pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 3(61): 31-52
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.03.031
УДК 639:371.52:639.3.032(477)

The role of Antoninsko-Zozulenets carp in selective breeding in Ukraine (a review)

V. Oborskiy, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .uа,Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
I. Hrytsyniak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
M. Osipenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
B. Grishin, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
T. Nagorniuk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
H. Kurinenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose.In the last decade, due to increasing requirements for providing the Ukrainian population with the most valuable dietary food products, the importance of aquaculture has increased significantly. At the same time, an increase in the amounts of cultured fish as well as other agricultural products is possible only through the introduction of highly productive objects of cultivation using economically feasible technologies. Therefore, in today’s conditions, domestic breeders are conducting active selective breeding and scientific work with carp resulting in the approval of the Antoninsko-Zozulenets intrabreed type of the Ukrainian framed and scaly breeds.

Findings.The authors of the work reviewed and analyzed the specialized scientific literature on the historical aspects of the development of carp breeding in Ukraine, and the role of the Antoninsko-Zozulenets carp in the selective breeding work. In particular, the genetic composition of scaly and framed carp, the breeding schemes of new intrabreed types, and the proportion of Antoninsko-Zozulenets carp blood in them were analyzed.

Practical value.The conducted review of literary sources can be useful for the preparation of lecture material during the educational process of training specialists in the specialty 207 “Aquatic bioresources and aquaculture”, in particular, specialists in ichthyology and zoology.

Key words: reproduction, selective breeding, genetics, carp culture, breed, intrabreed type.

REFERENCES

 1. Guziur, J. F. (2001). Polsko-czeskie kontakty w rozwoju rybactwa stawowego na Śląsku Cieszyńskim. Polsko-české vztahy v rozvoji rybnikářstvi na tešinském Slezsku: Intern. Fish. Conf. VURH-Ju Vodňany (2.05—5.05.2001): rap. Vodňany, 120.
 2. Kuzema, A. I. (1952). Ukrainskie porody karpa. Tr. soveshchaniya po voprosam prudovogo rybovodstva. Moskva, 8-15.
 3. Borodin, N. A. (1907). Prudovoe hozyajstvo. Moskva: Tipografiya I.D. Pojnickaya.
 4. Borodin, N. A. (1911). Prudovoe hozyajstvo rybovodstvo v prudah i ozerah. Moskva: Tipografiya V. Kirshbauma.
 5. Tomilenko, V. G., & Savich, M. V. (1974). Amurskij sazan i perspektivy ego ispol’zovaniya v rybnyh hozyajstvah Ukrainy. Tekhnologiya proizvodstva ryby: nauchnye trudy VASKHNIL. Moskva: Kolos, 115-129.
 6. Kirpichnikov, V. S. (1967). Gibridizaciya evropejskogo karpa s amurskim sazanom i selekciya gibridov. Doctor’s thesis. Leningrad: Tipografiya № 3, 72.
 7. Kirpichnikov, V. S. (1966). Celi i metody selekcii karpa. Izvestiya GosNIORH, 61, 7-26.
 8. Bialowąs, H., & Szarowski, L. (1998). Czy znamy historię, osiągnięcia i stan aktualny Hodowli Karpia w Polsce? Przegląd Rybacki. 1, 43-45.
 9. Włodek, J. M. (1973). Znaczenie praktyczne i hodovlane systematyki zoologicznej (rasy, odmiany) karpia. Kraków: Olsztyn, 16.
 10. Górzyńsky, S. (1964). Przegląd historii rybactwa w dawnej Polsce. Warszawa, 456.
 11. Oleksiienko, O. O., & Hrytsyniak, I. I. (2007). Vnutrishnoporidna struktura ukrainskykh koropiv. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1, 21-27.
 12. Tomilenko, V. H., Bekh, V. V., Oleksiienko, O. O., & Pavlishchenko, V. M. (2012). Strukturyzatsiia ukrainskykh porid koropa. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2, 83-87.
 13. Martseniuk, V. P., & Hutsol, A. V. (2013). Porody ta porodni hrupy maloluskatykh koropiv. Zbirnyk naukovykh prats VNAU, 3(73), 95-102.
 14. Hrynzhevskyi, M. V., Sherman, I. M., Hrytsyniak, I. I., Vasylets, S. V., Tretiak, O. M., & Tomilenko, V. H., et al. (2006). Orhanizatsiia selektsiino-pleminnoi roboty v rybnytstvi. Kyiv: Rybka moia.
 15. Hrytsyniak, I. I., Kurinenko, H. A., & Hurbyk, V. V. (2021). Aboryhenni typy koropa v akvakulturi Ukrainy. Hidrobiolohichnyi zhurnal, 5, 38-47.
 16. Hrytsyniak, I. I., & Hurbyk V. V. (2016). Istorychni aspekty rybohospodarskoho vykorystannia halytskoho koropa (ohliad). Rybohospodarska nauka Ukrainy, 3, 76-87. https://doi.org/10.15407/fsu2016.03.076 
 17. Rudziński, E. (1962). Fragmenty historii europejskiego karpia hodowlanego. Gosp. Rybna, 9, 3-5.
 18. Guziur, J. (2002). Z dziejów hodowli karpia w Polsce. Nasz Czas, 4, 10-12.
 19. Halychyna. Entsyklopediia ukrainoznavstva: Slovnykova chastyna. (1995). (Vol. 1–11; Vol. 1). Niu-York: Molode zhyttia.
 20. Jezierski, A., & Leszczyńska, С. (2003). Historia Gospodarcza Polski. Warszawa: Key Text, 99-101.
 21. Rąnkowski, Crz. (2006). Przewodnik po Ukraine Zachodnej, sześć II, Podole. Pruszków: Rewansz, 464.
 22. Furtak, E. A. (2002). Gasch z Kaniowa wyhodował karpia polskiego. Gazeta Wyborcza. miasta.gazeta.pl. Retrieved from: URL: http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35055,1101077.html.
 23. Czachowski, L., & Gasch, A. (1903). Jaka odmiana karpia nadaje się najlepiej do hodowli i rozmnażania. Okólnik Rybacki. 63, 75-84.
 24. Wystawa targowa nasion połączona z wystawą narybku we Lwowie. (1906). Okólnik Rybacki. 83, 112-115.
 25. Międzynarodowa wystawa rybacka w Wiedniu 6—23.09.1902. (1902). Okólnik Rybacki. 64, 152-163.
 26. Grinevich, S. I. (1958). Razvitie rybovodstva na Ukraine. Rybovodstvo i rybolovstvo, 5, 11-13.
 27. Suhoverhov, F. M. (1953). Prudovoe rybovodstvo. Moskva: Gossel’hozizdat.
 28. Kuzoma, O. I. (Ed.). (1936). Rozvedennia i selektsiia koropa: zvit Naukovo-doslidnoho instytutu rybnoho hospodarstva Ukrainy za 1936 rik. Kyiv, 188.
 29. Kuzema, A. I. (1950). Organizacionnye osnovy porodnogo uluchsheniya karpa v rybhozah Ukrainskoj SSR. Trudy nauchno-issledovatel’skogo instituta prudovogo i ozernogo hozyajstva. Kiev: Gossel’hozizdat, 7, 107-137.
 30. Oleksiienko, O. O., Osipenko, M. I., Hrytsyniak, I. I., Oborskyi, V. P., Bekh, V. V., & Hankevych, B. O. (2018). Otsinka reproduktyvnykh pokaznykiv koropa (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) PAT Khmelnytskrybhosp. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 49-56. https://doi.org/10.15407/fsu2018.04.049 
 31. Oleksiienko, O. O., Bekh, V. V., Hrytsyniak, I. I., Hrishyn, O. B., Volianskyi, L. S., & Osipenko, M. I. (2015). Do pytannia aprobatsii antoninsko-zozulenetskykh koropiv ukrainskykh porid. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 65-77. https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.065 
 32. Oleksiienko, O. O., Bekh, V. V., Hrytsyniak, I. I., Pavlishchenko, V. M., & Osipenko, M. I. (2012). Vykorystannia bezperervno polipshuvanoho vidboru v selektsii ukrainskykh koropiv. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1, 78-87.
 33. Nahorniuk, T. A., Oleksiienko, O. O., & Tarasiuk, S. I. (2011). Henetychni ta eksterierni osoblyvosti ukrainskykh luskatykh i ramchastykh koropiv antoninsko-zozulenetskoho typu. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 99-106.
 34. Nahorniuk, T. A., Zaloilo, O. V., & Tarasiuk, S. I. (2013). Analiz henetychnoi struktury koropa antoninsko-zozulenetskoho typu. Visnyk ahrarnoi nauky, 9, 36-40.
 35. Tarasiuk, S. I., Mariutsa, A. E., & Nahorniuk, T. A. (2012). Dynamika henetychnoi struktury luskatykh i ramchastykh koropiv antoninsko-zozulenetskoho typu. Visnyk ahrarnoi nauky, 2, 41-46.
 36. Bekh, V. V., & Hrytsyniak, I. I. (2011). Maloluskatyi korop — analiz osnovnykh rezultativ doslidzhen ta selektsiinoi roboty. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 94-98.
 37. Bekh, V. V., Hrytsyniak, I. I., & Oleksiienko, O. O. (2011). Maloluskatyi vnutrishnoporodnyi typ ukrainskoi ramchastoi porody koropa. Ahrarna nauka — vyrobnytstvu, 3, 26.
 38. Hrytsyniak, I. I., Osipenko, M. I., Bekh, V. V., Oleksiienko, O. O., & Tretiakova, T. V. (2014). Rybohospodarska otsinka tsoholitok maloluskatoho koropa chetvertoho selektsiinoho pokolinnia. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 3, 67-73. https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.067.
 39. Kirpichnikov, V. S. (1966). Celi i metody selekcii karpa. Izvestiya GosNIORH, 61, 7-26.
 40. Kirpichnikov, V. S. (1987). Genetika i selekciya ryb. Leningrad: Nauka.
 41. Hrishyn, B. O., Hrytsyniak, I. I., & Osoba, I. A. (2018). Otsinka eksteriernykh ta reproduktyvnykh oznak plidnykiv koropa antoninsko-zozulenetskoho i liubinskoho vnutrishnoporodnykh typiv ukrainskoi ramchastoi porody. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 34-36.
 42. Hrishyn, B. O. (2021). Otsinka pomisnykh koropiv pershoho pokolinnia vid skhreshchuvannia Antoninsko-zozulenetskoho i liubinskoho vnutrishnoporodnykh typiv Ukrainskoi ramchastoi porody. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv.
 43. Oleksiienko, O. O., Hrytsyniak, I. I., Oborskyi, V. P., Bekh, V. V., & Hankevych, B. O. (2018). Otsinka reproduktyvnykh pokaznykiv koropa (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) PrAT «Khmelnytskrybhosp». Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 49-56. https://doi.org/10.15407/fsu2018.04.049