pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 112-120
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.112 
УДК 597.443:621.59

Вплив згодовування комбікорму «Aller Aqua» на вміст вільних амінокислот у м'язах і печінці струмкової (Salmo trutta Linnaeus, 1758) та райдужної (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) форелей

Л. Л. Галоян, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Л. П. Драган, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити рівень засвоєння амінокислот білка корму, а також встановити амінокислотний склад білків у м'язах і печінці струмкової та райдужної форелей за умов годівлі спеціалізованим продукційним комбікормом фірми «Aller Aqua».

Методика. Загальний амінокислотний склад тканин м’язів та печінки визначали за методом іонообмінної рідинно-колонкової хроматографії.

Результати. Амінокислотний склад дослідженого корму в цілому відповідає спектру амінокислот у тканинах м’язів і печінки струмкової та райдужної форелей. Як в печінці, так і в м’язах риб виявлено істотне переважання глутаміну та глутамінової кислоти. Серед незамінних амінокислот в м’язах та печінці досліджених риб найбільша частка припадає на лейцин, аргінін та лізин.

Наукова новизна. Вперше досліджено вплив штучної годівлі спеціалізованим продукційним кормом «Aller Aqua» на амінокислотний склад тканин струмкової і радужної форелей, вирощених в умовах індустріальної аквакультури.

Практичне значення. У наш час особливої актуальності набувають дослідження, присвячені всебічній оцінці впливу комбікормів на ріст і розвиток прісноводних риб, зокрема — на амінокислотний склад тканин лососевих риб. Представлена робота дає можливість визначити співвідношення ступеня білкових компонентів корму та харчових потреб струмкової та райдужної форелей з метою коригування дисбалансу та дефіциту амінокислотного складу кормової рецептури.

Ключові слова: струмкова форель, райдужна форель, індустріальна аквакультура, штучні корми, амінокислотний склад.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Канидьев А. Н. Биологические основы искусственного разведения лососевых рыб.  Москва : Легкая промышленность, 1984. 215 с.
 2. Галасун П. Т., Булатович М. А., Борбат М. О. Технологическая инструкция по производству радужной форели в различных типах хозяйств Украины. Львов, 1987. 17 с.
 3. Алекин О. А. Основы гидрохимии : учебное пособие. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. 442 с.
 4. Тертерян Л. А., Тертерян Л. Л., Колос О. М. Господарство «Ішхан» — репродуктор з відтворення рідкісних та зникаючих видів лососевих риб // Збереження генофонду та відновлення популяції цінних видів риб. Київ : ДІА, 2011. С. 85—87.
 5. Goryczko K. Pstrągi. Chów i hodowla. Olsztyn : IRS, 2005. 162 s.
 6. Козаренко Т. Д. Ионообменная хроматография аминокислот. Новосибирск : Наука, 1975. 134 с.
 7. Cowey C. B., Walton M. J. Intermediary metabolism // Fish Nutrition. 2nd edn. / ed. Halver J. E. New York : Academic Press. 1989. P. 259—329.
 8. Похольченко Л. А. Тканевые белки и липиды у дикой и заводской молоди атлантического лосося Salmo  salar Кольского полуострова : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.01.04 «Биохимия». Петрозаводск, 2011. 22 с.
 9. New developments in fish amino acid nutrition: towards functional and environmentally oriented aquafeeds / Li P. et al. // Amino Acids. 2009. Vol. 37(1). P. 43—53. https://doi.org/10.1007/s00726-008-0171-1 
 10. Quantitative  description  of  body  composition  and  rates  of nutrient  deposition  in  rainbow  trout  (Oncorhynchus mykiss) / Dumas  A. et al. // Aquaculture. 2007. Vol. 263. P. 165—181. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.09.026 
 11. Щербина М. А., Гамыгин Е. А. Кормление рыб в пресноводной аквакультуре. Москва : ВНИРО, 2006. 364 с.
 12. Luquet P. Tilapia, Oreochromis spp. // Handbook of Nutrient Requirements of Finfish. ed. Wilson R. P. Boca Raton, FL : CRC Press, 1991. P. 169—179.