pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 2(52): 86-96
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.02.086
УДК 639.3.043.2:639.371.52

Продуктивна та економічна ефективність вирощування товарного коропа за використання в годівлі нетрадиційних кормових добавок

О. О. Батуревич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т.О. Берсан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Встановлення ефективності застосування мінералів сапоніт, анальцим і бентоніт в якості кормових добавок у складі основного раціону дволіток коропа на основні рибогосподарські показники та економічну складову вирощування в умовах ставів.

Методика. Експериментальні роботи проведено в умовах ставів ДП ДГ «Нивка» Інституту рибного господарства НААН впродовж вегетаційного періоду 2018 року. Об’єктомдослідженнябулидволіткинивківськоголускатого внутріпородного типу коропа. Дослідження складалося з трьох дослідних та контрольної груп риб і було проведене в ставах-аналогах площею 0,5 га кожен. Рибам першої дослідною групи до складу основного раціону вводили сапоніт у кількості 3% в складі корму, рибам другої дослідної групи — 3% анальциму, а рибам третьої дослідної групи — 2 % бентоніту. Контрольній групі риб згодовували збалансований комбікорм, без введення до його складу добавок. Гідрохімічні і рибницькі дослідження проводили за загальноприйнятими методиками.

Результати. У результаті проведених досліджень встановлено, що впродовж періоду вирощування основні гідрохімічні показники знаходилися у межах норми, проте при підвищенні температури води у літній період, відмічено зростання рівня перманганатної окиснюваності води. Разом з тим, протягом всього вегетаційного сезону у дослідних та контрольному ставах рівень хлоридів був дещо підвищений.

У дослідних варіантах, при введенні до складу основного раціону дволіток коропа сапоніту, анальциму та бентоніту, загальна рибопродуктивність ставів була вищою відповідно на 0,7%, 13,4% та 3,5%, разом зі зниженням витрат кормів на вирощування в порівнянні з контролем. На ряду з цим, найкращий показник виживаності риб становив 69,1% при годівлі риб кормом із додаванням бентоніту, проти 64,2% у контрольному ставі.

Аналізуючи економічну ефективність використання даних мінералів у годівлі дволіток коропа, слід зазначити збільшення рівня рентабельності на 2% у результаті введення до складу раціону риб сапоніту, на 16,4%  —  анальциму та на 4,2%  — бентоніту по відношенню до контролю.

У результаті порівняльної характеристики досліджуваних мінералів, слід зазначити, що найперспективнішим для використання в годівлі дволіток коропа може бути анальцим, з огляду на найвищі показники приросту маси риб, рибопродуктивності ставів та отриманого прибутку.

Наукова новизна. В результаті експерименту вперше проаналізовано ефективність використання мінералів сапоніт, анальцим та бентоніт в годівлі дволіток коропа в якості нетрадиційних кормових добавок. Здійснено порівняльну оцінку їх впливу на основні рибогосподарські та економічні показники вирощування.

Практична значимість. На основі отриманих позитивних результатів введення досліджуваних мінералів до раціону коропа, можна забезпечити збільшення приростів риб та рибопродуктивність ставів. Невисока вартість даних нетрадиційних добавок зумовлює отримання позитивного економічного ефекту в процесі вирощування. Відповідно використання сапоніту, анальциму та бентоніту в умовах товарного вирощування коропа є обґрунтованим і актуальним.

Ключові слова: дволітки коропа, сапоніт, анальцим, бентоніт, мінерали природного походження, рибопродуктивність, економічна ефективність.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Грициняк І. І.,Третяк О. М., Колос О. М. Історичні аспекти, стан та перспективи розвитку рибогосподарської діяльності на внутрішніх водоймах України // Вісник Сумського національного аграрного університету. 2014. Вип. 2/1 (24). С. 80—109.
 2. Алимов С. І., Кононенко Р. В. Інтенсивні технології в аквакультурі: навчальний посібник. Київ : Фітосоціоцентр, 2013. 280 с.
 3. Щербина М. А., Гамыгин Е. А. Кормление рыб в пресноводной аквакультуре. Москва : ВНИРО, 2006. 360 с.
 4. Славов В. П., Борщенко В. В., Кулик М. Ф. Использование клиноптилолита и комплексной минеральной добавки на основе сапонита в кормлении коров // Вісник аграрної науки. 1995. № 3. С. 89—94.
 5. Вплив вулканічних туфів на мінеральний склад курячих яєць / Кулик М. Ф. та ін. // Корми і кормовиробництво 2010. Вип. 66. С. 338—344.
 6. Мухрамова А. А. Оценка состояния молоди русского осетра по рыбоводно-биологическим параметрам и биохимическим показателям крови после кормления экспериментальными кормами // Вестник КазНУ. 2012. № 1. С. 103—106.
 7. Традиційні і нетрадиційні мінерали у тваринництві / Кулик М. Ф. та ін. Київ : Сільгоспосвіта, 1995. 236 с.
 8. Андрійчук В. Ф., Гетьман Г. М., Башинська В. В. Вплив згодовування анальциму на якісні показники сперми кнурів // Вісник ДАУ. 2003. № 1. С. 193—199.
 9. Dilawar Hussain. Effect of Aflatoxins in Aquaculture: Use of Bentonite Clays as Promising Remedy // Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2018. P. 1009—1016. URL : http://www.trjfas.org/ 10.4194/1303-2712-v18_8_10 (дата звернення 11.03.2020).
 10. Безкровна Н. І. Використання природних цеолітів для підвищення ефективності годівлі коропа за умов вирощування на теплих скидних водах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.10 «Іхтіологія». Київ, 1994. 25 с.
 11. Батуревич О. О., Дерень О. В., Качай Г. В. Ефективність введення сапоніту та анальциму до складу раціону дволіток коропа // Рибогосподарська наука України. 2018. № 4. С. 57—67. https://doi.org/10.15407/fsu2018.04.057 
 12. Батуревич О. О. Ефективність використання мінералів природного походження в раціоні самиць коропа // Вісник ПДАА. 2019. № 3. С. 132—138.
 13. Тлупов Т. Х. Эффективность применения природного бентонита при выращивании рыбы в условиях загрязнения водной среды различными токсикантами : автореф. дис. на получ. науч. степени канд. биол. наук : спец. ВАК РФ 03.00.16 «Экология». Ставрополь, 1999. 22 с.
 14. Желтов Ю. А. Организация кормления разновозрастного карпа в фермерских рыбных хозяйствах. Киев : ИНКОС, 2006. 282 с.
 15. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. 412 с.
 16. СОУ 05.01–37–385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України. 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).