Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 4(34): 78-89
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.078
УДК [639.3.043.13:636.087.7]:639.371.52

pdf35

РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОЩУВАННЯ РІЗНОВІКОВИХ ГРУП КАНАЛЬНОГО СОМА (ICTALURUS PUNCTATUS RAFINESQUE) З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОБІОТИЧНИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК NUPRO® ТА BIO-MOS®

А. В. Ващенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити вплив кормових добавок NUPRO® та BIO-MOS® на результати вирощування різновікових груп канального сома (Ictalurus punctatus Rafinesque).

Методика. Дослідження впливу кормових добавок NUPRO® та BIO-MOS® на рибницькі показники різновіковий груп канального сома виконані за загальноприйнятою методологією.

Досліди проводили в умовах Придніпровського індустріального рибного господарства Дніпропетровської області. Личинок канального сома вирощували у стандартних лотках. Об'єм води в лотках підтримувався на рівні 1,4 м3, густота посадки личинок становила 20 тис. екз./лоток. Вирощування цьоголіток канального сома проводилося в садках об'ємом 1 м3, густота посадки підрощених личинок становила 1000 екз./м3. Дволіток канального сома вирощували в садках об'ємом 1 м3, густота посадки риб становила 150 екз./м3.

Результати. Дослідженнями встановлено, що при згодовуванні різновіковим групам канального сома збалансованих комбікормів з додаванням до їх складу кормових добавок NUPRO® та BIO-MOS®, в порівнянні з контрольною групою, якій згодовували комбікорми без добавок, підвищується інтенсивність росту риб. Використання цих кормових добавок в складі комбікормів також сприяє збільшенню виходу риби з вирощування, а також зменшенню витрати кормів. Результати проведених досліджень дозволяють визначити оптимальні дози введення кормових добавок NUPRO® та BIO-MOS® до складу комбікормів для годівлі різновікових груп канального сома за вирощування в контрольованих умовах аквакультури:

– NUPRO® при додавані до корму для личинок канального сома — 0,5%, цьоголіток — 3,0%, дволіток канального сома — 5,0%.

– BIO-MOS® до корму для личинок канального сома — 0,5%, цьоголіток та дволіток канального сома — 5,0%.

Впродовж проведення досліджень умови вирощування риб були в межах нормативних вимог, температурний режим був оптимальним для росту та обміну речовин в організмі канального сома.

Наукова новизна. Вперше при вирощувані різновікових груп канального сома здійснено введення до складу комбікормів кормових добавок NUPRO® та BIO-MOS®, та проаналізовано вплив цих добавок на рибогосподарські показники.

Практична значимість. З метою підвищення продуктивних характеристик та зменшення витрат кормів на вирощування запропоновано використовувати в годівлі канального сома кормові добавки NUPRO® та BIO-MOS®.

Ключові слова: канальний сом (Ictalurus punctatus Rafinesque), личинки, цьоголітки, дволітки, кормові добавки NUPRO® та BIO-MOS®, пробіотики, рибопродуктивність, витрати корму.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Технології виробництва об’єктів аквакультури / Андрющенко А. І., Алимов С. І., Захарченко М. О. [та ін.]. — К., 2006. — 335 с.
 2. Доценко Н. В. Фізіологічні основи підвищення ефективності годівлі канального сома / Н. В. Доценко, М. А. Сидоров // Таврійський науковий вісник. — 1998. — Вип. 8. — С. 155—158.
 3. Fish meal, fish oil replacements in sea bream, sea bass diets need nutritional compensation / S. Ceulemans, P. Coutteau, A. Van Halteren [et al.] // Global Aquacult. Adv. — 2003. — № 6(1). — С. 46—51.
 4. Spring P. Mycotoxins – a rising threat to aquaculture? / P. Spring, D. F. Fegan // Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries: Alltech’s 21st Annual Symposium : Proceedings. — Nottingham University Press, UK, 2005. — С. 323—332.
 5. Есенбаева К. С. Влияние кормовой добавки Био-Мос на продуктивность кроликов : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук / Е. С. Есенбаева. — Тюмень, 2005. — 42 с.
 6. Достоєвський П. П. Антибактеріальний препарат БІО-МОС / П. П. Достоєвський // Здоров’я тварин і ліки. — 2007. — № 9. — С. 2—3.
 7. Крук Ю. Эффективность применения НуПро в Польше / Ю. Крук // Фокус на птицеводство. — 2009. — № 3. — С. 2.
 8. Gonzalez-Vecino J. L. Breakthrough in broodstock nutrition / J. L. Gonzalez-Vecino // Seafish Aquaculture: Marine Finfish News. — 2002. — № 1, Summer. — С. 4.
 9. The effects of some fodder bioadditives on the production performances of brook trout (Salvelinus fontinalis M.) / A. Barbu, A. Şara, M. Benţea [et al.] // Lucrări ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, Timişoara. — 2009. — Vol. 42 (2).
 10. Алёкин О. А. Основы гидрохимии / Алёкин О. А. — Л. : Гидрометеоиздат, 1970. — 440 с.
 11. Грусевич В. В. Технологія відтворення канального сома у внутрішніх водоймах України // В. В. Грусевич, М. А. Сидоров, Н. В. Доценко // Інтенсивне рибництво : збірник інструктивно-технологічної документації. — К. : Аграрна наука, 1995. — С. 98—122.