Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 3(33): 107-115
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.03.107
УДК 636.98:591.436:577.115.3.161.1

pdf35

ВМІСТ ТА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЕТЕРИФІКОВАНОГО ХОЛЕСТЕРОЛУ ПЕЧІНКИ ТА ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ ПЛІДНИКІВ КОРОПА (CYPRINUS CARPIO CARPIO) ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ВІТАМІНУ А В КОМБІКОРМІ

І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Й. Ф. Рівіс, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, с. Оброшине, Пустомитівський район, Львівська область
М. Б. Малетич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, с. Оброшине, Пустомитівський район, Львівська область

Мета. Дослідження впливу підвищеної кількості вітаміну А в раціоні на жирнокислотний склад етерифікованого холестеролу печінки та відтворну здатність самиць і самців коропа.

Методика. Дослід проведено в переднерестовий період на трьох групах -плідників коропа. Контрольна група коропів отримувала стандартний гранульований комбікорм. Дослідні групи додатково отримували в складі згадуваного комбікорму ретинілацетат.

Результати. Встановлено, що у печінці самиць і самців коропа дослідних груп, які в переднерестовий період в складі стандартного гранульованого комбікорму отримували додатково вітамін А в кількості 2500 і 5000 ІО/кг корму, зменшується вміст етерифікованого холестеролу. Одночасно в його жирнокислотному складі знижується рівень мононенасичених жирних кислот родини n-9, але підвищується рівень насичених жирних кислот з парною і непарною кількістю вуглецевих атомів у ланцюзі та поліненасичених жирних кислот родин n-6 і, особливо, n-3. У самиць коропа дослідних груп, яким у переднерестовий період у складі стандартного гранульованого комбікорму додатково згодовували вітамін А в кількості 2500 і 5000 ІО/кг корму, підвищувалась робоча та відносна плодючість, а у самців - об'єм сперми. При цьому зростав відсоток вихіду личинок з ікри.

Наукова новизна. Уперше встановлено, що в печінці самиць і самців коропа, які в переднерестовий період в складі стандартного гранульованого комбікорму отримували підвищені кількості вітаміну А, зменшується вміст етерифікованого холестеролу. Одночасно в його жирнокислотному складі знижується рівень мононенасичених жирних кислот родин n-9, але підвищується — насичених жирних кислот з парною і непарною кількістю вуглецевих атомів у ланцюзі та поліненасичених жирних кислот родин n-6 і, особливо, n-3. У самиць коропа, яким у переднерестовий період у складі стандартного гранульованого комбікорму додатково згодовували вітамін А, підвищується робоча та відносна плодючість, а у самців – об'єм еякуляту. При цьому зростає вихід личинок з ікри.

Практична значимість. Вміст етерифікованого холестеролу та його жирнокислотнииий склад у печінці самиць і самців коропа прямо корелює з їх відтворною здатністю. Зокрема, у самиць коропа, у печінці яких зменшується вміст етерифікованого холестеролу, а в його жирнокислотному складі підвищується рівень поліненасичених жирних кислот, зростає робоча та відносна плодючість, а у самців – об'єм еякуляту. При цьому зростає показник відсотку виходу личинок з ікри, тобто збільшується плодючість плідників коропа.

Ключові слова: плідники коропа, печінка, етерифікований холестерол, жирнокислотний склад, відтворна здатність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Физиолого-биогеохимические основы применения микроэлементов в аквакультуре / [Воробьев Д. В., Искра Т. Д., Кириллов Н. В., Воробьев В. И.]. — Астрахань : Изд. ООО ЦНТЭБ, 2008. — 360 с.
2. Грабовський С. С. Особливості впливу глюкокортикоїдів на живий організм / С. С. Грабовський ― Біологія тварин. — 2007. — Вип. 9 (1–2). — С. 65—69.
3. Грициняк І. І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб / Грициняк І. І. ― К. : Рибка моя, 2007. ― 306 с.
4. Желтов Ю. О. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб / Ю. О. Желтов // Рибне господарство. — 2003. — Вип. 62. — С. 23—28.
5. Рівіс Й. Ф. Кількісні хроматографічні методи визначення ліпідів і жирних кислот у біологічному матеріалі : методичний посібник / Й. Ф. Рівіс, Р. С. Федорук — Львів : СПОЛОМ, 2010. — 109 с.
6. Смолянінов К. Б. Вплив добавок вітаміну А до раціону коропа на вміст продуктів пероксидації та стан системи антиоксидантного захисту в їх організмі / К. Б. Смолянінов, О. І. Віщур, Н. П. Олексюк [та ін.] // Вісник ЖНАЕУ. — 2012. — Вип. 2 (33), т. 2. — С. 205—207.
7. Clagett-Dame M. Vitamin A in reproduction and development / M. Clagett-Dame, D. Knutson // Nutrients. ― 2011. ― № 3. ― P. 385—428. 10.3390/nu3040385
8. Fatty acid pattern, oxidation products development, and antioxidant loss in muscle tissue of rainbow trout and Dicentrarchus labrax during growth / S. Passi, R. Ricci, S. Cataudella [et al.] // J. Agric. Food Chem. ― 2004. ― Vol. 52, № 9.― P. 2587—2592. 10.1021/jf030559t
9. Harrison E. H. Mechanisms of digestion and absorption of dietary vitamin A / E. H. Harrison. ― Annu. Rev. Nutr. ―2005. ― Vol. 25. ― P. 87—103. 10.1146/annurev.nutr.25.050304.092614