pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2023; 4(66): 17-34
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu2023.04.017
UDC 639.2 (282.247.32)

Структурні показники та динаміка промислових уловів риб дніпровських водосховищ

І. Ю. Бузевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. Ю. Симон, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Встановлення та аналіз основних закономірностей динаміки видового складу та обсягів промислових уловів риби за останні 10 років у контексті оцінки загальної ефективності рибогосподарського використання дніпровських водосховищ.

Методика. Як первинні матеріали були використані дані офіційної промислової статистики та результати польових моніторингових досліджень, які здійснювалися Інститутом рибного господарства НААН на дніпровських водосховищах у період 2012‒2022 рр. Інтенсивність промислового вилучення оцінювали за показником річної промислової смертності, який визначався як різниця між загальною та природною смертністю. Коефіцієнт загальної смертності визначався графічним методом за натуральними логарифмами чисельності вікових груп в уловах; природної смертності — на підставі параметрів рівняння Берталанфі. Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою електронних таблиць «MS Excel».

Результати. Динаміка промислових уловів на каскаді дніпровських водосховищ в останні 10 років характеризувалася нестабільністю з мінімумом на рівні 8,9 тис. т — у 2013 р., та максимумом — 14,0 тис. т — у 2019 р. Основу промислових уловів складали сріблястий карась (28,2% загального вилову), лящ (21,1%), плітка (20,5%) та плоскирка (8,3%). Динаміка вилову всіх лімітованих видів мала однакові риси — зростання в період 2014‒2016 рр., стабілізація до 2019 р. і подальше зменшення, що зумовлено визначальним впливом організаційних чинників.

Розподіл промислового навантаження за обʼєктами лову не повною мірою відповідає кількісним показникам їх іхтіомаси; середні (2019–21 рр.) коефіцієнти річної промислової смертності склали: судак — 32,0%, лящ — 22,8%, плітка — 24,2%, плоскирка — 22,7%, карась сріблястий — 19,0%.

Максимальні показники вилову на зусилля ставної сітки в досліджений період відмічені для Камʼянського водосховища (348,9±73,4 кг), найменші (152,0±44,5 кг) — для Канівського. Середній за каскадом вилов риби на 1 ставну сітку склав 245,1±36,3 кг; виявлено тенденцію до його зростання протягом 2012‒2021 рр.

Наукова новизна. Отримані оригінальні дані щодо сучасної динаміки обсягів та структури промислових уловів риби як складової частини наукового супроводу рибогосподарської експлуатації дніпровських водосховищ.

Практична значимість. Встановлено, що коливання уловів риби в дніпровських водосховищах значною мірою зумовлені впливом зовнішніх (організаційних чинників), що дає змогу ефективно управляти використанням сировинної бази промислу. Показано, що для деяких видів (зокрема, судака) інтенсивність рибопромислової експлуатації перевищує оптимум, для інших (сріблястий карась, тюлька), навпаки, можливе збільшення промислового навантаження.

Ключові слова: Дніпровські водосховища, іхтіофауна, промислове рибальство, структура улову.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Рыбохозяйственное состояние Днепровских водохранилищ и пути повышения их рыбопродуктивности / Вятчанина Л. И. и др. // Рыбное хозяйство. 1974. Вып. 23. С. 50—56.
 2. Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ / Зимбалевская Л.Н. и др. Киев : Наукова думка, 1989. 243 с.
 3. Mitchell C. L. Bioeconomics of multispecies exploitation in fisheries: management implications // Can. Spec. Publ. Fish. Aquat. Sci. 1982. Vol. 59. P. 157—162.
 4. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України № 166 від 15.12.98. Київ, 1998. 47 с.
 5. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів : Закон України від 08.07.2011 № 3677-VI // База даних «Законодавство України». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17#Text (дата звернення : 1.11.2023).
 6. Бузевич І. Ю. Особливості рибопромислового використання дніпровських водосховищ // Рибне господарство. 2009. Вип. 67. С. 222—226.
 7. Sparre P., Venema S. C. Introduction à l’évaluation des stocks des poissons tropicaux. Première partie: Manuel // FAO Document Technique sur les Pêches. Rome. 1996. № 306 (1). 401 p.
 8. Abbela A., Caddy J. F., Serena F. Estimation of the parameters of the Caddy reciprocal M-at-age model for the construction of natural mortality vectors // Dynamique des populations marines, Cahiers Option Méditerranéennes. 1998. № 35. P. 191—200.
 9. Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2017 році : Наказ Мінагрополітики України від 16.12.2016 № 542, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2016 р. за №1691/29821 // База даних «Законодавство України». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1691-16#Text (дата звернення : 1.11.2023).
 10. Режим рибальства в дніпровських водосховищах у 2017 р. затверджений наказом Мінагрополітики України від 18.01.2017 № 5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2016 р. за № 136/30004 // База даних «Законодавство України». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0136-17#Text (дата звернення : 1.11.2023).
 11. Чуклін А. В. Принципи встановлення допустимих обсягів вилову водних біоресурсів у дніпровських водосховищах // Рибогосподарська наука України. 2012. № 3. С. 3—8.
 12. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи рибогосподарського використання промислової іхтіофауни великих рівнинних водосховищ України : дис. … доктора біол. наук : 03.00.10. Київ, 2012. 297 с.