pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 4(54): 47-58
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.04.047
УДК 597-152.6(282.247.325.8)

СУЧАСНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЙ ДРУГОРЯДНИХ ПРОМИСЛОВИХ ВИДІВ РИБ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

О. А. Бузевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м.Київ
В. В. Гурбик, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м.Київ
С. А. Коба, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Й. Тушницька,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м.Київ

Мета. Визначити та проаналізувати структурні та кількісні показники другорядних промислових видів риб у Кременчуцькому водосховищі.

Методика. У якості первинних матеріалів використані дані промислових уловів Кременчуцького водосховища впродовж 2009–2019 рр. При відбoрі тa aнaлізі проб зaстoсoвувaлися зaгaльнoприйняті в іхтіoлoгічних дослідженнях методики.

Результати. Промислові улови аборигенних видів риб, що відносяться до категорії "другорядний крупний частик" (сом, щука, білизна, головень) на Кременчуцькому водосховищі, останнім роками виявляють тенденцію до росту: у 2010-2014 рр. вилов знаходився на рівні 78 т, у 2015 р. — 104 т, у 2016 р. — 107 т, 2017 р. — 134,9 т. В основному (на 65 %) це збільшення забезпечувалось за рахунок сома, в меншій мірі (на 30 %) за рахунок щуки. У 2018 р. відбулось значне зниження вилову цієї категорії – до 116,1 т, у 2019 р. – знову зростання до 140,7 т.

Для категорії другорядних дрібночастикових видів (окунь, чехонь, краснопірка, лин) відмічена аналогічна тенденція: у 2010-2014 рр. вилов знаходився на рівні 66 т, у 2015 р. — 104 т, у 2016 р. — 107 т, 2017 р. — 97 т. Впродовж останніх років спостерігались максимальні показники промислового вилову аборигенних видів риб, які належать до дрібночастикових, так у 2018 р. вилов становив 179,6 т, у 2019 р. — 175,3 т.

Внаслідок малочисельності цих видів, як промислові, так і контрольні улови відрізняються певною нестабільністю, при цьому спостерігається відсутність чітко виражених тенденцій в динаміці структурно-функціональних показників уловів. Основним фактором, який обмежує статистичні показники даної категорії є організація промислу та облік вилученої риби.

Наукова новизна. Вперше отримані та проаналізовані дані щодо промислових уловів аборигенних видів риб, що відносяться до категорії "другорядний крупний частик" та "другорядний дрібний частик" на Кременчуцькому водосховищі за останні роки.

Практична значимість. Отримані результати будуть використанні для підготовки режиму промислу в акваторії Кременчуцького водосховища.

Ключові слова. водосховище, другорядний крупний частик, другорядний дрібний частик, промисловий вилов.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Христенко Д. С. Промислово-біологічна характеристика ляща (Abramis brama Linneus, 1758) Кременчуцького водосховища : дис. ... кандидата біол. наук : 03.00.10 — «Іхтіологія». Київ, 2008. 132 с.
  2. Рудик-Леуська Н. Я. Структурні показники популяцій основних промислових видів риб Кременчуцького водосховища // Рибогосподарська наука України. 2013. № 2. С. 25—31. https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.025 
  3. Кoтoвськa Г. O. Сукцесії в угрупoвaннях цьoгoлітoк риб Кременчуцькoгo вoдoсхoвищa різних біoекoлoгічних груп і прoмислoвих кaтегoрій // Вісник Дніпровського університету. 2007. № 01. С. 70—77. (Біологія. Екологія).
  4. Бузевич І. Ю. Наукові аспекти рибопромислової експлуатації водосховищ дніпровського каскаду // Рибогосподарська наука України. 2007. № 2. С. 64—71.
  5. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи рибогосподарського використання промислової іхтіофауни великих рівнинних водосховищ України : дис. … доктора біол. наук : 03.00.10. Київ, 2012. 297 с.
  6. Режим промислового рибальства у рибогосподарських водних об’єктах на 2020 р. : затв. Наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля від 26.05.2020 р. № 340. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0490-20#Text.
  7. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : затв. наказом Держкомрибгоспу України № 166 від 15.12.98. Київ, 1998. 47 с.
  8. Брюзгин В. Л. Методы изучения роста рыб по чешуе, костям и отолитам. Киев : Наукова думка, 1969. 187 с.
  9. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста роста рыб. Москва : АН СРСР, 1954. 164 с.
  10. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных) Изд. 4-е, перераб. и доп. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 376 с.