Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 3(37): 88-98
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.03.088
УДК 639.3.034.2

pdf35

ПРОЯВ ЕФЕКТУ КРІОСЕЛЕКЦІЇ У НАЩАДКІВ КОРОПА, ОТРИМАНИХ ВІД ДЕФРОСТОВАНОЇ СУСПЕНЗІЇ СПЕРМИ З МОДИФІКОВАНИМИ КРІОЗАХИСНИМИ РОЗЧИНАМИ

В. О. Черепнін, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Мета. Метою дослідження була оцінка ефекту кріоселекції сперматозоїдів різновікових груп коропа в залежності від якості розмороженої сперми після модифікації композитного кріозахисного середовища, що застосовувалось для розбавлення нативної сперми перед заморожуванням.

Методика. Як модифікатори стандартного кріозахисного середовища у дослідженні використовувались: кофермент вітаміну В12 (кобамамід), плазма крові карася (Carassius gibelio), який пройшов природну холодову аклімацію, пурифікований протеїн-антифриз tmAFP, виділений з личинок великого борошняного хрущака (Tenebrio molitor), який теж пройшов природну холодову аклімацію.

Результати. В результаті проведеного дослідження було установлено, що якісні та кількісні характеристики дефростованої сперми, результати інкубування, підрощування ембріонів і личинок нивківського лускатого коропа (НЛК), а також рибницькі показники отриманих цьоголіток залежали від складу кріозахисного середовища. Найкращі показники були виявлені у дослідних груп, отриманих з використанням кріозахисного розчину з додаванням пурифікованого протеїну-антифризу tmAFP. Личинки, отримані з використанням сперми, кріоконсервованої з додаванням до кріозахисного розчину TmAFP, мали кращу опірність до зневоднення, перевершуючи за цим показником дослідні групи, отримані з використанням таких модифікаторів, як плазма крові карася і кобамамід. Спостерігається консолідованість у дії споріднених екзоцелюлярних кріопротекторів, які були виділені зі стійких до холоду організмів, і які виявили кращі рибницькі показники при вирощуванні отриманих за їх допомогою коропів. Прояв кріоселективного ефекту залежить від цілісності спадкового матеріалу сперматозоїда і не залежить від впливу наднизьких температур на клітинні мембрани.

Наукова новизна. Вперше були проведені експерименти з використанням як екзоцелюлярних кріопротекторів плазми крові карася і протеїну-антифризу tmAFP.

Практична значимість. Розглянуті в представлені роботі модифікації композитних кріозахисних розчинів за допомогою екзоцелюлярних кріопротекторів і кобамаміду можна рекомендувати для кріоконсервування сперми коропа з метою створення кріобанків генетичних ресурсів риб, а також їх масового відтворення.

Ключові слова: короп, сперма, кріозахисне середовище, кріоселекція, tmAFP, плазма крові карася, кобамамід.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Kopeika E. Cryopreservation of Fish Sperm. Cryopreservation and Freeze-Drying Protocols / E. Kopeika, T. Zhang // Methods in Molecular Biology. — 2007. — Vol. 368. — P. 203—217. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-59745-362-2_14
 2. Цветкова Л. И. Создание низкотемпературных коллекций геномов рыб и амфибий / Л. И. Цветкова // Консервация генетических ресурсов : совещание : матер. — Пущино, 1996. — С. 89—93.
 3. Повреждения сперматозоидов рыб при криоконсервации / Е. Ф. Копейка, С. И. Дрокин, O. B. Бибенко [и др.] // Достижения и перспективы развития криобиологии и криомедицины : междунар. конф. : тез. докл. — Харьков, 1988. — С. 69—70.
 4. Акимочкина Т. И. Цитологические особенности спермиев ценных видов рыб Волго-Каспийского бассейна и их изменение в зависимости от условий криоконсервации : автореф. дис. на соискание степени канд. биол. наук / Акимочкина Т. И. — Астрахань, 2010. — 24 с.
 5. Земков Г. В. Цитоморфологические и функциональные изменения спермиев русского осетра (Acipenser güldenshtädti В.) после криоконсервации / Г. В. Земков, Т. И. Акимочкина // Цитология. — 2009. — Т. 51, № 11. — С. 945—952.
 6. Черепнин В. А. Оценка эффекта криоселекции при использовании оптимизированных криозащитных сред для замораживания спермы карповых рыб / В. А. Черепнин, А. Л. Безусый, Д. А. Сыроватка // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. — 2014. — № 1. — С. 112—117.
 7. Хочачка П. Биохимическая адаптация / П. Хочачка, Дж. Сомеро. — М. : Мир, 1988. — 568 с.
 8. Шишанова Е. И. Влияние криоконсервации спермы на выживаемость и генетический полиморфизм личинок русского осетра / Е. И. Шишанова, И. В. Тренклер, А. С. Мамонова // Вестник АГТУ. — 2012. — № 2. — C. 105—111. — (Серия : Рыбное хозяйство).
 9. Трифонова А. Н. Критические периоды эмбрионального развития / А. Н. Трифонова // Успехи современной биологии. — 1949. — Т. 28, вып. 4. — С. 154—168.
 10. Extraction and lsolation of antifreeze proteins from plant / Hon Wai-Ching [et al.] / Plant Physiol. — 1994. — Vol. 104, iss. 3. — P. 971—980. http://dx.doi.org/10.1104/pp.104.3.971
 11. Количество продуктов ПОЛ и активность каталазы у чернотелки Tenebrio molitor при длительном холодовом воздействии / А. К. Гулевский, Л. И. Релина, Е. А. Грищенкова [и др.] // Проблемы криобиологии. — 2004. — № 2. — C. 50—55.
 12. Effect of DNA repair inhibitor (3-aminobenzamide) on genetic stability of loach (Misgurnus fossilis) embryos derived from cryopreserved sperm / J. Kopeika, E. Kopeika, T. Zhang [et al.] // Theriogenelogy. — 2004. — Vol. 69, № 9. — P. 1661—1673. http://dx.doi.org/10.1016/j.theriogenology.2003.09.010
 13. Черепнін В. О. Оцінка виживаності личинок коропа, отриманих від сперми, кріоконсервованої в присутності кріопротекторів різного походження / В. О. Черепнін // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Ґжицького. — 2015. — Т. 17, № 1(61), ч. 3. — С. 255—258.