Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 3(37): 88-98
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.03.088
УДК 639.3.034.2

pdf35MANIFESTATION OF THE EFFECT OF CRYOSELECTION IN CARP OFFSPRINGS OBTAINED FROM DEFROSTED SPERM SUSPENSION WITH MODIFIED CRYOPROTECTIVE SOLUTIONS

V. Cherepnin, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. The purpose of these studies was to evaluate the effect of the cryoselection of carp sperm of multiple age groups depending on the quality of thawed sperm after modification of the composite cryoprotective medium, which was used for the dilution of native sperm before freezing.

Methodology. Coenzyme B12 (cobamamide), blood plasma of Prussian carp (Carassius gibelio), which was subjected to natural cold-acclimation, and purified protein antifreeze tmAFP isolated from larval mealworm (Tenebrio molitor), which also was subjected to natural cold-acclimation, were sued as modifiers.

Findings. The results of the study demonstrated that qualitative and quantitative characteristics of the defrosted sperm, results of the incubation, rearing of embryos and larvae of Nyvky scaled carp (NLC), as well as fish culture parameters of produced young-of-the-year depended from on the composition of cryoprotective medium. The best results were demonstrated for the experimental groups, obtained with the use of the cryoprotective solution supplemented with purified antifreeze protein tmAFP. The larvae obtained from the sperm cryopreserved with the addition of cryoprotective medium TmAFP had better resistance to dehydration, surpassing the experimental groups obtained from the modifiers of Prussian carp plasma and cobamamide. There is a consolidation in the action of the related extracellular cryoprotectors, which were isolated from the cold-resistant organisms. And carp produced with their used demonstrated better performance during their rearing. The fact can be established that the manifestation of cryoselective effect depends on the integrity of sperm hereditary material and does not depend on the effect of extremely low temperatures on the cell membranes.

Originality. There were the first experiments, where Prussian carp plasma and antifreeze protein tmAFP were used as extracellular cryoprotectors.

Practical value. The modifications of composite cryoprotective media with the use of extracellular cryoprotectants and cobamamide examined in this paper can be recommended for the cryopreservation of carp sperm with a goal to create cryobanks of fish genetic resources as well as for their large scale reproduction.

Keywords: carp, sperm, cryoprotective medium, cryoselection, tmAFP, plasma of Prussian carp, cobamamide.

REFERENCES

 1. Kopeika, E., & Zhang, T. (2007). Cryopreservation of Fish Sperm. Cryopreservation and Freeze-Drying Protocols. Methods in Molecular Biology, 368, 203-217. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-59745-362-2_14
 2. Tsvetkova, L. I. (1996). Sozdanie nizkotemperaturnykh kollektsiy genomov ryb i amfibiy. Konservatsiya geneticheskikh resursov : materialy soveshchaniya. Pushchino, 89-93.
 3. Kopeyka, E. F., Drokin, S. I., Bibenko, O. B., & Neyfakh, A. A. (1988). Povrezhdeniya spermatozoidov ryb pri kriokonservatsii. Dostizhenija i perspektivy razvitija kriobiologii i kriomediciniy : Mezhdunarodnaya konferentsiya : тezisy. Har'kov, 69-70.
 4. Akimochkina, T. I. (2010). Tsitologicheskie osobennosti spermiev tsennykh vidov ryb Volgo-Kaspiyskogo basseyna i ikh izmenenie v zavisimosti ot usloviy kriokonservatsii. Extended candidate’s thesis. Astrakhan', 24.
 5. Zemkov, G. V., & Akimochkina, T. I. (2009). Tsitomorfologicheskie i funktsional'nye izmeneniya spermiev russkogo osetra (Acipenser güldenshtädti V.) posle kriokonservatsii. Tsitologiya, 51, 945-952.
 6. Cherepnin, V. A., Bezusyy, A. L., & Syrovatka, D. A. (2014). Otsenka effekta krioselektsii pri ispol'zovanii optimizirovannykh kriozashchitnykh sred dlya zamorazhivaniya spermy karpovykh ryb. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Ural'skiy region, 1, 112-117.  
 7. Khochachka, P., & Somero, Dzh. (1988). Biokhimicheskaya adaptatsiya. Moskva : Mir.
 8. Shishanova, E. I., Trenkler, I. V., & Mamonova, A. S. (2012). Vliyanie kriokonservatsii spermy na vyzhivaemost' i geneticheskiy polimorfizm lichinok russkogo osetra. Vestnik AGTU. Rybnoe khozyaystvo, 2, 105-111.
 9. Trifonova, A. N. (1949). Kriticheskie periody embrional'nogo razvitiya. Uspekhi sovremennoy biologii, 28, 154-168. 
 10. Wai-Ching, Hon, Criffith, Marilyn, Chong, Pele, & Daniel, S. C. Yang. (1994). Extraction and Isolation of Antifreeze Proteins from Winter Rye (Secale cereale L.) Leaves. Plant Physiol., 104(3), 971-980. http://dx.doi.org/10.1104/pp.104.3.971
 11. Gulevskiy, A. K., Relina, L. I., Grishchenkova, E. A., Ryazantsev, V. V., Fedulova, E. S., & Kal'nitskaya, O. N. (2004). Kolichestvo produktov POL i aktivnost' katalazy u chernotelki Tenebrio molitor pri dlitel'nom kholodovom vozdeystvii. Problemy kriobiologii, 2, 50-55.
 12. Kopeika, J., Kopeika, E., Zhang, T., Rawsona, D. M., & Holt, W. V. (2004). Effect of DNA repair inhibitor (3-aminobenzamide) on genetic stability of loach (Misgurnus fossilis) embryos derived from cryopreserved sperm. Theriogenelogy, 69, 9, 1661-1673. http://dx.doi.org/10.1016/j.theriogenology.2003.09.010
 13. Cherepnin, V. O. (2015). Otsinka vyzhyvanosti lychynok koropa, otrymanykh vid spermy, kriokonservovanoyi v prysutnosti krioprotektoriv riznoho pokhodzhennya. Naukovyy visnyk L'vivs'koho natsional'noho universytetu veterynarnoyi medytsyny ta biotekhnolohiyi im. S.Z. Gzhyts'koho, 17, 1(61), 3, 255-258.