pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 1(47): 48-59
DOI: 10.15407/fsu2019.01.048
УДК 639.371.2:639.3.06(477)

До питання вирощування плідників стерляді (Acipenser ruthenus Linnaеus, 1758) у плавучих садках за природної температури води лісостепу України

М. М. Пашко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Третяк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити умови середовища та окремі рибницькі показники у процесі вирощування плідників стерляді в садках за природного температурного режиму водойм лісостепової зони України.

Методика. Матеріалом для досліджень послужили групи стерляді одно–семилітнього віку, вирощені у плавучих садках площею 24 м2. Годівлю риб здійснювали спеціалізованими комбікормами з вмістом сирого протеїну 45–64% та сирого жиру ― 12–15%. Досліджувались індивідуальна і середня маса тіла (г), відносні прирости маси (%) та рівень виживання риб (%); розраховувались рибопродукція на одиницю площі садків (кг/м2) та витрати кормів на одиницю приросту маси риб (кг/кг). Визначення фізико-хімічних параметрів середовища виконували, користуючись загальноприйнятими в рибництві та гідрохімії методиками.

Результати. Середньомісячні показники температури води у літній період перебували в межах 21,7–26,3оС. Період з температурою води 18–25оС становив до 75–80 діб. Середньодобовий вміст розчиненого у воді кисню змінювався в межах 2,4-11,6 мгО2/дм3. Середньомісячні показники концентрації кисню у воді влітку знаходились на рівні від 3,7 до
6,2 мгО2/дм3. Під час вирощування риб зареєстровані незначні перевищення нормативних значень за окремими гідрохімічними показниками. Масових проявів захворювань риб не виявлено. Установлено, що витрати кормів на одиницю приросту (кг) маси тіла зростали з віком риб в середньому з 1,29 до 1,98 кг. Показники рибопродукції садків становили 5,33–
11,35 кг/м2. На сьомому році життя плідники стерляді досягли середньої маси 1796,80 ±
73,33 г (Cv=20.4%). Показники виживання стерляді різного віку становили 78,50–98,96%. Розраховано чисельність поголів’я стерляді для організації ікряно-товарного виробництва.

Наукова новизна. Досліджено особливості вирощування різних вікових груп стерляді із застосуванням малопоширених в Україні методів індустріальної аквакультури в умовах садкових рибницьких систем, установлених у водоймах з природним температурним режимом.

Практична значимість. Результати досліджень становлять інтерес для розвитку сучасних методів аквакультури осетрових риб в умовах господарств індустріального типу.

Ключові слова: плідники стерляді, індустріальне рибництво, плавучі садки, рибницькі показники, ікряне виробництво, умови середовища.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Икорное направление товарного осетроводства / Лунеев Д. Е. и др. // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Астрахань, 2004. С. 88—90.
 2. Шерман І. М., Корнієнко В. О., Шевченко В. Ю. Актуальність та передумови доместикації представників родини осетрових в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2006. Вип. 44. С. 145—154.
 3. Еколого-технологічні основи відтворення і вирощування молоді осетроподібних / Шерман І. М. та ін. Херсон : Олді-плюс, 2009. 348 с.
 4. Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні / Третяк О. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 4—22.
 5. Козлов В. И., Козлов А. В. Осетроводство. Москва : МГУТУ, 2011. 336 с.
 6. Комплексне використання індустріальних методів рибництва у сучасних умовах розвитку осетрівництва в Україні / Пашко М. М. та ін. // Завдання науки щодо вирішення нагальних проблем розвитку рибного господарства України : наук.-практ. семінар : матер. Київ : Держрибагентство України, 2018. С. 32—35.
 7. Пашко М. М., Третяк О. М., Колос О. М. Результати експериментів зі штучного отримання овульованої ікри від плідників стерляді Acipenser ruthenus Linnaeus у нетрадиційні строки // Рибогосподарська наука України. 2018. № 2. С. 81—88. https://doi.org/10.15407/fsu2018.02.081 
 8. Результати штучного відтворення осетрових риб, вирощених у садках за природного температурного режиму водойм лісостепової зони України / Пашко М. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2018. № 3. С. 39—49. https://doi.org/10.15407/fsu2018.02.081 
 9. Шерман І. М., Ігнатов О. В. Вирощування цьоголітків стерляді в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2007. Вип. 50. С. 129—133.
 10. Кончиц В. В. Первоочередные задачи развития осетроводства в республике Беларусь // Рибогосподарська наука України. 2008. № 3. С. 68—72.
 11. Хрусталев Е. В., Куранова Т. М., Хойновский К. Б. Искусственное воспроизводство стерляди Acіpenser ruthenus L. // Биотехника искусственного воспроизводства рыб, раков и сохранение запасов промысловых рыб. Вильнюс, 2008. С. 8—16.
 12. Разработка эффективных методов производства посадочного материала стерляди для восстановления утраченных популяций / Кольман Р. и др. // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. Київ : ДІА, 2011. С. 67―69.
 13. Technology of sterlet reproduction by means cryopreserved sperm / Dragan L. P. et al. // Biotechnologia Acta. 2017. Vol. 10, № 5. Р. 30—35. https://doi.org/10.15407/biotech10.05.030 
 14. Пашко М. М., Третяк О. М. Економічна ефективність штучного отримання овульованої ікри стерляді (Аcipenser ruthenus Linnaeus, 1758) з комбінованим використанням індустріальних технологій // Рибогосподарська наука України. 2018. № 4. С. 68—78. https://doi.org/10.15407/fsu2018.04.068 
 15. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 270 с.
 16. СОУ – 05.01-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).