УДК 597.553 (282.247.325.8)

pdf35

ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ НЕРЕСТУ ЩУКИ (ESOX LUCIUS L.)  КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

Г. О. Котовська,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Досліджено проходження нересту щуки (Esox lucius L.) Кременчуцького водосховища в порівняльно-часовому аспекті за 2000–2009 рр. Визначено, що найбільшою мірою на природне відтворення цього виду впливає рівневий режим. Зменшення чисельності щуки в першу чергу пов’язано з несприятливими скидами води у весняний період перед початком водопілля.

ЛІТЕРАТУРА
1. Ващенко Д.М. Щука Каховского водохранилища и ее рыбохозяйственное значение: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Спец. 03.097 “Зоологія” / Д.М. Ващенко. — Харьков, 1971. — 22 с.
2. Луговая Т.В. Щука Кременчугского водохранилища и биологические основы ее искусственного разведения: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Спец. 03.00.10 “Іхтіологія” / Т.В. Луговая. — Калининград, 1968. — 18 с.
3. Луговая Т.В. Рыбохозяйственное значение щуки в Кременчугском водохранилище / Т.В. Лу- говая // Рыбное хозяйство. — 1973. — Вип. 16. — С. 77–80.
4. Методические рекомендации по сбору и обработке ихтиологического материала / В.Г. Кос- тоусов, И.И. Оношко, Г.И. Полякова и др.; Институт рыбного хозяйства НАН Беларусии. — Минск, 2005. — 56 с.
5. Методика збору й обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України: № 166. Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98. — К., 1998. — 47 с.
6. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [О.М. Арсан, О.А. Давидов, Т.А. Дя- ченко та ін.]. За ред. В.Д. Романенка. — К.: Логос, 2006. — 408 с.
7. Methods for fish biology / Ed. by C.B. Schreck, P.B. Moyle. — Bethesda, Maryland, USA, 1990. — 685, [2] p.