pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 2(60): 33-53
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.02.033
УДК 639.2(282.247.327.2)

Recreational fishing gears on the Kakhovka Reservoir

M. Maksymenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

Purpose. Determination of the main fishing gears used by recreational fishermen on the Kakhovka Reservoir and their place in the general system of fishing gears according to their functional and structural features.

Methodology. The work is based on the materials obtained during 2003-2022 on the Kakhovka Reservoir. Collection and processing of information was carried out on the basis of unified and adapted existing methods of research of recreational fishing by direct creel survey, survey of recreational fishing, interviewing recreational fishermen at the place of fishing and observation. Analysis of ichthyological material was carried out according to generally accepted basic methods. Statistical data processing was carried out in MS Excel.

Findings. The most popular fishing gears used by recreational fishermen on the Kakhovka Reservoir were identified: summer float rods, bottom rods, winter fishing rods and spinning rods. Their place in the general system of fishing gears as well as functional and structural components were defined. Peculiarities of the use of fishing rods of various types and the species composition of catches were given, an assessment of compliance with the requirements of the current Fishing Rules regarding equipment and fishing methods was provided.

Originality. The study is a first assessment of recreational fishing gears and methods as well as the peculiarities of their use on the Kakhovka Reservoir.

Practical value. Based on the systematization of current information on the classification and design features of gears used by recreational fishermen, unified approaches for their definition in scientific research and legislation were proposed.

Key words: Kakhovka reservoir, amateur fishing, recreational fishing, fishing gears, catch size structure.

REFERENCE

 1. Drobot, A. H., Kuzmenko, Yu. H., Spesyvyi, T. V., & Maksymenko, M. L. (2003). Ob’emy i sostav ulovov rybolovov-liubytelei na Kakhovskom. Rybnoe khoziaistvo Ukrainy, 5, 4-6.
 2. Novytskyi R. A., & Bondarev D. L. (1998). Liubytelskoe rybolovstvo kak faktor sverkhekspluatatsiy rybnykh zapasov. Frantsiia ta Ukraina, naukovo-praktychnyi dosvid u konteksti dialohu natsionalnykh kultur: Mat-ly V Mizhnar. konf.: Tezy dopovidei. (Vol. 2, part 3). Dnipropetrovsk: Art-Pres, 11-12.
 3. Dudnyk, S. V., & Hliebova Yu. A. (2010). Otsinka vplyvu riznykh sposobiv rybalstva na stan ikhtiofauny vnutrishnikh vodoim Ukrainy. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 65-69.
 4. Novytskyi, R. A., Khrystov, O. A., & Bondarev, D. L. (1999). Nauchnye issledovanyia i liubytelskoe rybolovstvo v Prydneprove. Rybnoe khoziaistvo Ukrainy, 4, 58-60.
 5. Novitskyi, R. O. (2015). Rekreatsiine rybalstvo v Ukraini: masshtaby, obsiahy, rozvytok. Ekolohiia ta pryrodokorystuvannia: zbirnyk naukovykh prats, 19, 148-156.
 6. Maksymenko, M. L. (2011). Chyselnist ta sklad rybalok-amatoriv Kakhovskoho vodoskhovyshcha. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 9-15.
 7. Tissier, I. Enseignements tires des statistiques, des prises sur une grande rivièred’Ecosse: la Spey. (1984). Saumons, 51, 4-7.
 8. Novytskyi, R. A., Pykel, M. M., & Velykozhon, Yu. N. (2003). O krizise khyshchnikh ryb v ekosisteme Dneprovskoho vodokhranilishcha. Problemy prirodopolzovanyia, ustoichyvoho razvytyia i tekhnohennoi bezopasnosti rehionov: mat-ly 2 Mezhdunar. nauchno-prakt. konf. Dnepropetrovsk, 1-3 oktiabria 2003 h. Dnepripetrovsk: INMPE NASU, 144-146.
 9. Pravyla liubytelskoho i sportyvnoho rybalstva, zatverdzheni nakazom Derzhavnoho komitetu rybnoho hospodarstva Ukrainy. 15.02.99 № 1, zareiestrovanym v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 28.04.1999 r. za № 269/3562. (chynnyi, redaktsiia vid 30.11.2011). (1999). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0269-99.
 10. Novitskyi, R. O., & Nahornyi, A. V. (2020). Shchodo zastosuvannia pevnykh znariad lovu u liubytelskomu rybalstvi. Aktualni problemy pidvyshchennia yakosti ta bezpeka vyrobnytstva y pererobky produktsii tvarynnytstva: Materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., Dnipro, 14 liut. 2020 r. Dnipro: DSAEU, 242-244. Retrieved from  http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2097.
 11. Maksymenko, M. L., & Rudyk-Leuska, N. Ia. (2013). Sklad uloviv pidvodnykh myslyvtsiv na Kakhovskomu vodoskhovyshchi. Byolohycheskyi vestnyk Melytopolskoho husudarstvennoho pedahohycheskoho unyversyteta ymeny Bohdana Khmelnytskoho, 3 (3), 183-193. Retrieved from  http://dx.doi.org/10.7905/bbmspu.v0i3(6).544.
 12. Metodicheskie ukazanyia no izuchenyiu vlyianyia liubytelskoho rybolovstva na sostoianye rybnykh zapasov vnutrennykh vodoemov (1979). Leningrad.
 13. Romanenko, V. D. (2006). Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod. Kyiv: Lohos.
 14. Lockwood, R. N., Benjamin, D. M., & Bence, J. R. (1999). Estimating angling effort and catch from Michigan roving and access site angler survey data. Fisheries division research report, 2044.
 15. Metodyka zboru i obrobky ikhtiolohichnykh i hidrobiolohichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoskhovyshch i lymaniv Ukrainy. (1998). Zatv. Nakazom Derkomrybhospu Ukrainy 15.12.1998 r. № 166. Kyiv.
 16. Lapach, S. N., Chubenok, A. B., & Babych, P. N. (2002). Statistika v nauke y byznese. Kiev: MORYON.