pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 4(62): 55-72
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.04.055
УДК 639.371.7:639.3.06

Результати вирощування цьоголіток судака (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) із застосуванням басейнової технології

О. М. Поліщук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити особливості вирощування цьоголіток судака із застосуванням басейнової технології та різних щільностей посадки, надати комплексну рибницько-біологічну оцінку отриманим особинам.

Методика. Матеріалом для дослідження були молодь та цьоголітки судака. Їх вирощували у басейнах об’ємом 17,3 м3 (в першій серії експерименту) та 2,16 м3 (у другій серії експерименту). Згідно з фізіологічними потребами судака на досліджуваному етапі онтогенезу його раціон становили науплії артемії саліни (Artemia salina Linnaeus, 1758) та комбікорм. Їх згодовували за схемою з послідовною зміною 3 етапів: 1 —годівля виключно наупліями артемії саліни; 2 — годівля комбінована (поєднували науплії артемії саліни та комбікорм); 3 — годівля виключно комбікормом. Також використовували по 3 варіанти щільності посадки на кожному із вищезгаданих етапів вирощування, а саме: на І етапі — 40, 60 та 80 тис. екз./м3; на ІІ —10, 15 та 20 тис. екз./м3, та на ІІІ — 5, 7, 10 тис. екз./м3. Упродовж всього процесу вирощування згідно з графіком проводили контрольні лови, під час яких здійснювали зважування, за результатами яких розраховували абсолютні та відносні прирости. Статистичну обробку отриманих даних проводили за допомогою пакета стандартних програм «Microsoft Office».

Результати. У результаті проведених досліджень встановлено, що найвищі темпи росту виявляються у риб, яких вирощували за щільності посадки: спочатку 40 тис. екз. / м3 (І етап), а потім 10 тис. екз./м3 (ІІ етап) та 5 (ІІІ етап) тис. екз./м3 — Дослідна група 1.  У риб із цієї дослідної групи показники індивідуальної маси тіла становили 1,7—1,8 г на І етапі вирощування; на ІІ етапі інтенсивність накопичення маси у них збільшилась майже вдвічі (2,2–2,4 г). Рівень виживаності у риб з Дослідної групи 1 становив 37,5—41,0% на І етапі вирощування й 74,0–78,0% на ІІ етапі. За такої схеми (годівлі та щільності посадки, як у Дослідній групі 1) вирощування молоді та цьоголіток судака у басейнах рибопродуктивність останніх становить від 21 до 35,8 кг/м3 (у залежності від вихідних розмірів басейнів для вирощування).

Наукова новизна.Вперше в умовах України проведено порівняльний аналіз вирощування цьоголіток судака за інтенсивної технології та надано практичні рекомендації щодо удосконалення існуючої технології.

Практична значимість.Використання басейнового методу вирощування цьоголіток судака дозволяє розширити існуючі технології аквакультури цього виду риб і збільшити ринок додатковою продукцією.

Ключові слова: судак, молодь, цьоголітки, басейнова технологія, щільність посадки, маса, виживаність.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Dil H., Teletchea F. The European market of the pikeperch for consumption // Percid fish culture, from research to production / eds. Fontaine P. et al. Namur, Belgium : Presses Universitaires de Namur, 2008. P. 15—16.
 2. Martin B., Vandevorde D. Lucas Perches: production of Eurasian perch in recirculating system // Percid fish culture, from research to production / eds. Fontaine P. et al. Namur, Belgium : Presses Universitaires de Namur, 2008. P. 66.
 3. Philipsen E., van der Kraak G. Excellence fish: production of pikeperch in recirculating system // Percid fish culture, from research to production / eds. Fontaine P. et al. Namur, Belgium : Presses Universitaires de Namur, 2008. P. 67.
 4. Нетрадиційні об’єкти рибництва в аквакультурі України / Гринжевський М. В. та ін. Київ : Світ, 2001, 168 с. 
 5. Біологічна характеристика та технологічні прийоми культивування додаткових і нетрадиційних об’єктів рибництва / Третяк О. М. та ін. // Фермерське рибництво. Київ : Герб, 2008. С. 333—361.
 6. Практичні рекомендації щодо виробництва судака при виборі шляхів забезпечення конкурентних переваг рибного господарства. Київ, 2018. 20 с. 
 7. Гринжевський М. В., Пекарсь­кий А. В. Оп­тимізація вироб­ництва продукції аквакультури. Київ : ПоліграфКонсалтинг, 2004. 328 с.
 8. Фермерське рибництво / Грициняк І. І. та ін. Київ : Рибка моя, 2008. 696 с.
 9. Андрющенко А. І., Алимов С. І. Ставове рибництво. Київ, 2008. 636 с.
 10. Білий М. Д. Розмноження та розведення судака. Київ, 1958. 64 с.
 11. Кузнецова И. И. Выращивание молоди судака в нерестово-вырастных хозяйствах. Москва, 1958. 76 с.
 12. Марценюк В. П. Досвід розведення та вирощування судака (Sander lucioperca) за різних технологій // Рибогосподарська наука України. 2014. № 3. С. 55—66. 
 13. Полтавчук М. А. Основи біотехніки розведення судака в штучних водоймах. Київ, 1959. 88 с.
 14. Дельмухаметов А. Б. Биотехника формирования и эксплуатации ремонтно-маточного стада судака в установках замкнутого цикла водообеспечения : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Калининград, 2012. 23 с.
 15. Особенности доместикации судака (Sander lucioperca) и радужной форели (Oncorhynchus mykiss) на этапах роста и созревания в условиях установок замкнутого водообеспечения / Пьянов Д. С. и др. // Известия КГТУ. 2016. № 43. С. 55—56.
 16. Müller-Belecke A., Zienert S. Out-of-season spawning of pike perch (Sander lucioperca L.) without the need for hormonal treatments // Aquaculture Research. 2008. № 39. Р. 1279—1285. https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2008.01991.x 
 17. Intensive rearing performance of three pikeperch (Sander lucioperca) fingerling populations from Hungary / Ljubobratović U. et al. // Water and Fish : 7th International conference, Faculty of Agriculture, Belgrade-Zemun, Serbia, June, 10-12. 2015 : proceed. Belgrade-Zemun, 2015. P. 350—355.
 18. Effect of feeding frequency on growth and size in juvenile pikeperch, Sander lucioperca (L.) / Żakęś Z. et al. // Czech Journal of Animal Science. 2006. Vol. 51. P. 85—91. https://doi.org/10.17221/3914-CJAS 
 19. The impact of elevated water ammonia and nitrate concentrations on physiology, growth and feed intake of pikeperch (Sander lucioperca) / Schram E. et al. // Aquaculture. 2014. Vol. 420–421. P. 95—104. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2013.10.027 
 20. Wang N., Xu X., Kestemont P. Effect of temperature and feeding frequency on growth performances, feed efficiency and body composition of pikeperch juveniles (Sander lucioperca) // Aquaculture. 2009. Vol. 289. P. 70—73. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2009.01.002 
 21. Nagel T. O. Intensive culture of fingerlings walleye on formulated feeds // Walley Culture Manual / ed. Summerfelds R. C. Ames : Iowa State University, 1996. P. 205—207.
 22. Інтенсивні технології в аквакультурі : навч. посіб. / Кононенко Р. В. та ін. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 410 с.
 23. FAOStat: Global Aquaculture Pro­duction Volume and Value Statistics Database. FAO Fisheries and Aqua­culture Department. URL :  http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/en (accessed: 01.05.2022).
 24. Svanback R. Morphological variation in Eurasian perch (Perca fluviatilis): linking performance and ecology // Journal of Morphology. 2004. Vol. 260. P. 333.
 25. Yamamoto T. Physiological studies on fertilization and activation of fish eggs. V. The role of calcium ions in activation of Oryzias eggs // Experimental Cell Research. 1954. Vol. 6. P. 56—68. https://doi.org/10.1016/0014-4827(54)90147-0 
 26. Żakęś Z. The effect of body size and water temperature on the results of intensive rearing of pike-perch, Stizostedion lucioperca (L.) fry under controlled conditions // Archives of Polish Fisheries. 1999. Vol. 7. P. 187—199.
 27. Żakęś Z., Szczepkowski M., Szkud­larek M. Production of pikeperch, Stizostedion luciperca, to market size in water recirculation systems // Пресноводная аквакультура в Центральной и Восточной Европе: достижения и перспективы : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. / ред. Гринжевский Н. В. Киев : Институт рыбного хозяйства, 2000. С. 214—216.
 28. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1979. 120 с.
 29. Котляр О. А. Методы рыбохо­зяй­ствен­ных исследований (ихтиология). Рыбное, 2004. 180 c.