pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 2(60): 33-53
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.02.033
УДК 639.2(282.247.327.2)

Знаряддя любительського рибальства на Каховському водосховищі

М. Л. Максименко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначення основних знарядь лову, які використовуються рибалками-любителями на Каховському водосховищі та їх місця у загальній системі знарядь лову відповідно до їх функціонально-конструктивних особливостей.

Методика. В основу роботи покладено матеріали, отримані протягом періоду 2003–2022 рр. на Каховському водосховищі. Збір та опрацювання інформації здійснювалися на основі уніфікованих та адаптованих  нами існуючих методів дослідження любительського рибальства шляхом безпосереднього огляду уловів, перевірок любительського лову, інтерв’ювання рибалок-аматорів на місці лову та спостереження. Аналіз іхтіологічного матеріалу проводили за загальноприйнятими базовими методиками. 

Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою електронних таблиць MS Excel.

Результати. Визначено найбільш популярні знаряддя лову, що використовуються рибалками-любителями на Каховському водосховищі: літні поплавцеві, донні, зимові вудки та спінінги. Визначено їх місце у загальній системі знарядь лову, а також функціонально-конструктивні складові. Наведено особливості використання вудок різних видів та видовий склад уловів, надано оцінку дотримання вимог чинних Правил рибальства  щодо оснащення та способів ловлі.

Наукова новизна. Вперше на Каховському водосховищі проведено оцінку знарядь та способів любительського лову риби, а також особливостей їх використання.

Практична значимість. На основі систематизації актуальної інформації щодо класифікації та конструктивних особливостей знарядь, що використовуються рибалками-любителями, запропоновано уніфіковані підходи для їх визначення у наукових дослідженнях та законодавстві.

Ключові слова: Каховське водосховище, любительське рибальство, рекреаційне рибальство, знаряддя лову, розмірна структура улову.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Объёмы и состав уловов рыболовов-любителей на Каховском водохранилище / Дробот А.Г. и др. // Рыбное хозяйство Украины. 2003. № 5. С. 4—6.
 2. Новицкий Р. А., Бондарев Д. Л. Любительское рыболовство как фактор сверхэксплуатации рыбных запасов // Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур : V Міжнар. конф. : тези доповідей. Т. 2, ч. 3. Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1998. С. 11—12.
 3. Дудник С. В., Глєбова Ю. А. Оцінка впливу різних способів рибальства на стан іхтіофауни внутрішніх водойм України // Рибогосподарська наука України. 2010. Вип. 4. С. 65—69.
 4. Новицкий Р. А. Христов О. А., Бондарев Д. Л. Научные исследования и любительское рыболовство в Приднепровье // Рыбное хозяйство Украины. 1999. № 4. С. 58—60.
 5. Новіцький Р. О. Рекреаційне рибальство в Україні: масштаби, обсяги, розвиток // Екологія та природокористування : збірник наукових праць. 2015. Т. 19. С. 148—156.
 6. Максименко М. Л. Чисельність та склад рибалок-аматорів Каховського водосховища // Рибогосподарська наука України. 2011. Вип. 4. С. 9—15.
 7. Tissier I. Enseignements tires des statistiques, des prises sur une grande rivièred’Ecosse: la Spey // Saumons. 1984. 51. P. 4—7.
 8. Новицкий Р. А., Пикель М. М., Великожон Ю. Н. О кризисе хищных рыб в экосистеме Днепровского водохранилища // Проблемы природопользования, устойчивого развития и техногенной безопасности регионов : 2-й Междунар. научно-практ. конф., Днепропетровск, 1-3 окт. 2003 г. : матер. Днепропетровск : ИППЭ НАНУ, 2003. С. 144—146.
 9. Правила любительського і спортивного рибальства, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України 15.02.99 № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.04.1999 р. за № 269/3562. (чинний, редакція від 30.11.2011) / Верховна Рада України : офіційний веб-портал Законодавство України. URL:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0269-99 (дата звернення : 29.02.2022).
 10. Новіцький Р. О., Нагорний А. В. Щодо застосування певних знарядь лову у любительському рибальстві // Актуальні проблеми підвищення якості та безпека виробництва й переробки продукції тваринництва : Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 14 лют. 2020 р. : матер. Дніпро : ДДАЕУ, 2020. С. 242—244. URL: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2097 (дата звернення : 29.02.2022).
 11. Максименко М. Л., Рудик-Леуська Н. Я. (2013). Склад уловів підводних мисливців на Каховському водосховищі // Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. 2013. № 3 (3). С. 183—193. URL: http://dx.doi.org/10.7905/bbmspu.v0i3(6).544 (дата звернення : 29.02.2022).
 12. Методические указания по изучению влияния любительского рыболовства на состояние рыбных запасов внутренних водоемов. Ленинград, 1979. 20 с.
 13. Lockwood R. N., Benjamin D. M., Bence J. R. Estimating angling effort and catch from Michigan roving and access site angler survey data // Fisheries division research report. 1999. № 2044. 35 p.
 14. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / ред. В. Д. Романенко. Київ : Логос, 2006. 408 с.
 15. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : затв. Наказом Деркомрибгоспу України 15.12.1998 р., № 166. Київ, 1998. 47 с.
 16. Лапач С. Н., Чубенок A. B., Бабич П. Н. Статистика в науке и бизнесе. Киев : МОРИОН, 2002. 640 с.