Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 80-87
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.080
УДК 574.3: 579.26

pdf35

ВПЛИВ ШКІРНИХ ВИДІЛЕНЬ РИБ РОДУ CYPRINIDAE НА ПОПУЛЯЦІЇ ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE

О. В. Гулай, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ
О. М. Жукорський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національна академія аграрних наук України, м. Київ

Мета. Дослідити вплив шкірних виділень риб роду Cyprinidae на популяції патогенних бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae.

Методика. На шкірні покриви живих риб накладали шматочки фільтрувального паперу. Після експозиції тривалістю 1 хв їх знімали і поміщали у скляні пробірки для екстракції водорозчинних складників. Як розчинник використовували воду з водогону (попередньо відстояну впродовж 48 годин) з розрахунку 0,1 см3 води на 1 см2 площі фільтрувального паперу. Після екстракції водний розчин шкірних виділень риб стерилізували шляхом фільтрації через фільтри з діаметром пор < 0,2 мкм. Тестування проводили з культурами бактерій E. rhusiopathiae, що вирощувались на серцево-мозковому бульйоні за температури +36,7±0,3°С впродовж 48 годин. Після додавання стерилізованої води з водогону та культур бактерій E. rhusiopathiae, дослідні зразки містили шкірні виділення риб у таких співвідношеннях: 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000. Як контроль використовували стерилізовану воду з водогону та культури бактерій E. rhusiopathiae у співвідношеннях, аналогічних дослідним зразкам. Через 48 годин із зразків, що знаходились за температури +18...+20 °С, відбирали проби для визначення щільності клітин у популяціях E. rhusiopathiae.

Результати. У водному середовищі, що містить продукти виділень шкірних залоз деяких видів риб родини Cyprinidae, створюються сприятливі умови для розмноження та збільшення щільності популяцій патогенних бактерій E. rhusiopathiae. В умовах прісноводних екосистем між патогенними бактеріями E. rhusiopathiae та дослідженими видами риб (карась сріблястий Carassius auratus gibelio, сазан Cyprinus) можливе формування прямих топічних та трофічних біоценотичних зв’язків. 

Наукова новизна. Вперше одержані кількісні дані, що доводять стимулюючий вплив шкірних виділень деяких видів риб на популяції патогенних бактерій E. rhusiopathiae.

Практична значимість. Стимулюючий вплив шкірних виділень деяких видів коропових риб на популяції патогенних бактерій E. rhusiopathiae вказує на один з можливих напрямів тривалої персистенції цих інфекційних агентів у гідробіоценозах. Виявлені екологічні аспекти існування патогенних бактерій E. rhusiopathiae в умовах прісноводних екосистем слід обов’язково враховувати при плануванні та проведенні заходів з профілактики захворювань на бешиху.

Ключові слова: карась сріблястий (Carassius auratus gibelio), сазан (Cyprinus carpio), шкірні виділення, бактерії (Erysipelothrix rhusiopathiae), стимулюючий вплив, екологічні зв’язки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Эпидемиологические аспекты экологии бактерий / [Литвин В. Ю., Гинцбург А. Л., Пушкарева В. И. и др.]. — М. : Фармарус-Принт, 1998. — 255 с.
2. Zaytseva Е. Low genetic diversity and epidemiological signicance of Listeria monocytogenes isolated from wild animals in the far east of Russia / E. Zaytseva, S. Ermolaeva, G. P. Somov // Infection, Genetics and Evolution. — 2007. —
Vol. 7, № 6. — P. 736—742. http://dx.doi.org/10.1016/j.meegid.2007.07.006 
3. Pushkareva V. I. Hydrobionts as reservoir hosts for infectious agents of sapronoses / V. I. Pushkareva, S. A. Ermolaeva, V. Yu. Litvin // Biological Bulletin. — 2010. — № 37. — Р. 1—10. http://dx.doi.org/10.1134/s1062359010070046
4. Гулай О. В. Біотичні зв'язки патогенних бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae та синьозелених водоростей Microcystis pulverea / О. В. Гулай, О. М. Жукорський // Біологія тварин. — 2013. — Т. 15, № 3. — С. 9—16.
5. Гулай О. В. Формування екологічних зв'язків Erysipelothrix rhusiopathiae з Riccia fluitans у гідробіоценозах // О. В. Гулай, О. М. Жукорський // Рибогосподарська наука України. — 2013. — № 4. — С. 17—24.
6. Changes in the Population Density of Pathogenic Microorganisms in Response to the Allelopathic Effect of Thypha Latifolia / O. M. Zhukorskiy, O. V. Gulay, V. V. Gulay [et al.] // Agricultural science and practice. — 2014. — № 1. —
Р. 31—36. http://dx.doi.org/10.15407/agrisp1.01.031
7. Bruner G. Experimentelle Untersuchungen über Schweinrotlaufbacterien bei Fischen / G. Bruner // Zbl. Bacteriol. — 1938. — № 97. — Р. 457—466.
8. Erysipelothrix rhusiopathiae isolates recovered from fish, a harbour seal (Phoca vitulina) and the marine environment are capable of inducing characteristic cutaneous lesions in pigs / T. Opriessnig, H. G. Shen, J. S. Bender [et al.] // Journal of Comparative Pathology. — 2013. — Vol. 148, iss. 4. — Р. 365—372. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcpa.2012.08.004
9. Traer E. A. Erysipelothrix rhusiopathiae infection of a total knee arthroplasty an occupational hazard / E. A. Traer, M. R. Williams, J. N. Keenan // Arthroplasty. — 2008. — Vol. 23, iss. 4. — Р. 609—611. http://dx.doi.org/10.1016/j.arth.2007.02.011
10. Lehane L. Topically acquired bacterial zoonoses from fish / L. Lehane, G. T. Rawlin // Medical Journal of Australia. — 2000. — Vol. 173, iss. 5. — Р. 25—29.
11. Болезни рыб. Справочник / [Васильков Г. В., Грищенко Л. И., Енгашев В. Г. и др.]; под ред. В. С. Осетрова. — [2-е изд.]. — М. : Агропромиздат, 1989. — 288 с.
12. Щербуха А. Я. Риби наших водойм / А. Я. Щербуха— К. : Радянська школа, 1981. — 176 с.
13. Урбах В. Ю. Биометрические методы / В. Ю. Урбах— М. : Наука, 1964. — 412 с.