pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 1(47): 48-59
DOI: 10.15407/fsu2019.01.048
УДК 639.371.2:639.3.06(477)

To the question of rearing brood sterlet (Acipenser ruthenus Linnaеus, 1758) in floating cages at natural water temperatures of the forest-steppe of Ukraine

M. Pashko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
O. Tretiak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
O. Kolos, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To study environmental conditions and individual fish culture parameters in the process of rearing brood sterlet herders in cages at natural temperature regime of water bodies of the forest-steppe zone of Ukraine.

Methodology. The material for the study were age-1–7 groups of sterlet reared in floating cages with areas of 24 m2. Fish were fed by specialized feeds with the content of crude protein of 45–64% and raw fat of ― 12–15%. The individual and mean body weight (g), relative weight gain (%) and fish survival rate (%) were studied; fish production per unit area of cages (kg/m2) and feed costs per unit weight gain (kg/kg) were calculated). The determination of the physical and chemical parameters of the environment was carried out using generally accepted methods in fish culture and hydrochemistry.

Findings. The mean monthly water temperature was in the range of 21.7–26.3°C in the summer. The period with a water temperature of 18–25°C was 75-80 days. The mean daily content of dissolved oxygen varied within the range of 2.4–11.6 mgO2/dm3. The mean monthly oxygen concentration in summer was between 3.7 and 6.2 mgO2/dm3. During the period of fish rearing, minor excesses of normative values ​​have been recorded for some hydrochemical parameters. No mass manifestations of fish diseases were detected. It was established that feed costs per unit of body weight gain (kg) increased with fish age, on average, from 1.29 to 1.98 kg. Fish production in cages was 5.33–11.35 kg/m2. On the seventh year of life, the brood sterlet reached a mean weight of 1796.80 ± 73.33 g (Cv = 20.4%). Survival rates for sterlet of different age groups were 78.50–98.96%. The number of sterlet for the organization of caviar and meat production was calculated.

Originality. Peculiarities of rearing different age groups of sterlet with the use of the methods of industrial aquaculture uncommon in Ukraine under conditions of cage aquaculture systems installed in water bodies with natural temperature regime have been investigated.

Practical value. The results of the study are of interest for the development of modern methods of aquaculture of sturgeons in the conditions of farms of industrial type.

Key words: brood sterlet, industrial fish farming, floating cages, fish culture parameters, caviar production, environmental conditions.

REFERENCES

 1. Luneev, D. E., et al. (2004). Ikornoe napravlenie tovarnogo osetrovodstva. Akvakul'tura osetrovykh ryb: dostizheniya i perspektivy razvitiya: ІІІ Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater. Astrakhan', 88-90.
 2. Sherman, I. M., Korniienko, V. O., & Shevchenko, V. Yu. (2006). Aktualnist ta peredumovy domestykatsii predstavnykiv rodyny osetrovykh v umovakh pivdnia Ukrainy. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 44, 145-154.
 3. Sherman, I. M., et al. (2009). Ekoloho-tekhnolohichni osnovy vidtvorennia i vyroshchuvannia molodi osetropodibnykh. Kherson : Oldi-plius.
 4. Tretiak, O. M., et al. (2010). Stan zapasiv osetrovykh ryb ta rozvytok osetrovoi akvakultury v Ukraini. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 4-22.
 5. Kozlov, V. I., & Kozlov, A. V. (2011). Osetrovodstvo. Moskva: MGUTU.
 6. Pashko, M. M., et al. (2018). Kompleksne vykorystannia industrialnykh metodiv rybnytstva u suchasnykh umovakh rozvytku osetrivnytstva v Ukraini. Zavdannia nauky shchodo vyrishennia nahalnykh problem rozvytku rybnoho hospodarstva Ukrainy: nauk.-prakt. seminar: mater. Kyiv: Derzhrybahentstvo Ukrainy, 32-35.
 7. Pashko, M. M., Tretiak, O. M., & Kolos, O. M. (2018). Rezultaty eksperymentiv zi shtuchnoho otrymannia ovulovanoi ikry vid plidnykiv sterliadi Acipenser ruthenus Linnaeus u netradytsiini stroky. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2, 81-88. https://doi.org/10.15407/fsu2018.02.081 
 8. Pashko, M. M., et al. (2018). Rezultaty shtuchnoho vidtvorennia osetrovykh ryb, vyroshchenykh u sadkakh za pryrodnoho temperaturnoho rezhymu vodoim lisostepovoi zony Ukrainy. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 3, 39-49. https://doi.org/10.15407/fsu2018.02.081 
 9. Sherman, I. M., & Ihnatov, O. V. (2007). Vyroshchuvannia tsoholitkiv sterliadi v umovakh pivdnia Ukrainy. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 50, 129-133.
 10. Konchits, V. V. (2008). Pervoocherednye zadachi razvitiya osetrovodstva v respublike Belarus'. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 3, 68-72.
 11. Khrustalev, E. V., Kuranova, T. M., & Khoynovskiy, K. B. (2008). Iskusstvennoe vosproizvodstvo sterlyadi Acіpenser ruthenus L. Biotekhnika iskusstvennogo vosproizvodstva ryb, rakov i sokhranenie zapasov promyslovykh ryb. Vil'nyus, 8-16.
 12. Kol'man, R., et al. (2011). Razrabotka effektivnykh metodov proizvodstva posadochnogo materiala sterlyadi dlya vosstanovleniya utrachennykh populyatsiy. Zberezhennya genofondu ta vіdnovlennya populyatsіy tsіnnikh vidіv rib: Mіzhnar. nauk. konf.: mater. Kyiv: DІA, 67-69.
 13. Dragan, L. P., et al. (2017). Technology of sterlet reproduction by means cryopreserved sperm. Biotechnologia Acta, 10(5), 30-35. https://doi.org/10.15407/biotech10.05.030 
 14. Pashko, M. M., & Tretiak, O. M. (2018). Ekonomichna efektyvnist shtuchnoho otrymannia ovulovanoi ikry sterliadi (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) z kombinovanym vykorystanniam industrialnykh tekhnolohii. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 68-78. https://doi.org/10.15407/fsu2018.04.068 
 15. Alekin, O. A., Semenov, A. D., & Skopintsev, B. A. (1973). Rukovodstvo po khimicheskomu analizu vod sushi. Leningrad: Gidrometeoizdat.
 16. Voda rybohospodarskykh pidpryiemstv. Zahalni vymohy ta normy. (2006). SOU – 05.01-37-385:2006. Standart Minahropolityky Ukrainy. Kyiv: Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy.