pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 33-41
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.033 
УДК 577.34:574.64:504.062

Оцінювання токсичності забруднених амоніаком вод на Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) методом «Time sampling»

Е. О. Аристархова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

Мета. Визначити можливість проведення експрес-оцінки токсичності вод, забруднених амоніаком, за етологічними показниками карася сріблястого Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) з використанням методу «time sampling».

Методика. Для біотестування у серпні 2017 р. на КП «Житомирводоканал» відібрано проби води з Денишівського водосховища р. Тетерів та водопровідної мережі водоканалу, які переливали у акваріуми (10 дм3) і формували контрольну та дослідні групи за наступною схемою: контрольна група ― проби чистої відстояної (24 год.) водопровідної води; дослідна група Д-1 ― проби води з Денишівського водосховища з концентрацією загального амоніаку 1,5 мг/дм3; дослідна група Д-2 ― проби відстояної (24 год) водопровідної води з додаванням розчину амоніаку до концентрації 1,5 мг/дм3. Тест-об’єкти ― самиці карася сріблястого, у яких визначали показники типової і нетипової рухової активності та кормової поведінки. Експонування особин ― 12 год. Індекси токсичності вод розраховували за загальноприйнятою формулою.

Результати. У дослідженнях була визначена можливість проведення експрес-оцінки токсичності вод, забруднених амоніаком та іонами амонію, за етологічними показниками карася сріблястого (C. auratus gibelio) з використанням методу «time sampling», який полягає у миттєвій фіксації кількості особин, що надають перевагу тому чи іншому акту поведінки. Показано, що самиці карася сріблястого реагували на вміст цих забруднювачів порушенням рухової та кормової поведінки. Відстояна водопровідна вода, штучно забруднена амоніаком (група Д-2), виявилася для особин більш токсичною, ніж вода, забруднена природним шляхом (група Д-1). У групі Д-1 іммобілізація особин була на 6,60% меншою, а виживання ― на 11,11% більшою у порівнянні з групою Д-2. На відміну від риб дослідних груп, у особин контрольної групи були виявлені лише поодинокі нетипові етологічні акти. Розрахунок індексів токсичності за вказаними показниками поведінки самиць карася сріблястого засвідчив переважно середній (група Д-1) та високий (група Д-2) рівні гострої токсичності дослідних вод.

Наукова новизна. Вперше проведено експрес-оцінку токсичності вод з підвищеним вмістом амоніаку та іонів амонію (1,5 мг/дм3) шляхом спостереження за руховою активністю та кормовою поведінкою карася сріблястого (C. auratus gibelio) методом «time sampling».

Практична значимість. Результати досліджень використовуються для експрес-оцінки токсичності вод водосховищ р. Тетерів.

Ключові слова: експрес-оцінка, токсичність вод, амоніак, амоній, біотестування, поведінка, C. auratus gibelio, «time sampling».

ЛІТЕРАТУРА

 1. Запольський А. К., Шумигай І. В. Охорона питних вод від виснаження і забруднення //  Агроекологічний журнал. 2015. № 3. С. 6—15.
 2. Malik A., Grohmann E., Akhtar R. Environmental Deterioration and Human Health: Natural and anthropogenic determinants. Dordrecht ; Heidelber ; London ; New York : Springer, 2014. P. 8—23. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7890-0 
 3. ДСанПіН 2.2.4–171–10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної  для споживання людиною. Київ : МОЗ України, 2010. 50 с. (МОЗ України. Державні стандартні норми та правила).
 4. Дудник С. В. Водна токсикологія : метод. посіб. Ч. 2 : Іхтіотоксикологія. Київ, 2014. 108 с.
 5. Аристархова Е. О. Експрес-оцінка потенційної небезпеки води методом біотестування на Dаphnia magna S. // Вісник аграрної науки. 2017. № 2. С. 50—54.
 6. КНД 211.1.4.057-97. Методика визначення гострої летальної токсичності води на рибах Poecilia reticulata Peters. Київ, 1997.
 7. ISO 7346-1:1996. Water quality. Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Part 1: Static method.
 8. Szczerbinska N., Galczynska M. Biological methods used to assess surface water quality // Arch. Pol. Fish.  2015. Vol. 43. P. 185—196. https://doi.org/10.1515/aopf-2015-0021 
 9. Стецюк Л. М. Використання методів біоіндикації та біотестування для оцінки стану водних екосистем // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2013. Вип. 2 (62). С. 175—181. (Сільськогосподарські науки).
 10. Комплексна оцінка токсичності водних зразків за допомогою рослинних і тваринних тест-організмів / Осмалений М. С. та ін. // Фактори експериментальної еволюції організмів. 2015. Т. 16. С. 74—77.
 11. River watch. Manual for public environmental monitoring. Saint Petersburg : Friends of the Baltics / Coalition Clean Baltics, 2015. 32 p.
 12. Jakob U., Reichmann D. Oxidative Stress and Redox Regulation. Dordrecht ; Heidelberg ; London ; New York : Springer, 2013. P. 59—126. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5787-5