УДК [597 — 155:591. 524.11]:639.311:631.8[083.75]

pdf35

ФОРМУВАННЯ СТОРОННІХ ЗАПАХІВ ТОВАРНОГО КОРОПА (CYPRINUS CARPIO), ПОХОДЖЕННЯ, ВИНИКНЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЯ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Й. В. Гриб, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
М. В. Гринжевський, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Шандрук, Національний університет водного господарств та природокористування, м. Рівне

Серед споживчих характеристик коропа (Cyprinus carpio) запах займає одне із вагомих місць. Він має біологічне, біохімічне, фізичне, хімічне, побутове та сільськогосподарське походження. Розглянуті джерела формування запахів риб у наливних ставах, засоби їх ліквідації та попередження виникнення.

ЛІТЕРАТУРА
1. Владимиров В.И., Сухойван П.Г., Бугай К.С. Размножение рыб в условиях зарегулированного стока реки. — К.: АН УССР, 1963. — 393 с.
2. Гриб И.В. Формирование биообрастаний на искусственных субстратах систем третичной доочистки сточных вод // Гидробиол. журн. — 2005. — Т. 41, № 3. — С. 15–28.
3. Гриб Й.В., Сондак В.В. та інші. Відловна іхтіологія. — Рівне: Волинські обереги, 2008. — 629 с.
4. Гвоздяк П.І. зі співавт. Роль найпростіших та інших гідробіонтів у доочищенні води від ети- ленгліколю // Вода і водоочисні технології. — 2005. — № 4 (16). — С. 24–27.
5. Гринжевський М.В., Пшеничний Д.Р. Вирощування дволіток коропа в полікультурі // Рибо- господарська наука України. — 2007. — № 2 . — С. 41–45.
6. Кульский Л.А., Гороновский И.Т., Мельниченко Л.О. Химия запахов и привкусов природных вод. — К.: Вісник АН УРСР. — 1973, 7. — С. 45–53.
7. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / под ред. д.х.н. А.Д. Семено- ва. — Л.: Гмизд., 1977. — 541 с.
8. Сакевич О.И., Усенко О.М. Аллелопатия в гидроэкосистемах. — К.: Логос. — 2008. — 360 с.
9. Шандрук О.М. Про вплив співвідношення у кормах вітаміну В12, сирого протеїну та кальцію на рибопродуктивність нагульних ставів // Рибогосподарська наука України. — 2009. —
№ 2. — С. 82–90.
10. Baker R.A. Odor effects of aque ous mixtures of organic chemicall // J. Water pollut / Control federal. — 1963. — Vol. 6. — P. 728–741.
11. Cartweight L.C., Shell T.C., Kelley P.H. Organolepticc panel festing as a research foll // Anal. Chem. — 1952. — Vol. 24/3. — P. 503–506.
12. Middlbrooks E.J. Taste and odor control in water // Public Works. — 1965. — Vol. 4. — P. 127– 130.
13. Caruso S.C., Koslov J.R. The application of gas chromatography to the detection and identification of taste and odor producting compouds in surface waters // Proc. 30th int. Water Conf. Eng. Soc. West Pa, 1969. — Pittsburg, Pa, S.A. — P. 101–107.