УДК 556.53 (477)

pdf35

ГІДРОЕКОЛОГІЯ р. НИВКА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВИХОДИ ІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ

Й. В. Гриб, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Ю. М. Ситник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. t, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
М. О. Борбат, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Розглянуто екологічний стан р. Нивка, можливості її реабілітації та природокористування. Визначено лімітуючі чинники забруднення.

ЛІТЕРАТУРА
1. Арсан О.М., Ситник Ю.М., Шаповал Т.М., Кукля І.Г., Пасічна О.О., Магомедова З.Б. Екологотоксикологічні дослідження внутрішніх водойм Києва // Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. випуск: Гідроекологія. — 2001. — 3 (14). — С. 176–177.
2. Арсан О.М., Щепець М.С., Ситник Ю.М. Гідроекологічні проблеми водойм Києва // Наукові записки Тернопільського пед. університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. — № 3 (14). Спец. випуск: Гідроекологія. — 2001. — С. 22–23.
3. Борбат М.О. Очищення, водопониження та благоустрій р. Нивка в Голосіївському, Солом’ян- ському та Святошинському районах м. Києва: Оцінка впливу на навколишнє середовище по об’єкту (ОВНС). — Київ: Ін-тут “Укррибпроект”, 2007.
4. Відновна іхтіологія / за ред. д.б.н. Й.В. Гриба та к.б.н. В.В. Сондака. — Рівне: Волинські обереги, 2008. — 659 с.
5. Вільямс В.Р. Избранные сочинения. — М.: ОТиЗ, 1948. — Т. 1. — С. 220–237.
6. Гриб Й.В., Мантурова О.В. Малі річки урбанізованих територій — сучасний екологічний стан, управління // Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. — 2002. — 1 (16). — С. 79–86.
7. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Відновна гідроекологія порушених річкових і озерних систем: Навч. посібник. — Рівне: Волинські обереги, 1999. — 390 с.
8. Гриб Й.В. Екологічна оцінка стану екосистем річкових басейнів рівнинної частини території України (охорона, відновлення, управління): Автореф. дис. ... д.б.н. — Дніпропетровськ, 2002. — 40 с.
9. Гриб Й.В., Ситник Ю.М. Сполуки міді в поверхневих водах Українського Полісся — реальна загроза екологічній безпеці // Матеріали наук. конф. 10 — 13 09. 2009 . — С. 29–33.
10. Грициняк І.І., Литвинова Т.Г., Колесник Н.Л. Спосіб прогнозування концентрацій Fe, Mn, Ni, Co в органах і тканинах коропа та товстолоба // Рибогосподарська наука України. — 2009. —
№ 4. — С. 11–15.
11. Драчев С.М. Борьба с загрязнением рек, озер и водохранилищ промысловыми и бытовыми стоками. — М.; Л.: Наука, 1964. — 245 с.
12. Квашук Л.П. Про екологічну обстановку в Україні та завдання статистики довкілля // Ста- тистичний моніторинг екологічного стану регіону, галузі: Матеріали наук.-практ. семінару, 16–17 грудня 1997 р. — Житомир–Київ, 1998. — С. 8–13.
13. Кражан С.А., Хижняк М.І. Вплив гербіциду трефлан на розвиток природної кормової бази ставів рибгоспу “Нивка” // Наукові записки Тернопільського пед. університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. випуск: Гідроекологія. — 2001. — 3(14). — С. 204–205.
14. Методи гідрохімічних досліджень поверхневих вод / Арсан О.М., Давидов О.А., Девячен- ко Т.М. та ін.: за ред. акад. В.Д. Романенка. — К.: Логос, 2006. — 408 с.
15. Протасов А.А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикология. — К., 2002. — 105 с.
16. Романенко В.Д. Основи гідроекології. — К.: Генеза, 2004. — 664 с.
17. Харченко Т.А. Экологические сукцессы и продуктивность эстуарных экосистем и глобальные процессы круговорота углерода в биосфере // Гидробиол. журн. — 1998, № 1. — С. 3–15.
18. Щепець М.С., Кузьменко М.І., Якушин В.М. Екологія водойм Києва // Вісник аграрної науки. — 1992. — № 7. — С. 45–46.