pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 26-48
DOI: 10.15407/fsu2018.04.026 
УДК: 639.3:595.142.39

Червоний каліфорнійський черв’як (Eisenia foetida andrei) — цінний кормовий об’єкт у рибництві (огляд)

Н. Л. Колесник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
М. Ю. Симон, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
О. М. Маренков, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
Т. С. Шарамок, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Мета. Проаналізувати масив спеціальної літератури та узагальнити отриману інформацію щодо вермикультури червоного каліфорнійського черв’яка (Eisenia foetida andrei). Дати уявлення щодо досягнення сучасної біотехнології даного виду, розглянути особливості його культивування різними методами, а також можливості і перспективи використання в якості кормового об'єкта в аквакультурі.

Результати. Дана робота містить коротку інформацію з біології та селекції цього виду нижчих безхребетних, його застосування як в рибництві, так і в інших галузях народного господарства. На даний час на ринку представлено кілька його гібридів, пристосованих до місцевих кліматичних умов. Саме тому розглянуто особливості продукційних характеристик гібридів червоного каліфорнійського черв’яка з різних країн.

У статті викладені рекомендації щодо специфіки закупівлі маточної культури, оптимальні методи подальшого культивування в залежності від потреб господарств, основні вимоги до субстрату і корму, а також способи оцінки якості отриманої біомаси. Наведено дані стосовно амінокислотного складу борошна з червоного каліфорнійського черв’яка, показники його кормової цінності в порівнянні з традиційними кормами для риб, специфіки згодовування різним видам риб. Представлено варіант приготування стартового корму для коропових риб за технологією, розробленою М. Ю. Євтушенком.

Огляд наукових праць виявив, що червоного каліфорнійського черв’яка оптимально використовувати не лише в якості цінного високобілкового корму для різновікових груп риб, але й для виробництва органічного добрива — біогумусу. Останній отримав широке поширення не тільки в рослинництві, а й при рекультивації різних ґрунтів.

Практична значимість. Масив узагальненої інформації буде корисним для науковців, які досліджують шляхи оптимізації годівлі риб. Представлена ​​технологія культивування червоного каліфорнійського черв’яка оптимальна для рибницьких господарств різних типів ведення аквакультури. Отримання біогумусу в якості цінного побічного продукту вермикультури дає можливість для їх інтегрованого розвитку і отримання додаткового прибутку.

Ключові слова: червоний каліфорнійський черв'як (Eisenia foetida andrei), вермикультура, аквакультура, кормові організми, біогумус.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Spurgeon D. J., Hopkins S. P. The development of genetically inherited resistance to zinc in laboratory selected generations of the earthworm Eisenia fetida // Environment Pollution. 2000. № 109. Р. 19. https://doi.org/10.1016/S0269-7491(99)00267-5 
 2. Meyer W. J., Bouwman H. Suitable characters for selective breeding in Eisenia fetida (Oligochaeta) // Biology Fertility Soil. 1995. № 20. Р. 53—56. https://doi.org/10.1007/BF00307841 
 3. Кодолова О. П., Стриганова Б. Р., Сидорова Т. Н. Сравнительное исследование репродукционного потенциала локальных поселений компостного червя Eisenia fetida (Oligochaeta, Lumbricidae) // Известия АН СССР. 1993. № 4. С. 558—568. (Сер. биол.).
 4. Хабарова Т. В., Тришкин И. Б., Кочетков А. С. Способ и технология промышленного вермикомпостирования отходов сельско-хозяйственного производства // Вестник Совета молодых ученых Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева. 2016. № 1(2). С. 10—15.
 5. Агроэкологические аспекты производства и применения вермикомпостов / Еськов А. И. и др. // Достижения науки и техники АПК. 2004. № 4. С. 6—8.
 6. Тимофеева С. С. Экологическая биотехнология. Иркутск : ИрГТУ, 2009. 210 с.
 7. Мельник И. А. Дождевые черви на службе сельского хозяйства // Сельскохозяйственная биология. 1990. № 5. С. 160—163.
 8. Стриганова Б. Р. Влияние дождевых червей на динамику почвенных процессов // Биодинамика почв. Таллинн, 1988. 12 с.
 9. Горчаков Я. В., Дурманов Д. Н. Мировое органическое земледелие XXI века. Москва : ПАНМС. 2002. 402 с.
 10. Покровская С. Ф. Использование дождевых червей для переработки органических отходов и повышения плодородия (вермикультура). Москва : ВНИИТЭИагропром, 1991. 37 с.
 11. Потапов Д. С., Стом Д. И., Балаян А. Э. Новые методы оптимизации вермикультивирования // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 1998. № 2(8). С. 35—40.
 12. Просянников Е. В., Трувеллер К. А., Купцова Н. Ю. Эколого-продукционная разнокачественность компостных червей по отношению к разным субстратам // Агрохимический вестник. 2007. № 1. С. 21—24.
 13. Просянников Е. В., Трувеллер К. А., Купцова Н. Ю. Характеристика вермикомпостов различных популяций дождевых компостных червей (Eisenia andrei, Eisenia foetida) // Агрохимия. 2008. № 12. С. 40—44.
 14. Просянников Е. В., Кислова Е. Н., Попкович Л. В. Производственно-экономическая оценка вермитехнологии // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2007. № 4. С. 29—31.
 15. Материало- и энергосберегающие технологические приемы вермикомпостирования / Просянников Е. В. и др. // АгроXXI. 2009. № 46. С. 41—43.
 16. Стадник Б. Г., Бакулов И. А. Новое направление в биологизации земледелия // Химия в сельском хозяйстве. 1994. № 3. С. 23—24.
 17. Терещенко П. В. Агроэкология. Модуль 10. Вермикультура и биогумус. Пущино : ОНТИ ПНЦ РАН, 2005. 50 с.
 18. Купцова Н. Ю. Сравнительная оценка дождевых компостных червей, культивируемых в России : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук : спец. 03.00.16 «Экология». Брянск, 2008. 20 с.
 19. Трувеллер К. А., Нефедов Г. Н. Ускоренное получение гибридных местных популяций компостных червей Eisenia foetida (Lumbricidae, Oligohaeta) для экоциклинга органических отходов // Дождевые черви и плодородие почв : I междунар. конф. : тезисы докл. Владимир, Россия, 2002. С. 7—8.
 20. Перспективы развития вермикультуры на основе селекции / Андреев А. Г. и др. // Междунар. научн.-практ. конф. : тезисы докл. Днепропетровск, 1992. 20 с.
 21. Тиунов А. В. Вермикомпост, вермикомпостирование и компостные черви: направление научных исследований в последнее десятилетие // Дождевые черви и плодородие почв : II Междунар. конф. : тезисы докл. Ковров, Россия, 2004. С. 9—11.
 22. Стриганова Б. Р. Питание почвенных сапрофагов. Москва : Наука, 1980. 244 с.
 23. Suzuki K. T. Quantification and characterization of metallothionein in tissues of lower vertebrates and invertebrates // Experientia. 1987. №52. Р. 265—272. https://doi.org/10.1007/978-3-0348-6784-9_21 
 24. Дождевой червь — сокровищница природы, или в мире инноваций / В. С. Федюкин и др. // Дождевые черви и плодородие почв : II Междунар. конф. : тезисы докл. Ковров, Россия, 2004. С. 46—47.
 25. Zhenjun S. Фармацевтическая ценность и использование дождевых червей в Китае // Дождевые черви и плодородие почв : II Междунар. конф. : тезисы докл. Ковров, Россия, 2004. С. 87—93.
 26. Zhenjun S. Vermiculture and vermiprotein. [S. l.] : China Agricultural University Press, 2003. 367 р.
 27. Садчиков А. П. Культивирование водных и наземных беспозвоночных (принципы и методы). Москва : МАКС Пресс, 2009. 272 с.
 28. Дмитриева В. И., Степанова А. И. Вермикультивирование: теория, опыт, практика. Якутск : Сахапомирафиздат, 2000. 120 с.
 29. Мельник И. А. Дождевые черви на службе сельского хозяйства // Сельскохозяйственная биология. 1990. № 5. С. 160—163.
 30. Игонин A. M. Как повысить плодородие почвы в десятки раз с помощью дождевых червей. Москва : Маркетинг, 1995. 88 с.
 31. Городний Н. М., Мельник И. А., Повхан М. Ф. Биоконверсия органических отходов в биодинамическом хозяйстве. Киев : Урожай, 1990. 78 с.
 32. Покровская С. Ф. Использование дождевых червей для переработки органических отходов и повышения плодородия почв (вермикультура). Москва : Агропромиздат, 1991. 32 с.
 33. Tomati U., Grappelli A., Galli E. The hormone-like effect of earthworms on plant growth // Biology and Fertility of Soils. 1988. № 4. P. 288—294. https://doi.org/10.1007/BF00262133 
 34. Вермикомпостирование и вермикультивирование как основа экологического земледелия в XXI веке: проблемы, перспективы, достижения / ред. Максимова С. Л. Минск : Институт зоологии НАН Беларуси, 2007. 164 с.
 35. Максимова С. Л., Босак В. Н. Вермикомпостирование и вермикультивирование: состояние, проблемы и перспективы // Белорусское сельское хозяйство. 2007. № 9. С. 65—66.
 36. Цыганов А. Р. Технология приготовления и применения вермикомпоста (биогумуса). Горки : БГСХА, 2002. 40 с.
 37. Деревягин В. А., Деревягина Р. Н., Кравченко М. Е. Переработка органического сырья // Химизация сельского хозяйства. 1989. № 7. С. 25—27.
 38. Косолапова А. И., Смышляев Э. И., Косолапов И. Н. Вермикультура и ее возможности. Рязань : Рязан. регион. ин-т повышения «квалификации и агробизнеса, Рязан. картонно-рубероид. з-д, 1996. 71 с.
 39. Огороднік О. О., Гарбар О. В., Алпатова О. М. Порівняльний аналіз генетичної структури природних популяцій Eisenia Foetidа (Savigny, 1826) та об’єктів вермікультури // Біологічні дослідження. 2014. С. 176—177.
 40. Fluorescence fingerprints of Eisenia fetida and Eisenia Andrei / Albani J. R. et al. // Photochem. Photobiology. 2003. Vol. 78. Р. 599—602. https://doi.org/10.1562/0031-8655(2003)078<0599:FFOEFA>2.0.CO;2 
 41. Edwards C. A. Introduction, history, and potential of vermicomposting technology // Vermiculture Technology. Earthworms, Organic Wastes, and Environmental Management. Boca Raton, London, New York: CRC Press, 2011. Р. 11—21 с.
 42. Venter J. M., Reinecke A. J. The life cycle of the compost worm Eisenia fetida (Oligochaeta) // S. Afr. J. Zool. 1988. Vol. 3. Р. 161—165. https://doi.org/10.1080/02541858.1988.11448096 
 43. Тимофеева С. С. Экологическая биотехнология. Иркутск : ИГТУ, 1999. 210 с.
 44. Хижняк М. І., Федоренко В. Д. Рекомендації з виробництва та використання продукції вермикультури у ставовому рибництві. Київ : Урожай, 2005. 25 с.
 45. Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / Андрющенко A. I. та ін. // Рибне господарство. 1998. Вип. 49–50. С. 3—119.
 46. Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. І. та ін. ; ред. Гринжевський М. В. Київ, 1998. 124 с.
 47. Городний Н. М. Биоконверсия в управлении агроэкосистемами. Киев : НАУ, 1996. 230 с.
 48. Вермикультура: производство и использование / Повхан М. Ф. и др. Киев : УкрИНТЭИ, 1994. 128 с.
 49. Желтов Ю. А. Сравнительная оценка некоторых кормов животного происхождения и их использование в кормлении рыб // Проблемы и перспективы развития аквакультуры в России : науч.-практ. конф. : матер. докл. Адлер, 2001. С. 175—177.
 50. Рекомендації з використання місцевих та нетрадиційних кормів для годівлі коропа у ставах / Желтов Ю. О. та ін. Київ : Урожай, 1999. 43 с.
 51. Мельник И. А. Приготовление вермикомпоста и разведение дождевых червей // Химизация сельского хозяйства. 1991. № 1. С. 44—50.
 52. Мельник І. П., Карпець І. П. Вермикультура як засіб виробництва біогумусу, кормового білка й оздоровлення навколишнього середовища. Івано-Франківськ, 1991. 71 с.
 53. Свеженцов А. A. Нетрадиційні кормові добавки // Тваринництво України. 2001. № 1. С. 21—23.
 54. К технологии разведения калифорнийских червей в рыбоводстве / Харитонова H. H. и др. // Повышение качества рыбной продукции водоемов : Междун. конф. : матер. Киев, 1996. С. 48—49.
 55. Хижняк М. И. Вермикультура в рыбоводстве // Рибне господарство. 2000. Вип. 56. С. 132—136.
 56. Биотехнология кормов и кормовых добавок / Петенко А. И. и др. Краснодар : Кубанский ГАУ, 2011. 454 с.
 57. Підрощування личинок коропа на сухій подрібненій біомасі каліфорнійського черв’яка / Хижняк M. I. та ін. // Рибне господарство. 2003. Вип. 62. С. 46—48.
 58. Вирощування цьоголіток коропа на біомасі каліфорнійського черв’яка / М. І. Хижняк та ін. // Рибне господарство. 2002. Вип. 62. С. 49—51.
 59. Годівля риб / Шерман І. М. та ін. Київ : Вища освіта, 2001. 269 с.
 60. Кощаев А. Г. , Кощаева О. В., Елисеев М. А. Биотехнология вермикультивирования органических отходов // Научный журнал КубГАУ. 2014. № 95. С. 594—693.
 61. Терещенко П. В. Вермикультура и биогумус. Пущино : Департамент кадровой политики и образования МСХ и продовольствия РФ, 2000. 51 с.
 62. Просянников Е. В., Еремин А. В., Мешков И. И. Словарь-справочник по вермитехнологии : Разведение дождевых червей, производство эффективного органического удобрения и ценного корма. Брянск : Брян. гос. с.-х. акад. и др., 2000. 87 с.
 63. Хотько Э. И., Шаванова Т. М. Разведение местной популяции навозного червя Eisenia foetida Sav. в условиях Беларуси : метод. рекомендации. Минск : Право и экономика, 2005. 25 с.
 64. Євтушенко М. Ю. Технологія виготовлення стартового корму для риб із гібрида каліфорнійського черв’яка // Рибогосподарська наука України. 2011. № 3(17). С. 91—100.