pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 121-127
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.121 
УДК [639.371/52:612.017.1]:[639.3.043:636.087.72/.73]

Стан системи імунного захисту плідників коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) за різного рівня вітаміну Е та селену в їх раціоні

С. В. Юрчак, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція ІРГ НААН, смт Великий Любінь

Мета. Оцінка стану імунної системи організму плідників коропа, яким впродовж переднерестового періоду в складі комбікорму згодовували ліпосомальний препарат з вітаміном Е та органічною сполукою мікроелементу Селену.

Методика. Дослід проведено у шести експериментальних садках, в які після зимівлі риб було поміщено самиць та самців коропа. Першій дослідній групі риб до основного раціону додатково вводили ліпосомальну добавку вітаміну Е (фармацевтичний препарат «Альфа-токоферол ацетат») за концентрації 50 мг/кг корму та Селену (препарат «Sel-Plex») — 0,3 мг/кг. Друга дослідна група отримувала добавку вітаміну Е у кількості 100 мг/кг та Селену 0,3 мг/кг. Контрольна група риб отримувала кормосуміш без вітамінно-мінеральної добавки. Ліпосомальну емульсію готували на ультразвуковому диспергаторі за частоти 35 Гц.

Після завершення 30-денної переднерестової годівлі збагаченими комбікормами у риб контрольної та двох дослідних груп було відібрано зразки крові для проведення біохімічних досліджень. Визначення відносної кількості Т-лімфоцитів проводили за допомогою методу спонтанного та індукованого розеткоутворення. При підрахунку кількості Т- і В-лімфоцитів та їх регуляторних субпопуляцій на фіксованих і фарбованих мазках крові визначали лімфоцити з низькою (3–5), середньою (6–10) і високою (М) щільністю рецепторів і функціонально недиференційовані лімфоцити (0).

Результати. З'ясовано, що переднерестова годівля самиць та самців коропа комбікормами у поєднанні із досліджуваною вітамінно-мінеральною добавкою позитивно впливає на вміст Т-, В-лімфоцитів та їх субпопуляцій у крові риб. А саме, встановлено збільшення кількості Т-лімфоцитів та підвищення їх функціональної активності. Також зростає кількість Т- і В-лімфоцитів із середньою і високою щільністю рецепторів та зменшується кількість «нульових» клітин.

Наукова новизна. Вперше досліджено дію ліпосомального преперату з вітаміном Е та мікроелементом Se, який згодовували плідникам коропа в переднерестовий період, на вміст Т-, В-лімфоцитів та їх субпопуляцій у периферичній крові риб.

Практична значимість. Результати роботи можуть використовуватися у племінних рибницьких центрах та повносистемних фермерських господарствах для збалансування переднерестової годівлі плідників коропа.

Ключові слова: плідники коропа, переднерестовий період, ліпосомальний препарат, вітамін Е, мікроелемент Se, Т-, В-лімфоцити.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Микряков В. Р. Закономерности формирования приобретенного иммунитета у рыб. Рыбинск, 1991. 154 с.
  2. Лукьяненко В. И. Иммунобиология рыб: врожденный иммунитет. Москва : Агропромиздат, 1989. 271 с.
  3. Van Muiswinkel W. B. A history of fish immunology and vaccination I. The early days // Fish Shellfish Immunol. 2008. Vol. 25, iss. 4. P. 397–408. https://doi.org/10.1016/j.fsi.2008.02.019 
  4. Лукьяненко В. И. Иммунобиология рыб. Москва. Агропромиздат, 1970. 369 с.
  5. Грициняк І. І., Третяк О. М. Пріоритетні напрями наукового забезпечення рибного господарства України // Рибогосподарська наука України. 2007. №1/ C. 5–20
  6. Катасонов В. Я., Черфас Н. Б. Селекция рыб и племенное дело в рыбоводстве. Москва : Агропромиздат, 1986. 182 с.
  7. Вихман А. А. Иммунофизиологический статус рыб-объектов аквакультуры : автореф. дис. На соискание ученой степени докт. биол. Наук : 03.00.10. Москва, 1994. 48 с.
  8. Годівля риб. Шерман І. М. та ін. Київ : Вища освіта, 2001. 269 с.
  9. Куртяк Б. М., Янович В. Г. Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині і тваринництві. Львів : Тріада плюс, 2004. 226 с.
  10. Мовчан В. Основи годівлі ставових риб. Київ : Видавництво Наркомпостачання УСРР, 1934. 88 с.