pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 54-64
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2018.01.054 
УДК 639.3.043.13:636.087.7

Фізіологічне обґрунтування використання нетрадиційного методу обробки сировини в аквакультурі

О. В. Гончарова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпрo
Н. Й. Тушницька, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вивчити ефективність введення до складу раціону коропа і тиляпії спіруліни (Spirulina рlatensis), підданої попередній обробці нетрадиційним методом, на перебіг фізіолого-біохімічних процесів в організмі гідробіонтів. Проаналізувати швидкість розвитку українського лускатого коропа та тиляпії на тлі впливу кормового чинника.

Методика. Експериментальні дослідження проводилися в умовах лабораторії водних біоресурсів та аквакультури ДДАЕУ. В ході дослідів проводили клінічний огляд гідробіонтів, контроль темпів росту, виживання шляхом фіксації результатів у робочому журналі. Фізіологічні дослідження та аналіз морфофункціональних показників крові здійснювали  згідно загальноприйнятих методів.

Результати. Встановлено, що запропонований метод попередньої нетрадиційної обробки спіруліни впродовж періоду її культивування та введення її до складу раціону коропа та тиляпії сприяє активації метаболічних процесів, поліпшенню показників розвитку риб протягом 60-ти діб. При культивуванні Spirulina рlatensis з використанням плазмохімічно активованої води спостерігається позитивний вплив на динамічність її розвитку, про що свідчить більш активніший процес фотосинтезу та вища загальна біомаса в дослідній групі.

Наукова новизна. В роботі вперше представлено удосконалений спосіб попередньої обробки культури Spirulina рlatensis плазмохімічно активованою водою для подальшого її згодування досліджуваним гідробіонтам. Встановлений позитивний вплив такого способу підгодівлі на функціональний стан організму коропа і тиляпії, перебіг адаптаційно-компенсаторних реакцій в онтогенезі.

Практична значимість. Запропонований метод надасть можливість прискорити темпи росту гідробіонтів, поліпшити перебіг фізіолого-біохімічних процесів з максимальним використанням потенціалу організму риб на етапах росту, а також знизити собівартість комбікормів.  

Ключові слова: спіруліна, обробка плазмохімічно активованою водою, короп, тиляпія, швидкість росту в онтогенезі, гематологічні показники.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гончарова О. В., Astre P., Astre M. Перспективи розвитку аквакультури в Україні з огляду європейського досвіду // Бористен. 2016. № 4 (297). С. 24—26.
 2. Дудар О. Т. Органічне агровиробництво у системі еколого-спрямованого розвитку сільського господарства. URL: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ inek/2009_4/26.pdf (дата звернення: 05.01.2018).
 3. Гончарова О. В., Пугач А. М. Гармонізація та біотехнологічне оновлення методів детермінації якості біологічної продукції // Молодий вчений. 2016. № 9 (36). С. 111—114. (Сільськогосподарські науки).
 4. Грициняк І. І., Третяк О. М. До питання розроблення програми виробництва продукції аквакультури з використанням вторинних енергетичних ресурсів у теплоенергетиці України // Рибне господарство. 2006. Вип. 65. С. 3—8.
 5. Грициняк І. І., Третяк О. М. Пріоритетні напрями наукового забезпечення рибного господарства України // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 5—20.
 6. Годівля риб / Шерман І. М. та ін. Київ : Вища освіта, 2001. 268 с.
 7. Миколенко С. Ю., Гончарова О. В., Пугач А. М. Інноваційні методи обробки продовольчої сировини. Дніпро : Журфонд, 2017. 224 с.
 8. Pivovarov A., Mykolenko S., Honcharova O. Biotesting of plasma-chemically activated water with the use of hydrobionts //  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Т. 4, № 10 (88). С. 44—50. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.107201 
 9. Желтов Ю. О., Олексієнко О. О., Грех В. І. Використання деяких нетрадиційних кормів в годівлі різновікових груп коропа // Рибогосподарська наука України. 2016. № 1. С. 102—105.
 10. Спосіб підвищення продуктивності та якості продукції ставкових риб : пат. 111576 Україна. № u 201606064 ; заявл. 03.06.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.
 11. Голодний І. М. Руйнування клітин водорості спіруліни за допомогою електрогідроефекту // Енергетика і автоматика. 2016. № 2. С. 57—63.
 12. Пивоваров А. А., Тищенко А. П. Неравновесная плазма: процессы активации воды и водных растворов. Днепропетровск, 2006. 225 с.
 13. Серпунин Г. Г. Гематологические показатели адаптаций рыб : дис. … доктора биол. наук. Калининград, 2002. 482 с.
 14. Шарамок Т. С., Єсіпова Н. Б. Вплив антропогенних факторів на гематологічні показники риб // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. 2015. № 3–4 (64). С. 722—726. (Серія : Біологія. Спецвипуск : Гідроекологія).