Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 1(31): 16-25
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.01.016
УДК 639.2.03:597.5

pdf35

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА НАСТУПНІ П’ЯТЬ РОКІВ

О. В. Федоненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ
Н. Б. Єсіпова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ
О. М. Маренков, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ
Т. С. Шарамок, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

Мета. Провести аналіз сучасного стану рибного господарства Дніпропетровської області та розробити стратегію його розвитку на період 2015-2019 рр.

Методика. У ході роботи використовувались узагальнені результати гідробіологічних, іхтіологічних та токсикологічних досліджень, що проводилися протягом 2010-2014 рр. Матеріал було зібрано в Запорізькому водосховищі та малих водоймах стандартними знаряддями відбору проб. Для дослідження іхтіофауни використовували набір контрольних знарядь лову (порядок ставних сіток з а=30–120 мм). Молодь риб відловлювали в третій декаді липня – першій декаді серпня мальковою волокушею завдовжки 10 м. Опрацювання відібраних проб проводилось за загальноприйнятими методиками.

Результати. Аналіз ведення рибного господарства Дніпропетровської області за останні п’ять років свідчить, що внаслідок невпорядкованості та відсутності науково- обґрунтованого підходу до рибогосподарських процесів, а також низького рівня професійної підготовки користувачів водних біоресурсів, показники рибопродуктивності більшості водойм залишаються низькими і коливаються в межах 25-30 кг/га, що в декілька разів менше за реальну потенційну рибопродуктивність. Запропонована концепція розвитку рибного господарства передбачає комплекс скоординованих заходів, які спрямовані на забезпечення раціонального використання, ефективної охорони та відтворення водних біоресурсів, ведення рибного господарства з урахуванням природних, економічних і екологічних умов різних типів водойм. Розроблені практичні заходи дозволять без екологічного збитку збільшити мінімум у 5 разів обсяг постачання рибної продукції на внутрішній споживчий ринок, розширити її асортимент і знизити собівартість на 25-30%.

Наукова новизна. Вперше представлені концептуальні підходи до регіонального управління водними біоресурсами в умовах специфічного антропогенного впливу, які спрямовані на впровадження наукового обґрунтування заходів щодо їх раціонального використання, штучного відновлення, меліорації тощо.

Практична значимість. Запропонована концепція передбачає забезпечити продовольчу потребу населення Дніпропетровської області в продукції рибного господарства вітчизняного виробництва на рівні науково обґрунтованих норм споживання.

Ключові слова: рибне господарство, Запорізьке водосховище, водойми Дніпропетровської області, гідроекологічний стан, рибопродуктивність, штучне відтворення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Біолого-екологічна та рибогосподарська оцінка малих водойм Дніпропетровської області / О. В. Федоненко, Н. Б. Єсіпова, О. М. Шмагайло [та ін.] // Вісник Запорізького національного університету. — 2013. — № 1. — С. 68—76.
2. Сучасні проблеми гідроекології: Запорізьке водосховище / [Федоненко О. В., Єсіпова Н. Б., Шарамок Т. С. та ін.] — Д. : ЛІРА, 2012. — 280 с.
3. Есипова Н. Б. Особенности развития патогенной паразитофауны рыб Запорожского водохранилища // Проблеми функціонування та підвищення біопродуктивності водних екосистем : Міжнар. наук.-практ. дистанц. конференція : мат. — Д. : Вид-во ДНУ, 2014. — С. 189—192.
4. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [Арсан О. М., Давидов О. А., Дьяченко Т. М. та ін.]; за ред. В. Д. Романенка. ― К. : Логос, 2006. — 408 с.
5. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах.
Зоопланктон и его продукция. — Л. : ГосНИОРХ, 1982. — 34 с.
6. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах.
Зообентос и его продукция. — Л. : ГосНИОРХ, 1984. — 52 с.
7. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных) / Правдин И. Ф. — М. : Пищ. пром-сть, 1966. ― 376 с.
8. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98 ; № 166. — К., 1998. ― 47 с.
9. Брюзгин В. Л. Методы изучения роста рыб по чешуе и отолитам / Брюзгин В. Л. ― К. : Наукова думка, 1969. ― 186 с.
10. Чугунова И. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб (Методическое пособие по ихтиологии) / Чугунова И. И. ― М. : Изд-во АН СССР, 1959. ― 164 с.
11. Тюрин П. В. Биологические обоснования регулирования рыболовства на внутренних водоемах / Тюрин П. В. — М. : Пищепромиздат, 1963. — 119 с.
12. Коблицкая А. Ф. Определитель молоди пресноводных рыб / Коблицкая А. Ф. ― М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. ― 208 с.
13. Быховская-Павловская И. Е. Паразиты рыб. Руководство по изучению / Быховская-Павловская И. Е. ― Л. : Наука, 1985. ― 121 с.
14. Федоненко О. В. Біологічні показники основних видів риб Запорізького водосховища та інших рибогосподарських водойм Дніпропетровської області / О. В. Федоненко, Н. Б. Єсіпова, О. М. Маренков // Рибогосподарська наука України. — 2014. — № 4. — С. 22—34.
15. Риба жива. Загальні технічні вимоги : ДСТУ 2284:2010. ― К. : Держспоживстандарт України, 2012. — 16 с. — (Національний стандарт України).