pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 2(56): 82-92
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.02.082
УДК [639.3.032:639.371.52]:[338.45:639.2/.3]

Характеристика економічних показників вирощування коропо-сазанових гібридів різного генезису в умовах промислової гібридизації

У. С. Куць, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , ДП «ДГ Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН», смт Великий Любінь
Г. А. Куріненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. В. Буряк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Я. В. Тучапський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначити основні показники економічної ефективності вирощування однорічок коропо-сазанових гібридів різного генезису в умовах промислової гібридизації.

Методика. Матеріалом для досліджень слугували однорічки коропо-сазанових гібридів, отриманих від 8- та 9-річних самців амурського сазана різного генезису. Вирощування дослідних однорічок проводили в ставових умовах Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН. Викладені розрахунки здійснено за загальноприйнятими в економіці методиками. Для аналізу економічної ефективності використані фактичні показники господарської діяльності за вирощування однорічок коропо-сазанових гібридів з урахуванням діючої ринкової ціни на рибопосадковий матеріал.

Результати. Встановлено чинники впливу на формування розміру прибутку, отриманого як результат виробничого процесу вирощування об’єктів нового генезису.

Визначено найбільш перспективні в економічному сенсі гібриди, одержані внаслідок схрещування самиць коропа та самців амурського сазана різного генезису. Вирощування однорічок коропо-сазанових гібридів, отриманих від схрещування галицьких і любінських самиць та кріо-самців амурського сазана, за рахунок зниження собівартості одиниці продукції до 46,8–47,0 грн, дозволяє підприємству отримати вищі показники умовного прибутку (6655 та 7412 грн), забезпечуючи зростання рівня рентабельності до 27,74–28,12%.

Наукова новизна.Вперше проаналізовано показники економічної ефективності вирощування однорічок коропо-сазанових гібридів, отриманих від двох генетично різних груп плідників амурського сазана у віці восьми та дев’яти років.

Визначено основні показники формування витратного механізму при виробництві, що комплексно характеризують ефективність використання ресурсів та технічний рівень виробничого процесу.

Доведено економічну доцільність вирощування однорічок коропо-сазанових гібридів різного генезису в умовах промислової гібридизації.

Практична значимість. Результати досліджень мають як теоретичне, так і практичне значення, та можуть бути використані в подальших дослідженнях щодо розроблення технології вирощування коропо-сазанових гібридів різного генезису в сучасних умовах.

Ключові слова:однорічки, продуктивність, елементи витрат,собівартість, прибуток, рентабельність.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гузенко О. П., Кукса О. Л. Стратегічне управління витратним механізмом підприємства в умовах фінансової кризи. Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. URL: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Economics/47254.doc.htm.
 2. Грициняк І. І. Природно-економічні умови для розвитку рибного господарства Львівської області // Рибне господарство. 2001. Вип. 59–60. С. 6—11.
 3. Савич М. В., Сяра Я. И., Колпаков Ю. А. Сравнительная рыбохозяйственная характеристика двухлетков сазано-карповых гибридов разного происхождения // Рыбное хозяйство. 1974. Вып. 19. С. 18—23.
 4. Вивчення впливу кріоконсервування та довгострокового зберігання сперми амурського сазана на життєстійкість личинок. / Безусий О. Л. та ін. // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : IV Міжнар. іхтіологічн. наук.-практич. конф. : тези. Одеса : Фенікс, 2011. С. 30—32.
 5. Качество криоконсервированной спермы сазанов после 25 лет хранения / Копейка Е. Ф. и др. // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ІV Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф. : тези. Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2011. С. 136—138.
 6. Томіленко В. Г., Олексієнко О. О., Кучеренко А. П. Інструкція з організації племінної роботи в коропівництві України // Інтенсивне рибництво. Київ : Аграрна наука, 1995. С. 74—83.
 7. Методические рекомендации по определению экономического эффекта мероприятий по рыбоводству и сырьевой базе пресноводных водоёмов / сост. Фридман И. Л. Ленинград : ГосНИОРХ, 1986. 87 с.
 8. Мошенський С. З., Олійник О. В. Економічний аналіз : підручник. 2-ге вид., доп. і перероб. Житомир : Рута, 2007. 704 с.
 9. Лукошкин С. А., Казанов Д. Х. Основные технико-экономические показатели, применяемые в рыбном хозяйстве. Москва : Пищевая промышленность, 1977. 88 с.
 10. Методика економічного аналізу в рибництві / Гринжевський М. В. та ін. Київ : ІРГ УААН, 2003. 26 с.
 11. Саблук П. Т., Малік М. Й. Підприємництво в аграрній сфері економіки. Київ : ІАУ, 1997. 420 с.
 12. Сысоев Н. П. Экономика рыбной промышленности. Москва : Агропромиздат, 1989. 454 с.
 13. Ковальчук М. І. Економічний аналіз у сільському господарстві : навчально-методичний посібник. Київ : КНЕУ, 2002. 282 с.