Г. Гатауліна. — Режим доступа : http://inmoment.com.ua/beauty/health/yeast.html.
 5. Дріжджі [Електронний ресурс]. — http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%94%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B4%D0%B6%D1%96.html.
 6. Kurtzman C. P. Yeast Systematics and Phylogeny — Implications of Molecular Identification Methods for Studies in Ecology / C. P. Kurtzman, J. W. Fell // Biodiversity and Ecophysiology of Yeasts. The Yeast Handbook. — Springer, 2006.
 7. Yeast forms dominate fungal diversity in the deep oceans / [Bass D., Howe A., Brown N., Barton H. et al.] // Proc Biol Sci. — 2007. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2007.1067
 8. Walker K. Cutaneous lesions showing giant yeast forms of Blastomyces dermatitidis / K Walker., H. Skelton, K. Smith // J Cutan Pathol. — 2002. — № 29(10). — С. 616—618. http://dx.doi.org/10.1034/j.1600-0560.2002.291009.x
 9. Подобед Л. И. Ветеринарные аспекты использования кормовых дрожжей в свиноводстве [Электронный ресурс] / Подобед Л. И. — Режим доступа : http://podobed.org/veterinarnye_aspekty_ispolzovaniya_kormovyh_drozhzhey_v_svinovodstve.html.
 10. Скиба Е. А. Технологія виробництва дріжджів : навчальний посібник. [Електронний ресурс] / Скиба Е. А. — Бійськ : Вид-во Алт. держ. техн. ун-ту. Режим доступу : http://ukrdoc.com.ua/text/48750/index-1.html.
 11. Гамыгин Е. А. Корма и кормление рыбы : Обзорная информация. Рыбное хозяйство / Гамыгин Е. А. — М., 1987. — 86 с. — (Серия: Рыбохозяйственное использование внутренних водоёмов ; вып. 1).
 12. Биологический энциклопедический словарь / [гл. ред. Гиляров М. С.; редкол.: Бабаев А. А., Винберг Г. Г., Заварзин Г. А. и др.] — [2-е изд., исправл.]. — М. : Сов. Энциклопедия, 1986. — 831 с.
 13. Reynolds James E. F. Martindale: The Extra Pharmacopoeia. / Reynolds J. E. F. — Pennsylvania, 1993. — Vol. 30.
 14. Гамыгин Е. А. Корма и кормление рыб : учебно-практическое пособие / Е. А. Гамыгин, А. Н. Канидьев. — [2-е изд., доп.]. — М. : МГУТУ, 2009. — 48 с.
 15. Искусственные корма. Высокобелковые компоненты комбикорма. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://osetrovie.ru/iskusstvennye-korma/vysokobelkovye-komponenty-kombikorma.html.
 16. Применение кормов микробиологического синтеза, искусственных аминокислот, ферментолизатов БВК, мочевины и углеаммонийных солей (УАС) в кормлении рыб / Ю. А. Желтов, А. И. Дворецкий, Е. В. Немировская [та ін.] — Рибне господарство України. — 2013. — № 2. — С. 30—35.
 17. Желтов Ю. А. Кормление разновозрастных ценных видов рыб в фермерских рыбных хазяйствах / Желтов Ю. А. — К. : ИНКОС, 2006. — 221 с.
 18. Щербина М. А. Кормление рыб в пресноводной аквакультуре / М. А. Щербина, Е. А. Гамыгин. — М. : ВНИРО, 2006. — 360 с.
 19. Кормовой дрожжевой белок: состав и свойства [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=1835.
 20. Васильева Л. М. Кормление осетровых рыб в индустриальной аквакультуре / Васильева Л. М., Пономарев С. В., Судакова Н. В. — Астрахань : НПЦ по осетроводству «БИОС»; ГУП «Издательско-полиграфический комплекс «Волга», 2000. — 87 с.
 21. Абросимова Н. А. Кормовое сырье и добавки для объектов аквакультуры / Абросимова Н. А., Абросимов С. С., Саенко Е. М. — Ростов н/Д. : Эверест, 2005. — 144 с.
 22. Кормовая база и кормление рыбы. Потребность рыб в питательных веществах [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://fish-farming.ru/630.
 23. Кормовые дрожжи [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://sv-at.ru/kormovye-drozhzhi.
 24. Кормовые дрожжи и другие продукты микробиологической промышленности, применяемые в звероводстве [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.gold-fox.ru/01-03-05-02.php.
 25. Харчук Ю. Разведение рыбы, раков и домашней птицы / Харчук Ю. — Ростов н/Д. : Феникс, 2007. — 182 с.
 26. Скляров В. Я. Использование продуктов микробиологического синтеза в индустриальном рыбоводстве : методические рекомендации / В. Я. Скляров, М. Т. Проскуряков. — Краснодар : Кубанский государственный университет, 1988. — 24 с.
 27. Годівля риб / [Шерман І. М., Гринжевський М. В., Желтов Ю. О. та ін.]. — К. : Вища освіта, 2001. — 269 с.
 28. Гамыгин Е. А. Итоги работы по созданию новых кормов для ценных объектов аквакультуры / Е. А. Гамыгин, М. А. Щербина, А. А. Передня // Вестник АГТУ. — 2004. — № 2(21). — С. 55—59.
 29. Микробиологическая добавка «Провит» в комбикормах для рыб / П. П. Головин, О. В. Григорьева, Н. Н. Романова [и др.] // Аквакультура Центральной и Восточной Европы: настоящее и будущее : II съезд NACEE, 2011 г. : тезисы докл. — Кишинев, 2011. — С. 72—75.
 30. Перспективы использования высушенных пивных дрожжей и кормов на их основе в животноводстве / Ю. Н. Алехин, Т. И. Елизарова, Б. П. Лазарев [и др.] // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания. — 2014. — № 2. — С. 7—12.
 31. Приз В. В. Использование новых кормовых компонентов в стартовых кормах для личинок африканского сома (Clarias gariepinus Burchell, 1822) [Электронный ресурс] / В. В. Приз, Д. Г. Шевченко, О. А. Бондаренко. — Режим доступа : http://akvarium-moskva.ru/science/newfood.php.
 32. РУП «Новополоцкий БВК»: на страже сельского хозяйства [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.znk.by/arhiv/03_04_10/polock_bvk.html.
 33. Наукове обгрунтування раціональної годівлі риб : довідково-навчальний посібник / [Шерман І. М., Гринжевський М. В., Желтов Ю. О. та ін.]. — К. : Вища освіта, 2002. — 128 с.
 34. Желтов Ю. А. Протеины и аминокислоты в кормах для выращивания разного вида и возраста рыб / Желтов Ю. А. — Луганск : АСТРА-Плюс, 2014. — 156 с.
 35. Фирсов Н. Н. Микробиология : словарь терминов / Фирсов Н. Н. — М. : Дрофа, 2006. — 256 с.
 36. Якубке Х. Физико-химические свойства. Глава 3.5 / Х. Якубке, Х. Ешкайт // Аминокислоты, пептиды, белки. — М. : Мир, 1985. — С. 356—363.
 37. Скляров В. Я. Корма и кормление рыб в аквакультуре / Скляров В. Я. — М. : ВНИРО, 2008. — 150 с.
 38. Чипинова Г. М. Технологические особенности кормления молоди осетровых рыб при индустриальном выращивании : дисс. … канд. биол. наук : 03.00.10 спец. «Ихтиология» / Чипинова Г. М. — Астрахань, 2006. — 149 с.