Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 107-113
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.107
УДК 016:639.5(091)

pdf35

РАКИ ТА ЇХ КУЛЬТИВУВАННЯ В УКРАЇНІ. ТЕМАТИЧНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПЕРЕЛІК

І. Й. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Л. О. Небрат, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Складання списку видань стосовно проблем біології, фізіології, патології та розведення раків в Україні.

Методика. Пошуковою базою для реалізації мети роботи виступив фонд наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН. У якості методів були обрані як цілісний, так і вибірковий.

Результати. Підготовлено тематичний перелік основних робіт: тематичних наукових збірників, матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій, наукових праць, статей і авторефератів дисертацій з питань біології ракоподібних та їх культивування в Україні, який включає літературні джерела з 1958 року. Бібліографія містить 37 публікацій з фонду наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН, розміщених у алфавітному порядку та описаних згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Практична значимість. Перелік може стати в нагоді спеціалістам, науковцям, студентам, які цікавляться питаннями біології ракоподібних та раківництва.

Ключові слова: раки, раківництво, культивування, промисел.

ЛІТЕРАТУРА

1. Безусий О. Л. До питання вивчення деяких фізіологічних характеристик річкових раків / О. Л. Безусий // Рибне господарство. — 2004. — Вип. 63. — С. 21—23.
2. Безусий О. Л. До проблеми отримання посадкового матеріалу річкових раків / О. Л. Безусий, М. О. Борбат // Рибогосподарська наука України. — 2008. — № 2. — С. 72—74.
3. Безусий О. Л. Нові дані про поширення деяких річкових раків (Crustacea, Astacidae) в Україні / О. Л. Безусий // Таврійський науковий вісник. — 1998.— № 7. — С. 47—52.
4. Безусий О. Л. Отримання життєстійкої молоді річкових раків напівінтенсивним способом як базис організації вирощування раків в ставових господарствах / О. Л. Безусий // Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем : Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, 25-28 февр. 2002 г., Киев : матер. — К., 2002. — С. 12—14.
5. Безусий О. Л. Отримання молоді річкових раків в установці з замкненим водообігом / О. Л. Безусий // Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф., 26-30 вер. 2005 р., Київ : мат. (до 75-річчя ІРГ УААН) / ред. Третяк О. М. — К., 2005. — С. 24—25.
6. Безусий О. Л. Перспективи розвитку культивування і промислу річкових раків / О. Л. Безусий // Водные биоресурсы и пути их рационального использования : Междунар. науч. конф. молодых ученых, 31 янв.-1 февр. 2000 г., Киев : матер. — К., 2000. — С. 27—28.
7. Биологические основы рационального использования запасов речного рака в Каховском водохранилище / С. Я. Бродский, М. Н. Балашова, А. В. Супрунович [и др.] // Рыбное хозяйство. — 1977. — Вып. 25. — С. 33—36.
8. Биохимическая характеристика понтического днестровского рака / Р. П. Кандюк, А. В. Супрунович, Т. А. Петкевич [и др.] // Вестник зоологии. — 1983. — № 4. — С. 54—60.
9. Бошко Е. Г. Коловратки жаберной полости длиннопалого речного рака бассейна Днепра. Сообщение 1 / Е. Г. Бошко // Вестник зоологии. — 1980. — № 5. — С. 15—20.
10. Бошко Е. Г. Коловратки жаберной полости длиннопалого речного рака бассейна Днепра. Сообщение 2 / Е. Г. Бошко // Вестник зоологии. — 1980. — № 6. — С. 41—45.
11. Бошко Е. Г. Малощетинковые черви, обитающие на речных раках некоторых водоемов Украины. Сообщение 2. Aeolosomatidae / Е. Г. Бошко // Вестник зоологии. — 1983. — № 4. — С. 27—29.
12. Бошко Е. Г. Новый вид семейства Aeolosomatidаe из жаберной полости речных раков водоемов Украины / Е. Г. Бошко, А. С. Пашкевичуте // Вестник зоологии. — 1975. — № 6. — С. 75—76.
13. Бошко Е. Г. О паразитах и симбионтах речных раков реки Случь (Днепровский бассейн) / Е. Г. Бошко // Вестник зоологии. — 1976. — № 5. — С. 91.
14. Бошко Е. Г. Симбионты речных раков (Astacus leptodactilus Eschscholtz, 1823) и (Astacus astacus Linnaeus) водоемов Правобережной Украины : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук / Е. Г. Бошко. — М., 1986. — 24 с
15. Бродский С. Я. Заболевание икры речных раков (Astacidae) / С. Я. Бродский // Рыбное хозяйство. — 1967. — Вып. 4. — С. 113—115.
16. Бродский С. Я. Исследования по биологии, воспроизводству и разведению речного рака во внутренних водоёмах Украинской ССР / С. Я. Бродский // Рыбное хозяйство. — 1980. — Вып. 31. — С. 59—63.
17. Бродский С. Я. К вопросу количественного учета численности популяции белого днестровского длиннопалого рака (Astacus leptodactylus Eichwaldi natio bessarabicus Brodsky) / С. Я. Бродский, В. М. Данилюк,
К. Б. Ставровский // Рыбное хозяйство. — 1978. — Вып. 26. — С. 63—67.
18. Бродский С. Я. Лов раков в днепровских водохранилищах / С. Я. Бродский // Рыбное хозяйство. — 1970. — Вып. 11. — С. 127—132.
19. Бродский С. Я. О коррелятивных связях морфологических признаков речных раков / С. Я. Бродский, А. П. Сидоренко, К. Б. Ставровский // Вестник зоологии. — 1979. — № 5. — С. 91—94.
20. Бродский С. Я. О прогнозировании возможных уловов речного рака в ракопромысловых водоемах Украинской ССР (на примере каховской популяции) / С. Я. Бродский // Рыбное хозяйство. — 1976. — Вып. 23. — С. 86—89.
21. Бродский С. Я. Природный гибрид толстопалого и длиннопалого речных раков / С. Я. Бродский // Вестник зоологии. — 1980. — № 1. — С. 86—88.
22. Бродский С. Я. Промысел речного рака и перспективы его развития на Украине / С. Я. Бродский // Рыбное хозяйство. — 1967. — Вып. 5. — С. 87—96.
23. Бродский С. Я. Речные раки Советского Союза. Сообщение 2. Распространение длиннопалого рака / С. Я. Бродский // Вестник зоологии. — 1974. — № 4. — С. 51—59.
24. Бродский С. Я. Речные раки Советского Союза. Сообщение 3. Распространение речных раков родов Astacus, Cambaroides, Austropotamobius / С. Я. Бродский // Вестник зоологии. — 1974. — № 6. — С. 43—49.
25. Бродский С. Я. Состояние промысла речного рака в водоемах Волынской и Ровенской областей и перспективы его развития / С. Я. Бродский // Труды Научно-исследовательского института прудового и озерно-речного рыбного хозяйства / [ред. В. А. Мурин]. — 1958. — № 11. — С. 157—171.
26. Бродський С. Я. Біологічні основи регулювання промислу річкових раків в пониззі Дністра / С. Я. Бродський // Наукові праці Українського науково-дослідного інституту рибного господарства / [ред. В. О. Мурін]. — 1960. — Т. 12. — С. 166—186.
27. Бродський С. Я. Сировинні запаси річкових раків у придунайських озерах Китай і Катлабуг і перспективи розвитку рачного промислу у пониззі Дунаю / С. Я. Бродський // Наукові праці Українського науково-дослідного інституту рибного господарства / [ред. В. О. Мурін]. — 1962. — Т. 14 : Підвищення рибопродуктивності водойм. — С. 99—108.
28. Карафезлиева Р. Х. Разведение и выращивание молоди длиннопалого рака в условиях полесской зоны Украинской ССР : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук / Р. Х. Карафезлиева. — К. : [б. и.], — 1978. — 22 с.
29. Литвиненко Н. Н. Особенности питания раков Днестровского лимана / Н. Н. Литвиненко // Рыбное хозяйство. — 1972. — Вып. 15. — С. 97—101.
30. Методические рекомендации по развитию рачного промысла в водоемах Украинской ССР : / [сост. С. Я. Бродский]. — К. : Министерство рыбного хозяйства СССР; Украинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, 1976. — 22 с.
31. Монченко В. И. Научно-исследовательские разработки по биологии, промыслу и воспроизводству речных раков в Украине / В. И. Монченко, А. Л. Безусый // Рибне господарство. — 2000. — Вип. 56—57. — С. 125—132.
32. Рекомендации по биотехнике заводского разведения стойких личинок речного рака методом УкрНИИРХ : методический материал / [сост.
С. Я. Бродский]. — К. : Министерство рыбного хозяйства СССР ; Украинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, 1972. — 35 с.
33. Сидоренко А. П. Совершенствования биотехники получения потомства речных раков / А. П. Сидоренко, К. Б. Ставровский, В. В. Макаренко // Рыбное хозяйство. — 1982. — Вып. 34. — С. 60—64.
34. Ставровский К. Б. Динамика популяции и состояние промысла раков в Киевском водохранилище / К. Б. Ставровский, В. В. Макаренко, А. П. Сидоренко // Рыбное хозяйство. — 1986. — Вып. 40. — С. 42—45.
35. Ставровский К. Б. Продукция речных раков (Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)) при естественном и искусственном воспроизводстве : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук / К. Б. Ставровский. — К. : Институт гидробиологии АН УССР, 1983. — 21 с.
36. Супрунович А. В. Плодовитость длиннопалого рака Днестровского лимана и особенности ее изменения : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук / А. В. Супрунович. — К., 1976. — 22 с.
37. Фальфушинська Г. І. Роль металотіонеїнів коропа та рака в адаптації організму до забруднення водного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / Г. І. Фальфушинська. — Львів, 2005. — 20 с.