Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 1(31): 81-87
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.01.081
УДК 639.311:631.86/.87

pdf35

INCREASING FISH PRODUCTIVITY OF POND ECOSYSTEMS BY FERTILIZING THEM WITH DISTILLER'S GRAINS

N. Tson’, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Lviv Research Station of the Institute of Fisheries NAAS, Velikiy Lyubin village

Purpose. To study fish culture parameters of young-of-the-year carp in the conditions of industrial fish-growing ponds when applying experimental repeated fertilization with distiller’s grain.

Methodology. The study was conducted in industrial fish-growing ponds. The wastes of alcohol industry – the distiller’s grain as organic fertilizer was gradually introduced into ponds at following amounts: first application – 1,0 t/ha, second application in 10 days – 0,5 t/ha, third application in 12 days – 0,5 t/ha. The control ponds were fertilized with humus (2 t/ha). Young-of-the-year carp (Cyprinus carpio) were grown in monoculture at stocking density of 30 000 fish/ha. In addition, 100 kg/ha of lime were applied during the culture season in the experiment and control. Fertilization with humus and application of lime in ponds, hydrochemical studies, sampling and processing of hydrobiological samples, fish culturing and statistical studies were carried out according to standard methods.

Findings. Gradual fertilizing with distiller’s grain (to the total 2 t/ha) gave the possibility to create favorable hydrochemical and hydrobiological regimes. An average daily growth in the experimental fish groups of 0,44 ± 0,09 g/day that was similar to in the control (0,45 ± 0,11 g/day) with positive significant correlation between them (r = 0,97; p <0,001) was achieved. The performed measures gave a possibility to obtain fish productivity in the experimental variant 10.7% more than in the control. An economic effect of 14.3% cost reduction for fertilizing ponds was achieved.

Originality. For the first time we presented the results of fish culture and biological parameters of young-of-the-year carp in industrial ponds when applying 3-time fertilization with distiller’s grain.

Practical Value. The obtained results are the basis for the broad use of non-traditional organic fertilizer – distiller’s grain in industrial ponds, when growing young-of-the-year carp in monoculture.

Keywords: carp (Cyprinus carpio), young-of-the-years, distiller’s grain, natural food base, fish-growing ponds, fish productivity.

REFERENCES

1.  Winberg, G. G., & Lyakhnovich, V. P. (1965). Udobrenie prudov. Moskva : Pyschevaya promyshlennost. 
2.  Vaneeckhaute, C., Meers, E., Michels, E., Buysse, J., & Tack, F. M. G. (2013). Ecological and economic benefits of the application of bio-based mineral fertilizers in modern agriculture. Biomass and Bioenergy, 49, 239-248. http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2012.12.036 10.1016/j.biombioe.2012.12.036
3.  Takashi, Sato (2014). Effects of rhizobium inoculation on nitrogen fixation and growth of Leguminous green manure crop hairy vetch (Vicia villosa Roth). Advances in biology and ecology of nitrogen fixation. InTech, 225-236.
4.  Volchovska-Kozak, O. (2012). Vplyv bakterialnykh preparativ na velychynu ta yakist vrozhaiu ripaku yaroho.“Formuvannia konkurentospromozhnoi ekonomiky: teoretychni, metodychni ta praktychni zasady” (26-27 kvitnia 2012 r.): Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsia, Ternopil, 54-56.
5.  Chou, Li (2002). The application of Bacillus subtilis in aquaculture. J. Fishery Modernization, 2, 26.
6.  Sheikh Aftabuddin, Abul Kashem, M., Abdul Kader, M., Nurul Azim Sikder M., & Abdul Hakim, M. (2013). Use of  Streptomyces fradiae and Bacillus megaterium as probiotics in the experimentalculture of tiger shrimp Penaeus monodon (Crustacea, Penaeidae). AACL Bioflux, 6, 3, 253-267.
7. Bazaeva, A. V., Tarasova, O. M., & Vovk, N. I. (2010). Rozvytok fito- ta zooplanktonu v rybohospodarskykh stavakh pry vykorystanni fosformobilizuiuchoho bakterialnoho preparatu. Biolohiia tvaryn: naukovo–teoretychnyi zhurnal, 12 (1), 118-122.
8.  Nasinnia zernovykh ta zerno-bobovykh kultur. Tekhnolohichnyi protses nanesennia mikrobnykh preparativ. Zahalni vymohy. (2008). SOU 01.11–37–782:2008. Kyiv : Derzhspozhyvstandart.
9. Alekin, O. A. (1970). Osnovy gidrokhimii. Leningrad: Gidrometeoizdat.
10. Kiselev, I. A. (1969). Plankton morey i kontinental'nykh vodoemov. Vvodnye i obshchie voprosy planktologii, 1, 146-147.
11. Zhadin, V. I. (1950). Izuchenie vodnoy fauny vodoemov. Moskva: Izdatel'stvo AN SSSR.
12. Kutikova, L. A. (1970). Kolovratki fauny SSSR. Leningrad: Nauka.
13. Manuylova, E. F. (1964). Vetvistousye rachki (Cladocera) fauny SSSR. Moskva-Leningrad : Nauka.
14. Monchenko, V. I. (1974). Fauna Ukrainy. Tsiklopy, 27 (3), 452.
15. Mordukhay-Boltovskoy, F. D. (1954). Material po srednemu vesu vodnykh bespozvonochnykh basseyna Dona. Trudy probl. i temat. soveshch. 1, 223-241.
16. Tovstik, V. F. (2004). Ribnitstvo. Kharkiv : Espada.
17. Hrynzhevskyi, M. V. (1998). Akvakultura Ukrainy. Lviv : Vilna Ukraina.