Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 1(31): 81-87
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.01.081
УДК 639.311:631.86/.87

pdf35

ПІДВИЩЕННЯ РИБОПРОДУКТИВНОСТІ СТАВОВОЇ ЕКОСИСТЕМИ ЗА РАХУНОК УДОБРЕННЯ ЗЕРНОВОЮ БАРДОЮ

Н. І. Цьонь, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. В. Любінь

Мета. Дослідити рибницькі показники цьоголіток коропа в умовах виробничих вирощувальних ставів за експериментального триразового удобрення їх зерновою бардою.

Методика. Дослідження проводили у виробничих вирощувальних ставах. Відходи спиртової промисловості – зернову барду, як органічне добриво, було поступово внесено у стави в кількості: перше внесення – 1 т/га, друге внесення (через 10 днів) – 0,5 т/га, третє внесення (через 12 днів) – 0,5 т/га. У контролі застосували удобрення перегноєм у кількості 2 т/га. Цьоголіток коропа (Cyprinus carpio) вирощували у монокультурі за густоти посадки 30 тис. екз./га. Удобрення перегноєм і вапнування ставів, гідрохімічні дослідження, відбір та опрацювання гідробіологічних проб, рибницькі та статистичні дослідження проводили у відповідності до стандартних методик.

Результати. Поступове удобрення вирощувальних ставів зерновою бардою до досягнення загальної кількості (2 т/га), дало змогу сформувати сприятливий гідрохімічний та гідробіологічний режими. Показники середньодобового приросту цьоголіток коропа дослідної групи досягли 0,44±0,09 г/добу, тобто були на рівні контролю – 0,45±0,11 г/добу. Середня маса цьоголіток коропа у досліді склала 42,8±0,72 г, і була на 7% вищою, ніж у контролі – 40,0±0,94 г. Проведені заходи дали змогу отримати рибопродуктивність у дослідному варіанті експерименту на 10,7% більшу, ніж у контролі. Економічний ефект від зниження витрат на удобрення ставів склав 14,3%.

Наукова новизна. Вперше представлено результати дослідження рибницьких показників цьоголіток коропа виробничих ставів із застосуванням триразового удобрення їх зерновою бардою.

Практична значимість. Одержані результати є основою для широкого використання нетрадиційного органічного добрива – зернової барди – у виробничих ставах при вирощуванні цьоголіток коропа в монокультурі.

Ключові слова: короп (Cyprinus carpio), цьоголітки риб, зернова барда, природна кормова база, вирощувальні стави, рибопродуктивність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Винберг Г. Г. Удобрение прудов / Г. Г. Винберг, В. П. Ляхнович. — М. : Пищ. пром-сть, 1965. — 270 с. 10.1016/j.biombioe.2012.12.036
2. Використання ріверму як стимулятора розвитку природної кормової бази ставів / М. І. Хижняк, Н. П. Чужма, А. М. Базаєва [та ін.] // Рибне господарство. — 2004. — Вип. 63. — С. 245—247.
3. Нетрадиційні органічні добрива у формуванні природної кормової бази та рибопродуктивності вирощувальних ставів / С. А. Кражан, Т. В. Григоренко, Н. П. Чужма [та ін.] // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. — 2010. — Вип. 2 (43). — С. 283—286. — (Серія : Біологія. Спец. вип. : Гідроекологія).
4. Грициняк І. І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб / Грициняк І. І. — К. : Рибка моя, 2007. — 306 с.
5. Інтенсифікація рибництва / Галасун П. Т., Андрющенко А. І., Балтаджі Р. А. — К. : Урожай, 1990. — 109 с.
6. Алекин О. А. Основы гидрохимии / Алекин О. А. — Л. : Гидрометеоиздат, 1970. ― 412 с.
7. Кражан С. А. Природна кормова база рибогосподарських водойм / С. А. Кражан, М. І. Хижняк. ― К. : Олді-плюс, 2009. ― 299 с.
8. Мартышев Ф. Г. Прудовое рыбоводство / Мартышев Ф. Г. — М. : Высшая школа, 1973. — 425 с.
9. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных) / Правдин И. Ф. ― М. : Пищевая промышленность, 1966. ― 376 с.
10. Приклад застосування органічних добрив із збереженням високої якості води рибогосподарських ставів / Н. І. Цьонь, М. І. Хижняк, О. Я. Думич [и др.] // Біологічний вісник МДПУ. — 2013. — T. 3, № 2. — С. 208—219.