pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 3(61): 3-16
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.03.003
УДК 597.583.1(282.247.325.8)

Структурні показники популяції окуня (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) Кременчуцького водосховища

М. В. Леуський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ
О. А. Бузевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Я. Рудик-Леуська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний Університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ
Г. О. Котовська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ
Д. С. Христенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Аналіз структурних показників популяції окуня звичайного (Perca fluviatilis L.) у Кременчуцькому водосховищі. У світі розробки програми зариблення великих рівнинних водосховищ Дніпра молоддю далекосхідних рослиноїдних риб виникла необхідність методичних підходів щодо зменшення негативного впливу дрібних хижаків на ефективність запланованих зариблень.

Методика. Первинні матеріали щодо біології та промислу окуня збиралися на контрольно-спостережних пунктах Інституту рибного господарства НААН. В основу даної статті покладено результати власних польових досліджень, які здійснювалися на всій акваторії Кременчуцького водосховища протягом 2016–2021 рр. Для визначення складу в уловах сіток з різним кроком вічка використовувався уточнений коефіцієнт річної промислової смертності.

Результати. В статті встановлено загальні базові популяційні показники популяції окуня звичайного (Perca fluviatilis L.) у Кременчуцькому водосховищі. Встановлено задовільні показники популяції окуня та ймовірність його негативного впливу на зариблення цьоголітками далекосхідних рослиноїдних риб.

Наукова новизна роботи пов’язана з тим, що ефективне зариблення на даний час можливе лише за наявності науково обґрунтованих даних, які можуть істотно вплинути на вартість посадкового матеріалу,  і, як наслідок, на обсяги проведених робіт. Ці базові принципи здатні забезпечити стале використання водних біоресурсів природних водойм.

Практична значимість: біологічні показники популяції P. fluviatilis, наведені у роботі, можуть бути використані для розрахунків лімітів промислового вилову окуня звичайного Кременчуцького водосховища і для оцінки його негативного впливу на зариблення цьоголітками рослиноїдних риб.

Ключові слова: окунь, Кременчуцьке водосховище, розмірна структура, улов на зусилля, промисловий вилов.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бузевич І. Ю. Наукові аспекти рибопромислової експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду // Рибогосподарська наука України. 2007. №  2. С. 64—71.
 2. Грициняк И. И., Бузевич И. Ю. Стратегия рационального и эффективного рыбопромыслового использования водохранилищ днепровского каскада // Комплексный подход к проблеме сохранения и восстановления биоресурсов Каспийского бассейна : Междунар. науч.-практич. конф., 13-16 окт. 2009 г., г. Астрахань : матер. Астрахань, 2009. С. 76—79.
 3. Fowler Ch. W. Management of multi-species fisheries: from overfishing to sustainability // ICES Journal of Mar. Sci. 1999. Vol. 56. P. 927—932. https://doi.org/10.1006/jmsc.1999.0535
 4. Диденко А. В., Гурбик А. Б. Питание окуня (Рerca fluviatilis L.) Каневского водохранилища в весенний период // Рибогосподарська наука України. 2011. № 2. С. 18—24.
 5. Курганський С. В., Бузевич О. А., Рудик-Леуська Н. Я. Стан запасів другорядних промислових видів риб Київського водосховища // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2014. № 7. С. 1—15.
 6. Методические рекомендации по сбору и обработке ихтиологического материала / Костоусов В. Г. и др. Минск : Институт рыбного хозяйства НАН Беларусии, 2005. 56 с.
 7. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічним  матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : № 166, Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98. Київ, 1998. 47 с.
 8. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. ; ред.  Романенка В. Д. Київ : Логос, 2006. 408 с.
 9. Тюрин П. В. «Нормальные» кривые переживания и темпов естественной смертности рыб как теоретическая основа регулирования рыболовства // Известия ГосНИОРХ. 1972. Вып. 71. С. 71—128. https://doi.org/10.1080/00221347208981465 
 10. Юдович Ю. Б., Доценко Б. Н., Антонюк А. В. Методика прогнозирования вылова рыбы в озерах, реках и водохранилищах. Москва : ВНИИПРХ, 1982. 46 с.
 11. Засосов А. В. Теоретические основы рыболовства. Москва : Пищевая промышленность, 1970. 291 с.
 12. Режим промислового рибальства у дніпровських водосховищах у  2015 р., затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 30.12.2014  № 509 ; зареєстр. в Міністерстві юстиції України 15.012015 р. за №39/26484. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0039-15#Text (дата звернення : 11.07.2022).
 13. Bogacka-Kapusta E., Kapusta A.  Feeding strategies and resource utilization of 0+ perch, Perca fluviatilis L., in littoral zones of shallow lakes // Fisheries & Aquatic Life. 2010. Vol. 18. P. 163— 172. https://doi.org/10.2478/v10086-010-0018-8.
 14. Diel vertical migrations of bathypelagic perch fry / Čech M. E. et al. // Journal of Fish Biology. 2005. Vol. 66. P. 685—702. https://doi.org/10.1111/j.0022-1112.2005.00630.x.
 15. Prey selection and growth in 0+ Eurasian perch Perca fluviatilis L. in littoral zones of seven temperate lakes / Karus K. et al. // Ecology of Freshwater Fish. 2022. P. 1—16. https://doi.org/10.1111/eff.12667.