pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 42-52
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.042 
УДК 639.2.03:597.5

Біологічні основи зарибнення Запорізького (Дніпровського) водосховища

О. В. Федоненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
О. М. Маренков, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
O. O. Петровський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
О. С. Нестеренко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
М. Ю. Симон, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Мета. Розробити екологічно ефективні заходи щодо зарибнення Запорізького (Дніпровського) водосховища цінними видами риб шляхом вивчення біологічних і рибогосподарських аспектів формування та експлуатації їхнього промислового запасу.

Методика. В ході роботи використовували узагальнені результати комплексних гідробіологічних досліджень, що проводилися протягом 2015-2017 рр. Матеріали збирали на акваторії Запорізького (Дніпровського) водосховища стандартними знаряддями для відбору проб. Відбір та опрацювання проб фіто-, зоопланктону та зообентосу здійснювали за загальноприйнятими в гідробіології методами.

Результати. Визначено стан кормової бази Запорізького (Дніпровського) водосховища та його продукційні можливості. На підставі отриманих даних визначено потенційну продуктивність водосховища. Встановлено, що у Запорізькому (Дніпровському) водосховищі утворені певні резерви кормової бази, які дозволяють проводити численне зарибнення його молоддю промислових видів риб. Розраховано рекомендовані обсяги зарибнення водосховища на 2017 р.: короп 1+ (індивідуальною масою 100–130 г) — 285 тис. екз.; білий товстолобик 1+ (100–130 г) – 1560 тис. екз.; строкатий товстолобик 1+ (100–130 г) — 200 тис. екз.; білий амур (100–130 г) — 220 тис. екз.; лин 0+ (10–20 г) — 135 тис. екз.; щука 0+ (100 г) — 83 тис. екз.; судак 1+ (індивідуальною масою 100 г) — 83 тис. екз.

Наукова новизна. Представлені результати досліджень стану кормової бази водосховища та розраховано обсяги зарибнення водойми, що створює засади раціонального користування водними біоресурсами зі збереженням репродуктивного потенціалу промислових видів риб в умовах ведення промислу на Запорізькому (Дніпровському) водосховищі.

Практична значимість. Реалізація заходів із зарибнення водосховища дозволяє покращити загальний екологічний стан водойми та підвищити його рибопродуктивність в умовах рибогосподарської експлуатації.

Ключові слова: Запорізьке (Дніпровське) водосховище, зарибнення, кормова база, короп, білий товстолобик, строкатий товстолобик.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Біолого-екологічна та рибогосподарська оцінка малих водойм Дніпропетровської області / Федоненко О. В. та ін. // Вісник Запорізького національного університету. 2013. № 1. С. 68—76.
  2. Сучасні проблеми гідроекології: Запорізьке водосховище / Федоненко О. В. та ін. Дніпропетровськ : ЛІРА, 2012. 280 с.
  3. Сучасний стан та умови відтворення промислової іхтіофауни Запорізького (Дніпровського) водосховища / Федоненко О. В. та ін. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2011. Вип. 160, ч. 1. С. 92—97. (Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва).
  4. Федоненко О. В., Єсіпова Н. Б., Маренков О. М. Біологічні показники основних видів риб Запорізького водосховища та інших рибогосподарських водойм Дніпропетровської області // Рибогосподарська наука України. 2014. № 4. С. 22—34. https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.022 
  5. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. 408 с.
  6. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция. Ленинград : ГосНИОРХ, 1984. 52 с.
  7. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98, № 166. Київ, 1998. 47 с.
  8. Marenkov O. Reproductive Features of Roach, Bream and Common Carp of Zaporozhian (Dnipro) Reservoir in Contemporary Environmental Conditions // International Letters of Natural Sciences. 2016. Vol. 57. Р. 26—40. https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILNS.57.26 
  9. Marenkov O., Fedonenko O. Ways of optimization of breeding conditions of fish by using artificial spawning grounds //World Scientific News. [S. l.], 2016. 58 s. 
  10. Methods for fish biology / ed. Schreck C. B., Moyle P. B. Bethesda, Maryland, USA, 1990. 685 p.