Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 4(34): 54-64
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.054
УДК 639.311:597.423

pdf35

ВПЛИВ СЕРЕДНЬОЇ МАСИ МАЛЬКІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОЩУВАННЯ ЦЬОГОЛІТОК ВЕСЛОНОСА (POLYODON SPATHULA WALBAUM) 

Н. О. Грудко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

Мета. Визначити оптимальну масу мальків в процесі вирощування цьоголіток веслоноса (Polyodon spathula Walbaum). Адаптувати існуючі технології вирощування цьоголіток веслоноса до умов півдня України.

Методика. Проведення експерименту, спрямованого на визначення оптимальної маси мальків при вирощуванні цьоголіток веслоноса, здійснювалося у ставах Дніпровського осетрового заводу та передбачало шість варіантів, в яких маса мальків коливалась від 0,3 г до 0,8 г, густота посадки складала 1,5 тис. екз./га. За загальноприйнятими методиками визначались фізико-хімічні та гідробіологічні параметри вирощування, динаміка темпу росту та живлення риб. Результати оцінювались за індивідуальною масою особин, виходом, рибопродуктивністю, коефіцієнтом масонакопичення.

Результати. Аналіз досліджень щодо якості посадкового матеріалу показав, що маса мальків при зарибненні суттєво впливає на кінцеві показники вирощування цьоголіток веслоноса. Збільшення маси мальків від 0,3 г до 0,8 г приводить до збільшення, насамперед, виживання від 12,7% до 29,3% та рибопродуктивності від 39,9 до 120,8 кг/га. Краща середня маса цьоголіток (278 г) отримана при зарибненні ставів мальками масою 0,8 г.

Наукова новизна. Дана наукова оцінка доцільності та можливості використання мальків різної маси для цільового вирощування цьоголіток веслоноса.

Практична значимість. Встановлені та рекомендовані господарству оптимальні показники маси мальків при вирощувані цьоголіток веслоноса.

Ключові слова: веслоніс (Polyodon spathula Walbaum), вихід, вирощування цьоголіток, динаміка живлення, маса мальків, рибопродуктивність, реалізація потенції росту.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Третяк О. М. Економічна ефективність ставового рибництва з використанням у полікультурі американського веслоноса / О. М. Третяк // Рибогосподарська наука України. — 2010. — № 1. — С. 112—122.
 2. Механізми забезпечення прибутковості рибних господарств України / Н. І. Смирнюк, І. В. Буряк, О. В. Онученко [та ін.] // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 1. — С. 107—115.
 3. Повышение эффективности прудового рыбоводства на основе расширения видовой структуры поликультуры рыб / И. Е. Янинович, И. И. Грициняк, Н. В. Гринжевский [и др.] // Аквакультура центральной и восточной Европы: настоящее и будущее : II съезд NACEE (Сети Центров по аквакультуре в Центральной и Восточной Европе) и семинар о роли аквакультуры в развитии села : матер. — Кишинев, 2011. — С. 290—294.
 4. Третяк О. М. Методи підвищення біологічної продуктивності та поліпшення експлуатаційних характеристик ставів / О. М. Третяк, І. І. Грициняк // Фермерське рибництво. — К., 2008. — С. 142—173.
 5. Виноградов В. К. Биологические основы разведения и выращивания веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum) / Виноградов В. К., Ерохина Л. В., Мельченков Е. А. — М. : Росинформагротех, 2003. — 344 с.
 6. Mims S. D. Propagation and Culture of Paddlefish / S. D. Mims, R. J. Onders, W. L. Shelton // American Fisheries Society Symposium. — 2009. — № 66. — Р. 357—383.
 7. Mims S. D. Evaluation of three organic fertilizers for paddlefish, Polyodon spathula, production in nursery ponds / S. D. Mims, J. A. Clark, J. H. Tidwell // Aquaculture. — 1991. — № 99. — P. 69—82. http://dx.doi.org/10.1016/0044-8486(91)90288-I
 8. Зуева З. С. Выращивание веслоноса в прудах Астраханской области / З. С. Зуева, Л. И. Медная, А. И. Гунин // Биологические ресурсы Каспийского моря : Первая междунар. конф., сентябрь 1992 г. : тез. докл. — Астрахань, 1992. — С. 132—134.
 9. Архангельский В. В. Выращивание сеголеток веслоноса в поликультуре с осетровыми рыбами / В. В. Архангельский, В. А. Крупий, А. А. Попова // Рыбное хозяйство : Прудовое и озерное рыбоводство и Информ. пакет. — 1998. — № 1. — С. 5—14. — (Серия : Аквакультура).
 10. Онученко О. В. Основи рибогосподарського освоєння веслоноса Polyodon spathula / О. В. Онученко, О. М. Третяк, О. В. Кулешов. — К. : Вища освіта, 2003. — 111 с.
 11. Технології виробництва об’єктів аквакультури : навчальний посібник / [Андрющенко А. І., Алимов С. І., Захаренко М. О., Вовк Н. І.]. — К., 2006. — 336 с.
 12. Шерман І. М. Виробництво посадкового матеріалу веслоноса / І. М. Шерман, В. Ю. Шевченко, Н. О. Горшкова // Рибне господарство. — 2004. — Вип. 63. — С. 288—292.
 13. Алёкин О. А. Основы гидрохимии / Алёкин О. А. — М. : Гидрометеоиздат, 1970. — 444 с.
 14. Жадин В. И. Методы гидробиологических исследований / Жадин В. И. — М. : Высшая школа, 1960. — 189 с.
 15. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб / Чугунова Н. И. — М. : АН СССР, 1959. — 164 с.
 16. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб / Правдин И. Ф. — М. : Пищевая промышленность, 1966. — 375 с.