pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 15-25
DOI: 10.15407/fsu2018.04.015 
УДК [597-19:556.53]:504(28)

Видове багатство та видове різноманіття риб р. Удай в межах НПП «Пирятинський»

І. О. Кошовий, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», м. Київ
А. В. Подобайло, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», м. Київ
А. І. Шустов, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», м. Київ

Мета. Визначення видового багатства, видового різноманіття та розподілу риб річки Удай в межах НПП «Пирятинський», а також виявлення пріоритетності в наданні особливого режиму охорони окремим акваторіям.

Методика. Об’єктом досліджень стало дрібно розмірне рибне населення річки Удай. Відбір проб проводився в рамках моніторингових робіт спільно з науковим відділом НПП «Пирятинський» в липні 2014–2017 рр. в межах Пирятинського району Полтавської області по руслу річки Удай, на території НПП «Пирятинський». Контрольні лови проводились на глибинах до 2 м мальковою волокушею довжиною 6 м з вічком 5 мм. Обробка проб виконана згідно із загальноприйнятими методиками.

Результати. В уловах 2014–2017 рр. в р. Удай на території НПП «Пирятинський» виявлено 19 видів риб, що належать до 6 родин. Найбільшим видовим багатством характеризувалась станція поблизу с. Кейбалівка (14 видів). На всіх станціях було відмічено майже однакову кількість видів риб, тобто спостерігався близький до рівномірного розподіл по відношенню до видового багатства риб на кожній окремій станції. Згідно із розрахованим індексом видового різноманіття, найвищу його значення зафіксовано на станції с. Кейбалівка. Здійснено розрахунок індексу подібності (схожості) Жаккара. Так, найбільш унікальною акваторією, відповідно до проведених розрахунків, стала така неподалік с. Кейбалівка. Особливого режиму охорони потрібно надавати саме даній акваторії.

Наукова новизна. Інформації про видове різноманіття риб окремих акваторій р. Удай в літературі не наводиться, а за змінами видового різноманіття можна робити висновки про належний стан охорони водних екосистем в конкретний момент часу. Саме тому розраховано видове різноманіття та розподіл риб р. Удай, а також визначено пріоритетність в наданні особливого режиму охорони акваторії поблизу с. Кейбалівка.

Практична значимість. Отримані дані використані в розробці планів зі збереження біологічного різноманіття національного парку, та, крім того, в підготовці менеджмент-плану об’єкта Смарагдової мережі Європи UA0000077.

Ключові слова: видове багатство, індекс видового різноманіття,індекс подібності Жаккара, іхтіофауна.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Природа національного природного парку «Пирятинський» : монографія / Абдулоєва О. С. та ін. Київ : Талком, 2017. 197 с.
  2. Подобайло А. В. Рибне населення середньої течії р. Удай // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : І Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. Канів, 2008. С. 115.
  3. Глотова Н., Куцоконь Ю., Подобайло А. Розподіл дрібно-розмірного рибного населення на мілководдях річки Удай НПП «Пирятинський» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2012. Вип. 61. С. 10—11. (Біологія).
  4. Моніторинг іхтіофауни р. Удай в межах національного природного парку «Пирятинський» / Кошовий І. О. та ін. // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : VIII Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. Херсон, 2015. С. 100—102.
  5. Кошовий І. О., Подобайло А. В. Відносна чисельність та розподіл гірчака (Rhodeus amarus (Bloch, 1782)) у річках національного природного парку «Пирятинський» // Мережа NATURA 2000 як іноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні : наук.-практ. семінар : матер. Київ, 2017. Вип. 1. С. 59—63. (Серія : Conservation Biology in Ukraine).
  6. Літопис національного природного парку «Пирятинський». В 5 т. Т. 5. [Б. м.] : Рукопис, 2016. 339 с.
  7. Коблицкая А. Ф. Определитель молоди пресноводных рыб. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1981. 208 с.
  8. Мовчан Ю. В. Риби України: визначник-довідник. Київ : Національний науково-природничий музей зоологічний музей НАН України, 2011. 420 с.
  9. Kosco J. Zmeny ichtyocenozupovodia Torysy s dorazomnachranene a invaznedruhi // Natura Carpatica. 2007. Vol. XLVIII. P. 127—140.
  10. Harrison I., Laverty M., Sterling E. SpeciesDiversity. [S. l.] : OpenStax CNX, 2004.