pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 3(61): 31-52
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.03.031
УДК 639:371.52:639.3.032(477)

Роль антонінсько-зозуленецького коропа в селекційно-племінній справі України (огляд)

В. П. Оборський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .uа,Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. І. Осіпенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Б. О. Грішин, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. А. Нагорнюк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Г. А. Куріненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета.Останніми десятиліттями, у зв’язку з підвищенням вимог до забезпечення населення найбільш цінними дієтичними продуктами харчування, значно зросло значення аквакультури. При цьому збільшення обсягів вирощування риби, як і іншої сільськогосподарської продукції, можливе лише шляхом упровадження високопродуктивних об’єктів культивування за економічно доцільними технологіями. Тому, в умовах сьогодення, вітчизняними селекціонерами ведеться активна селекційно-племінна та наукова робота з коропами, в результаті якої проведено апробацію антонінсько-зозуленецького внутрішньопородного типу української рамчастої та лускатої пород.

Результати.Авторамироботи було опрацьовано та проаналізовано фахову наукову літературу щодо історичних аспектів розвитку коропівництвва на території України, та роль антонінсько-зозуленецького коропа в селекційно-племінній роботі. Зокрема, проаналізовано генетичну складову лускатих та рамчастих коропів, схеми виведення нових внутрішньопородних типів та частку крові в них антонінсько-зозуленецьких коропів.

Практична значимість.Проведений огляд літературних джерелможе бути корисним для підготовки лекційного матеріалу під час навчального процесу з підготовки фахівців за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура», зокрема фахівців з іхтіології та зоології.

Ключові слова: відтворення, селекція, генетика, коропівництво, порода, внутрішньопородний тип.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Guziur J. F. Polsko-czeskie kontakty w rozwoju rybactwa stawowego na Śląsku Cieszyńskim // Polsko-české vztahy v rozvoji rybnikářstvi na tešinském Slezsku : Intern. Fish. Conf. VURH-Ju Vodňany, 2.05—5.05.2001 : rap. Vodňany, 2001. 120 s.
 2. Кузема А. И. Украинские породы карпа // Тр. совещания по вопросам прудового рыбоводства. Москва, 1952. С. 8―15.
 3. Бородин Н. А. Прудовое хозяйство. Москва : Типография И.Д. Пойницкая, 1907. 64 с.
 4. Бородин Н. А. Прудовое хозяйство ― рыбоводство в прудах и озерах. Москва : Типография В. Киршбаума, 1911. 110 с.
 5. Томиленко В. Г., Савич М. В. Амурский сазан и перспективы его использования в рыбных хозяйствах Украины // Технология производства рыбы : научные труды ВАСХНИЛ. Москва : Колос, 1974. С. 115—129.
 6. Кирпичников В. С. Гибридизация европейского карпа с амурским сазаном и селекция гибридов: доклад, представленный на соискание уч. степени докт. биол. наук. Ленинград : Типография № 3, 1967. 72 с.
 7. Кирпичников В. С. Цели и методы селекции карпа // Известия ГосНИОРХ. 1966. Т. 61. С. 7—26.
 8. Bialowąs H., Szarowski L. Czy znamy historię, osiągnięcia i stan aktualny Hodowli Karpia w Polsce? // Przegląd Rybacki. 1998. № 1. С. 43―45.
 9. Włodek J. M. Znaczenie praktyczne i hodovlane systematyki zoologicznej (rasy, odmiany) karpia. Kraków : Olsztyn, 1973. 16 s.
 10. Górzyńsky S. Przegląd historii rybactwa w dawnej Polsce. Warszawa, 1964. 456 s.
 11. Олексієнко О. О., Грициняк І. І. Внутрішньопорідна структура українських коропів. Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 21—27.
 12. Томіленко В. Г., Бех В. В., Олексієнко О. О., Павліщенко В. М. Структуризація українських порід коропа // Рибогосподарська наука України. 2012. № 2. С. 83—87.
 13. Марценюк В. П., Гуцол А. В. Породи та породні групи малолускатих коропів // Збірник наукових праць ВНАУ. 2013. Вип. 3(73). С. 95—102.
 14. Організація селекційно-племінної роботи в рибництві / Гринжевський М. В. та ін. Київ : Рибка моя, 2006. 352 с.
 15. Грициняк І. І., Куріненко Г. А., Гурбик В. В. Аборигенні типи коропа в аквакультурі України // Гідробіологічний журнал. 2021. № 5. С. 38—47.
 16. Грициняк І. І., Гурбик В. В. Історичні аспекти рибогосподарського використання галицького коропа (огляд) // Рибогосподарська наука України. 2016. № 3. С. 76—87. https://doi.org/10.15407/fsu2016.03.076 
 17. Rudziński E. Fragmenty historii europejskiego karpia hodowlanego // Gosp. Rybna. 1962. № 9. S. 3—5.
 18. Guziur J. Z dziejów hodowli karpia w Polsce. Nasz Czas. 2002. № 4. S. 10—12.
 19. Галичина. Енциклопедія українознавства: Словникова частина : в 11 т. Нью-Йорк : Молоде життя, 1995. Т. 1. С. 343—351.
 20. Jezierski A., Leszczyńska С. Historia Gospodarcza Polski. Warszawa : Key Text, 2003. S. 99—101.
 21. Rąnkowski Crz. Przewodnik po Ukraine Zachodnej, sześć II, Podole. Pruszków : Rewansz, 2006. 464 s.
 22. Furtak E. A. Gasch z Kaniowa wyhodował karpia polskiego. Gazeta Wyborcza. 2002. URL: http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35055,1101077.html (accessed : 01.08.2020).
 23. Czachowski L., Gasch A. Jaka odmiana karpia nadaje się najlepiej do hodowli i rozmnażania. Okólnik Rybacki. 1903. № 63. S. 75—84.
 24. Wystawa targowa nasion połączona z wystawą narybku we Lwowie // Okólnik Rybacki. 1906. № 83. S. 112—115.
 25. Międzynarodowa wystawa rybacka w Wiedniu 6—23.09.1902 // Okólnik Rybacki. 1902. № 64. S. 152—163.
 26. Гриневич С. И. Развитие рыбоводства на Украине // Рыбоводство и рыболовство. 1958. № 5. С. 11—13.
 27. Суховерхов Ф. М. Прудовое рыбоводство. Москва : Госсельхозиздат, 1953. 418 с.
 28. Розведення і селекція коропа : звіт Науково-дослідного інституту рибного господарства України за 1936 рік / кер. Кузьома О. І. Київ, 1936. 188 с.
 29. Кузема А. И. Организационные основы породного улучшения карпа в рыбхозах Украинской ССР // Труды научно-исследовательского института прудового и озерного хозяйства. 1950. № 7. С. 107—137.
 30. Оцінка репродуктивних показників коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ПАТ Хмельницькрибгосп / Олексієнко О. О. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2018. № 4. С. 49—56. https://doi.org/10.15407/fsu2018.04.049 
 31. До питання апробації антонінсько-зозуленецьких коропів українських порід / Олексієнко О. О. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2015. № 4. С. 65—77. https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.065 
 32. Використання безперервно поліпшуваного відбору в селекції українських коропів / Олексієнко О. О. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2012. № 1. С. 78—87.
 33. Нагорнюк Т. А., Олексієнко О. О., Тарасюк С. І. Генетичні та екстер’єрні особливості українських лускатих і рамчастих коропів антонінсько-зозуленецького типу // Рибогосподарська наука України. 2011.  № 4. С. 99–106.
 34. Нагорнюк Т. А., Залоїло О. В., Тарасюк С. І. Аналіз генетичної структури коропа антонінсько-зозуленецького типу // Вісник аграрної науки. 2013. № 9. С. 36–40.
 35. Тарасюк С. І., Маріуца А. Е., Нагорнюк Т. А. Динаміка генетичної структури лускатих і рамчастих коропів антонінсько-зозуленецького типу // Вісник аграрної науки. 2012. № 2. С. 41–46.
 36. Бех В. В., Грициняк І. І. Малолускатий короп — аналіз основних результатів досліджень та селекційної роботи // Рибогосподарська наука України. 2011. № 4. С. 94—98.
 37. Бех В. В., Грициняк І. І., Олексієнко О. О. Малолускатий внутрішньопородний тип української рамчастої породи коропа // Аграрна наука — виробництву. 2011. № 3. С. 26.
 38. Рибогосподарська оцінка цьоголіток малолускатого коропа четвертого селекційного покоління / Грициняк І. І. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2014. № 3. С. 67—73. https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.067.
 39. Кирпичников В. С. Цели и методы селекции карпа // Известия ГосНИОРХ. 1966. Т. 61. С. 7—26.
 40. Кирпичников В. С. Генетика и селекция рыб. Ленинград : Наука, 1987. 502 с.
 41. Грішин Б. О., Грициняк І. І., Особа І. А. Оцінка екстер’єрних та репродуктивних ознак плідників коропа антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи // Вісник Сумського національного аграрного університету. 2018. С. 34—36.
 42. Грішин Б. О. Оцінка помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.03 «Рибництво». Київ, 2021. 26 с.
 43. Оцінка репродуктивних показників коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ПрАТ «Хмельницькрибгосп» / Олексієнко О. О. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2018. № 4. С. 49—56. https://doi.org/10.15407/fsu2018.04.049