pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 1(59): 75-86
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.01.075
УДК [597-12:615]:639.2/.3

Ефективність використання «Бровадазолу-20» для лікування та профілактики постодиплостомозу

І. В. Березовський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця
Б. О. Грішин, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Й. Тушницька, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити ефективність використання профілактично-лікувального препарату «Бровадазолу-20» при постодиплостомозі у коропових видів риб та надати рекомендації щодо його застосування в рибних господарствах.

Методика. Дослідження проводили впродовж 2015–2021 рр. у ставових господарствах Вінницької області. Об’єктом досліджень були дволітки коропа. Дезінвазійні властивості різних концентрацій «Бровадазолу-20» вивчали в науково-дослідній лабораторії іхтіопатології Донецького національного університету імені Василя Стуса. «Бровадазол-20» застосовували у 10 дослідних групах у складі лікувально-кормової суміші (ЛКС), яка містить від 0,1 до 1,0% препарату, шляхом виготовлення гранульованого комбікорму. Добова доза ЛКС для лікування становила 2,5% від маси риб.

За піддослідними особинами вели клінічні спостереження протягом 56 діб після застосування препарату з інтервалом двох тижнів. На 14-й день повторно відбирали проби і досліджували, як і при постановці діагнозу. Дослідження зішкрібів шкіри у цьоголіток на метацеркарії постодиплостомозу проводили до зникнення клінічних ознак хвороби.

Ефективність дії «Бровадазолу-20» визначали за показниками зміни чорних плям різної величини на тілі та результатів мікроскопії зішкрібів шкіри у цьоголіток на метацеркарії.

Результати. Згідно з проведеними дослідженнями, встановлено, що введення «Бровадазолу-20» у складі лікувально-кормової суміші рибам у весняно-літній період в низьких концентраціях не впливає на наявність виявлених метацеркарій в об’єктах досліджень. Найбільший вміст метацеркарій — 68,7% — спостерігали на 56-й день експерименту в концентрації 0,1%. При такому ж режимі експозиції, проте в концентрації 0,5% вміст метацеркарій дигенетичного сисуна Posthodiplostomum cuticola у пробі становив лише 18,7%, а при концентрації 0,6% клінічних ознак хвороби були відсутні.

Наукова новизна. Вперше в умовах Вінницької області проведено дослідження щодо застосування профілактично-лікувального препарату «Бровадазолу-20», при постодиплостомозі у коропових видів риб, вирощених в ставових умовах.

Практична значимість. Результати проведеної роботи дозволять надати рекомендації, щодо застосування профілактично-лікувального препарату «Бровадазолу-20», з метою проведення лікування та профілактики при постодиплостомозі в коропових видів риб.

Ключові слова: паразити, водойми, моніторинг, Posthodiplostomum cuticola, «Бровадазол-20».

ЛІТЕРАТУРА

 1. Алёкин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 262 с.
 2. Гаєвська А. В. Паразитологія та патологія риб. Київ : Наукова думка, 2004. 366 с.
 3. Разработка эколого-гигиенической классификации качества поверхностных вод Украины / Гончарук В. В. и др. // Химия и технология воды. 2003. Т. 25, № 2. С. 106—128.
 4. Давыдов О. Н., Темниханов Ю. Д. Болезни пресноводных рыб. Киев : Ветинформ. 2003. 544 с.
 5. Биологические препараты и химические вещества в аквакультуре / Давыдов О. Н. и др. Киев : Логос. 2009. 307 с.
 6. Збожинская О. В., Березовский А. В. Эпизоотологический мониторинг гельминтозов пресноводных рыб Западного региона Украины // К 70-летию образования Витебской области : научн.-практич. конф. : тез. докл. Витебск, 2008. С. 34—35.
 7. Наумычева М. И. Стойкость яиц нематод к химическим веществам и другим физическим факторам : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. вет. наук. Москва, 1954. 18 с.
 8. Секретарюк К. В. Лабораторна діагностика інвазійних хвороб риб. Львів, 2001. 112 с.
 9. СОУ – 05.01.37-385:2006.  Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
 10. Юськів І. Д. Абіотичні фактори водного середовища виросних і нагульних ставків у західних районах України // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.З. Ґжицького. 2006. Т. 8, № 1(28). С. 140—145.
 11. Шерман І. М., Гринжевський М. В., Желтов Ю. О. Годівля риб. Київ : Вища освіта, 2001. 269 с.
 12. Diseases of Carp and other Cyprinid Fishes / Hoole D. et al. USA : Harback, 2001. 288 p. https://doi.org/10.1002/9780470999752 

 

REFERENCE