Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 3(37): 76-87
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.03.076
УДК 639.371.52 (091)

pdf35

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ГАЛИЦЬКОГО КОРОПА (ОГЛЯД)

І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. В. Гурбик, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. На сьогодні відомо, що ще в XIII столітті починалися перші спроби вирощування коропа в ставах. Однією з найдавніших порід є галицький короп. Тому актуальним є висвітлення історичного розвитку та умови поширення галицького коропа на землях Західної України і в країнах Європи.

Результати. Визначено основні етапи розвитку коропівництва, а також розведення одного з головних його об’єктів — коропа. Галицького коропа вирощували в ставах ще на ранніх етапах розвитку рибництва, тому було розглянуто історичні відомості з рибогосподарського використання протягом століть цієї породи коропа. Малолускатого (дзеркального) галицького коропа використовували не лише в чистоті, але й для схрещування з коропами іншого походження з метою отримання за рахунок гетерозису вищих показників продуктивності. Протягом століть через низький рівень селекції, хвороби риб, пошкодження, викликані війнами відбувалося звуження обсягів вирощування коропа. Тому в теперішній час галицький короп залишився в декількох господарствах України, потребує подальшого вивчення для збереження як аборигенного виду, який є малопоширеним і зникаючим.

Наукова новизна. Представлена робота є узагальненням історичних відомостей про становлення коропівництва на землях Галичини. Особлива увага приділяється дослідженню галицького коропа, який на сьогодні є малопоширеним і зникаючим на території України, але, в свою чергу, відіграв велику роль, з огляду на його вплив при формуванні українських коропів.

Практична значимість. Огляд історичних відомостей про галицького коропа може бути використаний при подальшому вивченні комплексу рибницько-біологічних характеристик цієї породи в умовах як чистопородного вирощування, так і гібридизації.

Ключові слова: галицький короп, ставове рибництво, Галичина.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Шерман І. М. Годівля риб / Шерман І. М., Гринжевський М. В., Желтов Ю. О. — К. : Вища освіта, 2001. — 269 с.
 2. Привезенцев Ю. А. Рыбоводство / Ю. А. Привезенцев, В. А. Власов. — М. : Мир, 2004. — 456 с.
 3. Харитонова Н. Н. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства / Харитонова Н. Н. — К. : Наукова думка, 1984. — 196 с.
 4. Дегтярьов П. А. Фізіологія риб / Дегтярьов П. А., Євтушенко М. Ю., Шерман І. М. — К. : Аграрна освіта, 2008. — 341 с.
 5. Guziur J. F. Polsko-czeskie kontakty w rozwoju rybactwa stawowego na Śląsku Cieszyńskim / J. F. Guziur // Polsko-české vztahy v rozvoji rybnikářstvi na tešinském Slezsku : Intern. Fish. Confer., VURH-Ju, Vodňany, 2-5.05.2001 : rap. — Vodňany, 2001. — S. 24.
 6. Бородин Н. А. Прудовое хозяйство / Бородин Н. А. — М. : Типография И. Д. Пойницкая, 1907. — 64 с.
 7. Бородин Н. А. Прудовое хозяйство — рыбоводство в прудах и озерах / Бородин Н. А. — М. : Типография В. Киршбаума, 1911. — 110 с.
 8. Кирпичников В. С. Гибридизация европейского карпа с амурским сазаном и селекция гибридов / В. С. Кирпичников // Доклад, представленный на соискание ученой степени доктора биологических наук. — Л. : Типография № 3, 1986. — 72 с.
 9. Томиленко В. Г. Амурский сазан и перспективы его использования в рыбных хозяйствах Украины / В. Г. Томиленко, М. В. Савич // Технология производства рыбы : научные труды ВАСХНИЛ. — 1974. — М. : Колос, 1974. — С. 115—129.
 10. Кирпичников В. С. Цели и методы селекции карпа / В. С. Кирпичников // Изв. ГосНИОРХ. — 1966. — Т. 61. — С. 7—26.
 11. Bialowąs H. Czy znamy historię, osiągnięcia i stan aktualny Hodowli Karpia w Polsce? / H. Bialowąs, L. Szarowski // Przegląd Rybacki. — 1998. — № 1.— S. 43—45.
 12. Włodek J. M. Znaczenie praktyczne i hodovlane systematyki zoologicznej (rasy, odmiany) karpia / Włodek J. M. — Kraków : Olsztyn, 1973. — 16 s.
 13. Górzyńsky S. Przegląd historii rybactwa w dawnej Polsce / Górzyńsky S. — Warszawa, 1964. — 456 s.
 14. Rudziński E. Fragmenty historii europejskiego karpia hodowlanego / E. Rudziński // Gosp. Rybna. — 1962. — № 9. — S. 3—5.
 15. Guziur J. Z dziejów hodowli karpia w Polsce / J. Guziur // Magazin Nasz Czas. — 2002. — № 4. — S. 10—12.
 16. Lirski А. Wybrane informacje o karpiu i historii jego chowu na ziemiach polskich / А. Lirski // Wybrane zagadnienia dobrostanu karpia. — Olsztyn : Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Sródlawego, 2007. — S. 11—24.
 17. Guziur J. Z dziejów hodowli ryb na świecie / J. Guziur // Magazyn Przemysłu Rybnego. — 2007. — № 3(57). — S. 50.
 18. Guziur J. Ribactwo stawowe w stavach karpiowych, urządzeniach pezemysłowych oraz małych zbiornikach śródlądowych / Guziur J., Białowąs H., Milczarzewicz W. — Warszawa, 2003. — 300 s.
 19. Олексієнко О. О. Внутрішньопорідна структура українських коропів / О. О. Олексієнко, І. І. Грициняк // Рибогосподарська наука України. — 2007. — № 1. — С. 21—27.
 20. Довідник з історії України / [ред. І. Підкова, Р. Шуст]. — К. : Генеза, 1993. — С. 85.
 21. Галичина // Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка ; гол. ред. Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя, 1955–1995. — Т. 1. — С. 343—351.
 22. Jezierski A. Historia Gospodarcza Polski / A. Jezierski, C. Leszczyńska. — Warszawa : Key Text, 2003. — S. 99—101.
 23. Rąnkowski Crz. Przewodnik po Ukraine Zachodnej, sześć II, Podole / Rąnkowski Crz. — Pruszków : Wydawnictwa Rewansz, 2006. — 464 s.
 24. Towarzyctwo Rybackie. Obecny stan gospodarstwa rybnego w Galicyi / Towarzyctwo Rybackie // Okólnik Rybacki. — 1904. — № 72. — S. 255—265.
 25. Towarzyctwo Rybackie. Międzynarodowa wystawa rybacka w Wiedniu / Towarzyctwo Rybackie // Okólnik Rybacki. — 1903. — № 64. — S. 152—163.
 26. Białowąs H. Linie hodowlane Karpia w Polsce: Linia Polska nr 6 Gołyska / H. Białowąs // Przegląd Rybacki. — 1998. — № 2. — S. 40—42.
 27. Furtak E. A. Gasch z Kaniowa wyhodował karpia polskiego [Електроний ресурс] / E. Furtak // Gazeta Wyborcza. — 2002. — Режим доступу : http://miasta.gazeta.pl/ katowice/ 1,35055,1101077.html
 28. Czachowski L. Jaka odmiana karpia nadaje się najlepiej do hodowli i rozmnażania / L. Czachowski, A. Gasch // Okólnik Rybacki. — 1903. — № 63. — S. 75—84.
 29. Wystawa targowa nasion połączona z wystawą narybku we Lwowie // Okólnik Rybacki. — 1906. — № 83. — S. 112—115.
 30. Międzynarodowa wystawa rybacka w Wiedniu 6-23.09.1902 // Okólnik Rybacki. — 1902. — № 64. — S. 152—163.
 31. Zarybianie // Okólnik Rybacki. — 1897. — № 25. — S. 9.
 32. Zarybianie // Okólnik Rybacki. — 1898. — № 35. — S. 8—9.
 33. Garbaczyński P. Rozpuszczenie narybku karpia do Wisłoki, Wisłoka, Bugu, Dniestru / P. Garbaczyński // Okólnik Rybacki. — 1895. — № 18. — S. 9.
 34. Przesiedlenie karpia do Dniestru pod Samborem. — Okólnik Rybacki. — 1893. — № 8. — S. 14.
 35. Hodowla karpia // Okólnik Rybacki. — 1893. — № 8. — S. 48.
 36. Zarybianie rzek i wód krajowych w 1906 // Okólnik Rybacki. — 1906. — № 88. — S. 14.
 37. Karp galicyjski w Holandyi // Okólnik Rybacki. — 1899. — № 39. — S. 32.
 38. Karp polski (galicyjski) we Francji // Okólnik Rybacki. — 1893. — № 96. — S. 296.
 39. Życie naszego karpia w Ameryce // Okólnik Rybacki. — 1911. — № 120. — S. 198.
 40. Nowe gospodarstwo stawowe p. Wiktora Burdy w Wiedniu // Okólnik Rybacki. — 1904. — № 73. — S. 402.
 41. Gdzie można dostać narybku karpia, węgorza, ikry pstrąga strumiennego i wylęgarni kalifornijskich // Okólnik. — 1975. — № 8. — S. 54.
 42. Грімм О. А. Рибництво. Наукові основи і практика рибництва / Грімм О. А. — К. : Держсільгоспвидав, 1932. — С. 148—155.
 43. Духновский М. К. К истории развития прудового рыбоводства колхозов Украины / М. К. Духновский // Сборник рыбного хозяйства. — 1969. — № 9. — С. 1—10.
 44. Кузьома О. І. Виведення нової високопродуктивної породи коропа для рибгоспів західних областей УРСР // О. І. Кузьома / Підвищення продуктивності рибних ставків. — Львів, 1962. — С. 44—51.
 45. Мовчан В. А. Карп. Выращивание в прудах / Мовчан В. А. — К. : АН УССР, 1947. — С. 3—7.
 46. Мовчан В. А. Вопросы развития прудового хозяйства на Украине / В. А. Мовчан // Рыбоводство и рыболовство. — 1962. — № 3. — С. 2—4.
 47. Гриневич С. И. Развитие рыбоводства на Украине / С. И. Гриневич // Рыбоводство и рыболовство.— 1958.— № 5.— С. 11—13.
 48. Марценюк В. П. Породи та породні групи малолускатих коропів / В. П. Марценюк, А. В. Гуцол // Збірник наукових праць ВНАУ. — 2013. — Вип. 3(73). — С. 95—102.
 49. Мовчан В. А. Экологические основы интенсификации роста карпа / В. А. Мовчан. — К., 1948. — С. 214—216.
 50. Каталог пород карпа (Cyprinus carpio) стран Центральной и Восточной Европы / [ред. А. К. Богерук]. — М., 2008. — С. 174.
 51. Томіленко В. Г. Розведення коропа / Томіленко В. Г., Панченко С. М., Желтов Ю. О. — К. : Урожай, 1978. — С. 22—23.
 52. До питання апробації антонінсько-зозуленецьких коропів українських порід / О. О. Олексієнко, В. В. Бех, І. І. Грициняк [та ін.] // Рибогосподарська наука України. — 2015. — № 4. — С. 65—73.