УДК [574.587:504.61] (477.63)

pdf35

ЗООБЕНТОС ДНІПРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО ПРЕСУ

В. О. Яковенко, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
А. І. Дворецький,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

Проведено ранжування якості води станцій водосховища на підставі показників зообентосу, зведених у комбінований індекс стану угруповання. Оцінений ступінь пригнічуючого впливу стоків різного походження на організми зообентосу і площі акваторії, яка відчуває їхній вплив стоків. Установлено, що найчистіші зони містяться у профундалі водойми і в притоках, які не піддаються дії стоків.

ЛІТЕРАТУРА
1. Кораблева А.И. Оценка уровня загрязнения Запорожского водохранилища тяжелыми метал- лами и предложения по разработке природоохранных мероприятий. — Днепропетровск, 1991. — 52 с.
2. Лубянов И.П., Бузакова А.М., Гайдаш Ю.К. Изменения в составе макро- и микрозообентоса Днепровского водохранилища после зарегулирования стока среднего Днепра // Гидробио- логический режим Днепра в условиях зарегулированного стока. — К.: Наук. думка, 1967. — С. 167–175.
3. Запорожское водохранилище / А.И. Дворецкий, Ф.П. Рябов, Г.П. Емец и др. — Днепропетровск: Днепропетр. нац. ун-т, 2000. — 170 с.
4. Дворецький А.І. Зональне районування Дніпровського водосховища за рівнем дії антропо- генного забруднення на гідробіоценози та якість води / А.І. Дворецький, Л.І. Цегельник, А.С. Кириленко // Рибне господарство: міжвід. темат. наук. зб. — К., 2006. — Вип. 65. — С. 75–79.
5. Жадин В.И. Методы гидробиологического исследования. — М.: Высш. шк., 1960. — 189 с.
6. Баканов А.И., Флеров Б.А. Состояние сообществ донных организмов Верхней Волги // Гид- робиол. журн. — 1998. — Т. 34, № 2. — С. 38–45.
7. Брагинский Л.П. Пресноводный планктон в токсической среде / Л.П. Брагинский, И.М. Ве- личко, Е.П. Щербань. — К.: Наукова думка, 1987. — 180 с.
8. Маляревская А.Я. Биохимические механизмы адаптации гидробионтов к токсическим веще- ствам // Гидробиол. журн. — 1985. — Т. 21, № 3. — С. 70–82.