УДК 597.583.1:639.2

pdf35

ЗБЕРЕЖЕННЯ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ, ПРИРОДНИХ УМОВ ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНА РИБНИХ РЕСУРСІВ У РІЧКОВІЙ МЕРЕЖІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

В. В. Сондак, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Визначено стан та склад іхтіоценозу, розроблені рекомендації щодо збереження видового різноманіття та природних умов для відтворення аборигенної іхтіофауни рр. Стир, Іква, Горинь, Случ.

ЛІТЕРАТУРА
1. Сондак В.В. Відновна іхтіоекологія природних водойм Західного Полісся України: Монографія. — Рівне: Волинські обереги, 2008. — 296 с.
2. Відновна іхтіоекологія (реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України) // [За ред. Й.В. Гриба, В.В. Сондака]. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — 630 с.
3. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління). — В 2-х томах. — Рівне.: Волинські обереги, 1999. — 496 с.
4. Сондак В.В. Особливості формування стресових ситуацій та ризики виживання абориген- ної іхтіофауни у поверхневих водах України // Доповіді НАН України. — 2008. — № 7. — С. 191–199.