pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 130-136
DOI: 10.15407/fsu2018.02.130 
УДК: 597-1.05:[639.371.52:639.3.032](477)

Фізіолого-біохімічна оцінка помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи

Б. О. Грішин, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. А. Особа, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Охарактеризувати окремі фізіолого-біохімічні особливості помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопорідних типів української рамчастої породи. Встановити особливості білкового обміну в організмі досліджуваних груп коропа.

Методика. Для проведення досліджень були використані класичні біохімічні методи визначення концентрації білка та співвідношення його фракцій у тканинах.

Результати. Показано особливості білкового обміну в організмі помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопорідних типів української рамчастої породи. Зокрема наведено дані про вміст білків у тканинах скелетних м’язів та гепатопанкреасу досліджуваних груп риб.

Наукова новизна. Вперше здійснено аналіз білкового обміну в організмі помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопорідних типів української рамчастої породи.

Практична значимість. Білковий обмін значною мірою визначає фізіолого-біохімічний гомеостаз організму риб. Тому концентрація білка у тканинах, а також співвідношення окремих білкових фракцій відіграють важливу роль у наданні оцінки біологічних особливостей досліджуваних груп коропа та відображають функціонування основних метаболічних систем в його організмі.

Ключові слова: фізіолого-біохімічна оцінка, білковий обмін, короп, гібридизація, скелетні м’язи, гепатопанкреас

ЛІТЕРАТУРА

  1. Курант В. З. Метаболізм радіоактивно мічених амінокислот в організмі коропа за дії йонів металів // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. 2013. № 2 (55). С. 5—9. (Серія : Біологія).
  2. Физиология и биохимия пищеварения животных и человека / Рыбальченко В. К. и др. Киев : Фитоцентр, 2002. С. 366.
  3. Фізіолого-біохімічна характеристика м'яса дволіток мало лускатих коропів різного походження / Марценюк В. П. та ін. // Розведення і генетика тварин. 2007. Вип. 41. С. 127—133.
  4. Мауер Г. Диск электрофорез. Теория и практика электрофореза в полиакриламидном геле. Москва : Мир, 1971. 248 с.
  5. Гааль Э., Медьеши Г., Верецкеи Л. Электрофорез в разделении биологических макромолекул. Москва : Мир, 1982. 448 с.
  6. Пилипець А. Біохімічний склад, синтетичні і енергетичні процеси у скелетних м’язах коропа різного віку наприкінці літнього і зимового періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук. Львів, 2003. 16 с.
  7. Аминева В. А., Яржомбек А. А. Физиология рыб. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1984. С. 72—95.