Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 4(34): 65-77
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.065
УДК 639.3.032:639.371.52(477)

pdf35

ДО ПИТАННЯ АПРОБАЦІЇ АНТОНІНСЬКО-ЗОЗУЛЕНЕЦЬКИХ КОРОПІВ УКРАЇНСЬКИХ ПОРІД

О. О. Олексієнко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. В. Бех, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Б. О. Грішин, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , ТОВ «Рибне господарство «Меркурій», с. Пултівці Вінницької обл.
Л. С. Волянський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , ТОВ «Гемма ЛТД» м. Херсон
М. І. Осіпенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Провести аналіз рибницько-біологічних, продуктивних, екстер’єрних показників антонінсько-зозуленецьких коропів української лускатої і української рамчастої порід, їх генетичної характеристики, а також представити методи створення цих коропів, як селекційного досягнення.

Методика. Роботи виконувались згідно з загальноприйнятими методиками в рибництві і селекції. Селекція коропів проводилась методом масового безперервно поліпшувального відбору риб, який полягає в тому, що комплексом рибницько-господарських заходів створюються умови, які сприяють розвитку продуктивних якостей селекціонованого коропа, а селекційно-племінними заходами здійснюється формування і відтворення провідної порідної групи стада.

Результати. В умовах розвитку рибогосподарської галузі особливої актуальності набувають проблеми ведення селекційно-племінної справи, спрямованої на поліпшення біологічних та господарських ознак об’єктів риборозведення шляхом вдосконалення існуючих та виведення нових порід, внутрішньопорідних, зональних типів, ліній тощо, створення прогресивної гетерозисної структури порід та формування високопродуктивних племінних стад об’єктів розведення. Основним об’єктом товарного рибництва в Україні, як і в багатьох країнах, є короп, тому його селекції відводиться велика увага. Вихідним матеріалом для створення антонінсько-зозуленецьких коропів української лускатої і української рамчастої порід була популяція коропа Антонінського держрибзаповідника (Хмельницька область), яка являла собою помісі аборигенного коропа з дзеркальним галицьким. Основним методом селекції коропів був масовий постійно поліпшувальний відбір з високою інтенсивністю серед молодших вікових груп. Важливе значення під час проведення відбору приділялося темпу росту риб, їх екстер’єру та конституційній «міцності». На плем’я відбиралися особини, що мали найбільшу масу тіла, лускатий покрив яких відповідав прийнятому стандарту, красивої високоспинної тілобудови, в яких були відсутні будь-які дефекти та ознаки захворювань. Важливе місце при проведенні відбору приділялося також вираженості вторинних статевих ознак як у самців, так і в самиць. Високі продуктивні якості вітчизняних коропів сприяли розповсюдженню їх також у країнах близького і далекого зарубіжжя. Вони були експортовані до Росії, Молдови, Румунії, Китаю з метою чистопорідного розведення й удосконалення аборигенних форм коропа. На підставі аналізу багаторічних досліджень щодо вирощування коропів антонінсько-зозуленецьких масивів українських рамчастої і лускатої порід, установлено, що їх рибницько- біологічні показники відповідають вимогам Положення про апробацію селекційних досягнень у тваринництві, і вони можуть бути представлені відповідним органам для розгляду та затвердження як внутрішньопорідні типи українських рамчастої та лускатої порід коропа.

Наукова новизна. Аналіз рибницько-біологічних показників антонінсько-зозуленецьких коропів української рамчастої і української лускатої порід послужить основою для представлення їх в статусі внутрішньопорідних типів і затвердження як селекційного досягнення.

Практична значимість. Вирощування антонінсько-зозуленецьких коропів у виробничих умовах сприятиме підвищенню рибопродуктивності господарських водойм і виробництва товарної рибної продукції.

Ключові слова: породи, внутрішньопорідні типи, масиви коропа, рибогосподарські показники, селекція риб, біологічні показники, продуктивні особливості, генетична характеристика коропів, фенотипові особливості, частота алельних варіантів локусів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Елеонский А. Н. прудовое рыбоводство / Елеонский А. Н. — М. : Пищепромиздат, 1946. — 325 с.
 2. Катасонов В. Я. Селекция рыб с основами генетики / В. Я. Катасонов, Б. И. Гомельский. — М. : Агропромиздат, 1991. — 208 с.
 3. Катасонов В. Я. Селекция и племенное дело в рыбоводстве / В. Я. Катасонов, Н. Б. Черфас. — М. : Агропромиздат, 1986. — 182 с.
 4. кравченко Н. А. Разведение сельскохозяйственных животных / кравченко Н. А. — М. : Колос, 1973. — 486 с.
 5. Кузема А. И. Украинские породы карпа / А. И. Кузема // Рыбоводство и рыболовство. — М., 1966. — № 1. — С. 14—16.
 6. Кузема А. И. Украинские породы карпа / А. И. Кузема // Труды совещания по вопросам прудового рыбоводства. — М. : Изд-во АН СССР, 1953. — С. 65—70.
 7. Нагорнюк Т. А. Генетичні та екстер’єрні особливості українських лускатих і рамчастих коропів антонінсько-зозуленецького типу / Т. А. Нагорнюк, О. О. Олексієнко, С. І. Тарасюк // Рибогосподарська наука України. — 2011. — № 4. — С. 99—106.
 8. Олексієнко О. О. Антонінсько-зозуленецький тип — структурна ланка українських порід коропа / О. О. Олексієнко // Таврійський науковий вісник. — 2004. — Вип. 32. — С. 157—164.
 9. Використання безперервно поліпшувального відбору в селекції українських коропів / О. О. Олексієнко, В. В. Бех, І. І. Грициняк [та ін.] // Рибогосподарська наука України. — 2012. — № 1. — С. 78—87.
 10. Олексієнко О. О. Внутрішньопорідна структура українських коропів / О. О. Олексієнко, І. І. Грициняк // Рибогосподарська наука України. — 2007. — № 1. — С. 21—27.
 11. Суховерхов Ф. М. прудовое рыбоводство / Суховерхов Ф. М. — Госсельхозиздат, 1953. — 418 с.
 12. Томіленко В. Г. Генетика і селекція риб в Україні / В. Г. Томіленко // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. — К. : Логос, 2001. — Т. 1. — С. 351—371.
 13. Томіленко В. Г. Інструкція з організації племінної роботи в коропівництві України / В. Г. Томіленко, О. О. Олексієнко, А. П. Кучеренко // Інтенсивне рибництво. — К. : Аграрна наука, 1995. — С. 3—33.
 14. Украинские породы карпа / [Томиленко В. Г., Кучеренко А. П., Алексеенко А. А., Быковец С. Х.]. — Донецк : Донецкое управление по печати, 1971. — 11 с.
 15. Томіленко В. Г. Селекція у рибництві та напрями її удосконалення / В. Г. Томіленко // Вісник аграрної науки. — 2000. — № 12. — С. 110—111.
 16. Kuzema A. I. The Ukrainian breeds of karp / A. I. Kuzema // In Lektures of the Seminar studi tour in the U.S.S.R. on genetic selection and hybrisation of cultivated Fishes. FAO, NTA 2926. — Food and agriculture organization of the United Nations, 1971. — P. 229—232.