pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 3(61): 3-16
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.03.003
УДК 597.583.1(282.247.325.8)

Structural indices of the European perch (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) population in the Kremenchuk reservoir

M. Leuskyy, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
O. Buzevich, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv, Ukraine
N. Rudyk-Leuska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
G. Kotovska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
D. Khrystenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv, Ukraine

Objective. Analysis of the structural parameters of the perch (Perca fluviatilis L.) population in the Kremenchuk Reservoir in the world of the development of the program of stocking large flat reservoirs of the Dnipro with juveniles of Far Eastern herbivorous fish, there was a need for methodical approaches to reduce the negative impact of small predators on the efficiency of planned stocking.

Methodology. Primary materials related to the biology and fishing of perch were collected at the monitoring points of the Institute of Fisheries of the National Academy of Sciences. The basis of this article is the results of our own field research, which was carried out in the entire water area of the Kremenchuk Reservoir during 2016–2021. To determine the composition of catches in nets with different mesh sizes, the refined coefficient of annual commercial mortality was used.

Results. The article establishes the general basic population indices of the perch (Perca fluviatilis L.) population in the Kremenchuk Reservoir. Acceptable indices of the perch population and the probability of its negative impact on the stocking of big-headed Chinese carps this year have been established.

The scientific novelty of the work is due to the fact that effective stocking is currently possible only in the presence of scientifically based data, which can significantly affect the cost of planting material, and, as a result, the volume of work carried out. These basic principles are able to ensure the sustainable use of aquatic biological resources in natural reservoirs.

Practical significance: the biological indices of the P. fluviatilis population presented in this work can be used to calculate the limits for perch commercial fishing in Kremenchuk Reservoir and to assess its negative impact on the stocked young fishes.

Key words: perch, Kremenchuk Reservoir, length structure, catch per unit effort, commercial harvest.

REFERENCES

 1. Buzevich, І. YU. (2007). Naukovі aspekti ribopromislovoi ekspluatacіi vodoskhovishch Dnіprovs’kogo kaskadu. Ribogospodars’ka nauka Ukrainy, 2, 64-71.
 2. Gricinyak, I. I., & Buzevich, I. YU. (2009). Strategiya racional’nogo i effektivnogo rybopromyslovogo ispol’zovaniya vodohranilishch dneprovskogo kaskada. Kompleksnyj podhod k probleme sohraneniya i vosstanovleniya bioresursov kaspijskogo bassejna: Mezhdunar. nauch.-praktich. konf., 13-16 oktyabrya 2009 goda, g. Astrahan’: materialy. Astrahan’, 76-79.
 3. Fowler, Ch. W. (1999). Management of multi-species fisheries: from overfishing to sustainability. ICES Journal of Mar. Sci., 56, 927-932. https://doi.org/10.1006/jmsc.1999.0535 
 4. Dydenko, A. V., & Gurbyk, A. B. (2011). Feeding of perch (Рerca fluviatilis L.) of the Kanevsky Reservoir in the spring period. Fisheries Science of Ukraine, 2, 18-24.
 5. Kurhanskyi, S. V., Buzevych, O. A., & Rudyk-Leuska, N. Ya. (2014). Stan zapasiv druhoriadnykh promyslovykh vydiv ryb Kyivskoho vodoskhovyshcha. Naukovi dopovidi Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, 7, 1-15.
 6. Kostousov, V. G., Onoshko, I. I., & Polyakova, G. I., et al. (2005). Metodicheskie rekomendacii po sboru i obrabotke ihtiologicheskogo materiala. Minsk: Institut rybnogo hozyajstva NAN Belarusii.
 7. Metodika zboru і obrobki іhtіologіchnih і gіdrobіologіchnim  materіalіv z metoyu viznachennya lіmіtіv promislovogo viluchennya rib z velikih vodoskhovishch і limanіv Ukrainy (1998). Kyiv.
 8. Arsan, O. M., Davidov, O. A., Dyachenko, T. A., et al. (2006). Metody gіdroekologіchnih doslіdzhen‘ poverhnevih vod. Kyiv: Logos.
 9. Tyurin, P. V. (1972). «Normalnye» krivye perezhivaniya i tempov estestvennoj smertnosti ryb kak teoreticheskaya osnova regulirovaniya rybolovstva. Izvestiya GosNIORH, 71, 71-128. https://doi.org/10.1080/00221347208981465 
 10. Yudovych, Yu. B., Dotsenko, B. N., Antoniuk, A. V. (1982). Metodyka prohnozyrovanyia vylova ryby v ozerakh, rekakh y vodokhranylyshchakh. Moskva: VNYYPRKh.
 11. Zasosov, A. V. (1970). Teoreticheskie osnovy ribolovstva. Moskva: Pishchevaya promyshlennost’.
 12. Rezhym promyslovoho rybalstva u dniprovskykh vodoskhovyshchakh u  2015 r., zatverdzhenyi nakazom Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy 30.12.2014  № 509; zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 15.012015 r. za №39/26484. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0039-15#Text.
 13. Bogacka-Kapusta, E., & Kapusta, A. (2010). Feeding strategies and resource utilization of 0+ perch, Perca fluviatilis L., in littoral zones of shallow lakes. Fisheries & Aquatic Life, 18, 163-172. https://doi.org/10.2478/v10086-010-0018-8.
 14. Čech, M., Kratochvíl, M., Kubečka, J., Draštík, V., & Matěna, J. (2005). Diel vertical migrations of bathypelagic perch fry. Journal of Fish Biology, 66, 685-702. https://doi.org/10.1111/j.0022-1112.2005.00630.x.
 15. Karus, K., Zagars, M., Agasild, H., Feldmann, T., Tuvikene, A., Puncule, L., & Zingel, P. (2022). Prey selection and growth in 0+ Eurasian perch Perca fluviatilis L. in littoral zones of seven temperate lakes. Ecology of Freshwater Fish, 1-16. https://doi.org/10.1111/eff.12667.