Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 1(31): 16-25
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.01.016
УДК 639.2.03:597.5

pdf35

THE CONCEPTION OF FISHERIES DEVELOPMENT IN DNIPROPETROVS’K REGION FOR THE NEXT FIVE YEARS

O. Fedonenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Dnipropetrovs’k national university O. Honchar, Dnipropetrovs’k
N. Esipova, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Dnipropetrovs’k national university O. Honchar, Dnipropetrovs’k
O. Marenkov, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Dnipropetrovs’k national university O. Honchar, Dnipropetrovs’k
T. Sharamok, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Dnipropetrovs’k national university O. Honchar, Dnipropetrovs’k

Purpose. To analyse the current state of fisheries in Dnipropetrovs’k region and elaborate a strategy of their development for the period of 2015–2019.

Methodology. We used the summarized results of hydrobiological, ichthyological and toxicological studies carried out during 2010–2014. Data were collected in the Zaporizhzhia reservoir and small water bodies with standard sampling gears. A set of control gears (gill nets with mesh size of 30–120 mm) was used to investigate the fish fauna. Juvenile fish were caught in the third decade of July – first decade of August with 10 m beach seine.

Findings. The analysis of fisheries in Dnipropetrovs’k region for the past five years showed that the disorder and absence of scientifically-based approach to fisheries processes as well as the low level of professional training of aquatic resource users resulted in low fish productivity in the majority of reservoirs, which ranged within 25–30 kg/ha that was several times less than the real potential fish productivity. The proposed Conception of fisheries development provides a set of coordinated measures aimed at ensuring sustainable use, effective protection and restoration of aquatic biological resources, fisheries management based on natural, economic and environmental conditions of different types of water bodies. The developed practical measures allow increasing the amounts of fish product supply to the internal consumer market by at least 5 times without any environmental damage, expanding its assortment and reducing the costs by 25–30%.

Originality. For the first time, the Conceptual approaches to the regional management of aquatic biological resources in the conditions of specific human impact were introduced. They are aimed at implementing the scientific rationale of the measures for their rational use, artificial restoration, reclamation, etc.

Practical value. The proposed Conception is to provide the food requirements of the population of Dnipropetrovs’k region in fish products of domestic origin at scientifically based consumption norms.

Keywords: fisheries, Zaporozhzhia reservoir, water bodies of Dnipropetrovs’k region, hydroecological condition, fish productivity, artificial reproduction.

REFERENCES

1. Fedonenko, O. V., Yesipova, N. B., Shmagaylo, M. O.& Sazanova, N. M. (2013). Bioloho-ekolohichna ta rybohospodars'ka otsinka malykh vodoym Dnipropetrovs'koyi oblasti. Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, 1, 68-76.
2. Fedonenko, O. V., Yesipova, N. B., & Sharamok, T. S. et al. (2012). Suchasni problemy hidroekolohiyi: Zaporiz'ke vodoskhovyshche. Dnipropetrovs'k: Vyd-vo LIRA.
3. Yesipova, N. B. (2014). Osobennosty razvytyya patohennoy parazytofauny ryb Zaporozhskoho vodokhranylyshcha. Problemy funktsionuvannya ta pidvyshchennya bioproduktyvnosti vodnykh ekosystem. Dnipropetrovs'k: Vyd-vo Dnipropetr. un-tu, 189-192.
4. Arsan, O. M., Davydov, O. A., & Diachenko, T. M. et al. (2006). Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod. Romanenko, V. D. (Ed.). Kyiv: Lohos.
5. Metodycheskie rekomendatsii po sboru i obrabotke materialov pri hydrobiolohicheskikh issledovaniiakh na presnovodnykh vodoemakh. Zooplankton i eho produktsiia. (1982). Leninhrad: HosNYORKH.
6. Metodicheskie rekomendatsii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskih issledovaniyah na presnovodnyih vodoemah. Zoobentos i ego produktsiya. (1984). Leninhrad: HosNYORKH.
7. Pravdin, I. F. (1966). Rukovodstvo po izucheniyu ryb (preimushchestvenno presnovodnykh). Moskva: Pishhevaja promyshlennost'.
8. Metodyka zboru i obrobky ikhtiolohichnykh i hidrobiolohichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoskhovyshch i lymaniv Ukrainy: Zatv. nakazom Derzhkomrybhospu Ukrainy № 166 vid 15.12.98. (1998). Kyiv.
9. Bryuzgin, V. L. (1969). Metodyi izucheniya rosta ryib po cheshue i otolitamKiev: Naukova dumka.
10. Chugunova, I. I. (1959). Rukovodstvo po izucheniyu vozrasta i rosta ryb (Metodicheskoe posobie po ihtiologii). Moskva: Publishing House of the Acad. Sc. USSR.
11. Tyurin, P. V. (1963). Biologicheskie obosnovaniya regulirovaniya ryibolovstva na vnutrennih vodoemah. Moskva: Pischepromizdat.
12. Koblickaja, A. F. (1981). Opredelitel' molodi presnovodnyh ryb. Moskva: Legkaja i pishhevaja promyshlennost'.
13. Byihovskaya-Pavlovskaya, I. E. (1985). Parazityi ryib. Rukovodstvo po izucheniyu. Lenynhrad: Nauka.
14. Fedonenko, O. V., Yesipova, N. B., & Marenkov, O. M. (2014). Biolohichni pokaznyky osnovnykh vydiv ryb Zaporiz'koho vodoskhovyshcha ta inshykh rybohospodars'kykh vodoym Dnipropetrovs'koyi oblasti. Ryboghospodarsjka nauka Ukrajiny, 4, 22-34.
15. Ryba zhyva. Zahal'ni tekhnichni vymohy. (2012). Natsionalnyi standart Ukrainy: — DSTU 2284:2010. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny.